Aprašas: C:\Documents and Settings\lipetr\My Documents\Vytis1.gif

 

Lietuvos Respublikos Seimas

 

 

RYTINIO POSĖDŽIO PROTOKOLAS

 

2024-03-12  Nr. SPP-346

Vilnius

 

 

Posėdžio pirmininkė – Seimo Pirmininkė V. Čmilytė-Nielsen.

 

Užsiregistravo 109 Seimo nariai (10.00 val.)

 

 

10.01 val.

SVARSTYTA. Seimo seniūnų sueigos patikslinta 2024 m. kovo 12 d. (antradienio) posėdžių darbotvarkė.

Pranešėja – Seimo Pirmininkė V. Čmilytė-Nielsen.

 

Kalbėjo Seimo nariai: J. Razma (dėl Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo komitetų pirmininkų ir jų pavaduotojų patvirtinimo“ pakeitimo“ projekto įtraukimo į darbotvarkę), V. Pranckietis (Liberalų sąjūdžio frakcijos vardu siūlė išbraukti iš darbotvarkės 1-10 klausimą), K. Navickas.

 

Pasiūlymui įtraukti į Seimo vakarinio posėdžio darbotvarkę Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo komitetų pirmininkų ir jų pavaduotojų patvirtinimo“ pakeitimo“ projektą pritarta bendru sutarimu.

 

Balsuota dėl pasiūlymo išbraukti iš darbotvarkės 1-10 klausimą (projektą Nr. XIVP-3237): už – 77, prieš – 17, susilaikė 22. Pritarta. Užsiregistravo 116 Seimo narių (10.02 val.).

 

NUTARTA. Patvirtinti patikslintą Seimo 2024 m. kovo 12 d. (antradienio) posėdžių darbotvarkę. Pritarta bendru sutarimu.

 

 

10.03 val.

SVARSTYTA. Seimo nutarimo „Dėl Krašto apsaugos sistemos stiprinimo ir plėtros programos patvirtinimo“ projektas Nr. XIVP-3203(2) (teikėjai – Vyriausybė / krašto apsaugos ministras A. Anušauskas) (svarstymas).

 

Pagrindinio – Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto išvadą pateikė šio komiteto pirmininkas L. Kasčiūnas.

 

Diskusijoje kalbėjo Seimo nariai: V. Rakutis, A. Pocius, V. Semeška, K. Masiulis.

 

Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo nariai: K. Masiulis, A. Anušauskas, D. Kepenis.

 

Balsavimas dėl šio projekto – darbotvarkėje numatytu balsavimo laiku.

 

Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo krašto apsaugos ministras, Seimo narys A. Anušauskas.

 

 

10.26 val.

SVARSTYTA: 

1. Baudžiamojo proceso kodekso 21, 22 ir 1891 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-3355(2)ES.

2. Baudžiamojo kodekso priedo pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-3356(2)ES (teikėjai – Vyriausybė / teisingumo ministrė E. Dobrowolska) (svarstymas).

 

Pagrindinio – Teisės ir teisėtvarkos komiteto išvadas pateikė šio komiteto pirmininkė I. Haase.

 

Balsavimas dėl šių projektų – darbotvarkėje numatytu balsavimo laiku.

 

 

10.28 val.

SVARSTYTA. Administracinių nusižengimų kodekso 66 ir 67 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-3234(2)ES (teikėjai – Vyriausybė / sveikatos apsaugos ministras A. Dulkys) (svarstymas).

 

Pagrindinio – Teisės ir teisėtvarkos komiteto išvadą pateikė šio komiteto pirmininkė I. Haase.

Papildomo – Sveikatos reikalų komiteto išvadą pateikė šio komiteto atstovas L. Slušnys.

 

Balsavimas dėl šio projekto – darbotvarkėje numatytu balsavimo laiku.

 

 

10.30 val.

SVARSTYTA. Administracinių nusižengimų kodekso 349 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-1712(2) (sujungti Nr. XIVP-1680 ir Nr. XIVP-1712) (teikėjai – L. Girskienė, K. Adomaitis / 6 Seimo nariai) (svarstymas).

 

Pagrindinio – Teisės ir teisėtvarkos komiteto išvadą pateikė šio komiteto pirmininkė I. Haase.

 

Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo narė L. Girskienė.

 

Balsavimas dėl šio projekto – darbotvarkėje numatytu balsavimo laiku.

 

 

10.32 val.

SVARSTYTA. Mediacijos įstatymo Nr. X-1702 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 17, 21, 22, 23, 26, 28, 29 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 31 straipsniu įstatymo projektas Nr. XIVP-3469 (teikėjai – Vyriausybė / teisingumo ministrė E. Dobrowolska) (pateikimas).

Pranešėja – teisingumo ministrė E. Dobrowolska.

 

Klausė Seimo nariai: K. Vilkauskas, E. Pupinis, A. Lydeka, L. Nagienė.

 

Balsavimas dėl šio projekto – darbotvarkėje numatytu balsavimo laiku.

 

 

10.42 val.

SVARSTYTA. Įstatymo „Dėl Tarptautinio baudžiamojo teismo Romos statuto 8 straipsnio pakeitimų ir 124 straipsnio pakeitimo ratifikavimo“ projektas Nr. XIVP-3446 (teikėjai – Vyriausybė / teisingumo ministrė E. Dobrowolska) (pateikimas).

Pranešėja – teisingumo ministrė E. Dobrowolska.

 

Balsavimas dėl šio projekto – darbotvarkėje numatytu balsavimo laiku.

 

 

10.44 val.

SVARSTYTA. Cheminių medžiagų ir cheminių mišinių įstatymo Nr. VIII-1641 1, 5, 14, 15, 17, 19, 20 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-3490ES (teikėjai – Vyriausybė / aplinkos ministras S. Gentvilas) (pateikimas).

Pranešėjas – aplinkos ministras S. Gentvilas.

 

Klausė Seimo nariai: A. Vinkus, L. Girskienė, V. Ąžuolas, J. Baublys, K. Mažeika.

 

Balsavimas dėl šio projekto – darbotvarkėje numatytu balsavimo laiku.

 

 

10.56 val.

SVARSTYTA. Kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) įstatymo Nr. I-164 pirmojo skirsnio, 8, 10, 11, 17 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 81, 131 straipsniais įstatymo projektas Nr. XIVP-3466 (teikėjai – Vyriausybė / žemės ūkio ministras K. Navickas) (pateikimas).

Pranešėjas – žemės ūkio ministras K. Navickas.

 

Klausė Seimo nariai: K. Mažeika, K. Vilkauskas, V. Kanopa, G. Paluckas, T. Tomilinas.

 

Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo narys K. Mažeika. 

 

Balsavimas dėl šio projekto – darbotvarkėje numatytu balsavimo laiku.

 

 

11.11 val. 

SVARSTYTA. Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2003 m. lapkričio 18 d. nutarimo Nr. IX-1827 „Dėl Moterų ir vyrų lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos pavadinimo pakeitimo ir Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas Nr. XIVP-3121 (teikėjai – T. V. Raskevičius / Žmogaus teisių komitetas) (pateikimas).

Pranešėjas – Žmogaus teisių komiteto pirmininkas T. V. Raskevičius.

 

Klausė Seimo narys S. Tumėnas.

 

Balsavimas dėl šio projekto – darbotvarkėje numatytu balsavimo laiku.

 

 

11.15 val. 

SVARSTYTA. Alternatyviųjų degalų įstatymo Nr. XIV-196 16 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-3381 (teikėjai – A. Kupčinskas / 8 Seimo nariai) (pateikimas).

Pranešėjas – Seimo narys A. Kupčinskas.

 

Klausė Seimo nariai: A. Skardžius, E. Pupinis, V. Semeška, A. Gedvilas, L. Girskienė, I. Kačinskaitė-Urbonienė, K. Masiulis.

 

Kalbėjo Seimo narys L. Savickas (siūlė paskirti Ekonomikos komitetą pagrindiniu komitetu šiam projektui svarstyti).

 

Alternatyvus balsavimas dėl pagrindinio komiteto: už Aplinkos apsaugos komitetą balsavo 54, už Ekonomikos komitetą – 72. Pritarta antram pasiūlymui. Užsiregistravo 126 Seimo nariai (11.28 val.).

 

NUTARTA: 

1. Pritarti šiam projektui po pateikimo ir pradėti jo svarstymo procedūrą. Balsavimo rezultatai: už – 90, prieš – 4, susilaikė 27. Užsiregistravo 121 Seimo narys (11.27 val.).

2. Paskirti Ekonomikos komitetą pagrindiniu komitetu šiam projektui svarstyti.

3. Paskirti Aplinkos apsaugos komitetą papildomu komitetu šiam projektui svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

4. Paskirti šio projekto preliminarią svarstymo Seimo posėdyje datą – 2024-04-25. Pritarta bendru sutarimu.

 

 

11.29 val.

SVARSTYTA. Seimo nutarimo „Dėl Krašto apsaugos sistemos stiprinimo ir plėtros programos patvirtinimo“ projektas Nr. XIVP-3203(2) (teikėjai – Vyriausybė / krašto apsaugos ministras A. Anušauskas) (svarstymo tęsinys).

 

NUTARTA. Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Balsavimo rezultatai: už – 120, prieš – 0, susilaikė 5. Užsiregistravo 125 Seimo nariai (11.29 val.).

 

 

11.30 val.

SVARSTYTA: 

1. Baudžiamojo proceso kodekso 21, 22 ir 1891 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-3355(2)ES.

2. Baudžiamojo kodekso priedo pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-3356(2)ES (teikėjai – Vyriausybė / teisingumo ministrė E. Dobrowolska) (svarstymo tęsinys).

 

NUTARTA. Pritarti šiems projektams po svarstymo Seimo posėdyje. Balsavimo rezultatai: už – 123, prieš – 0, susilaikė 1. Užsiregistravo 125 Seimo nariai (11.30 val.).

 

 

11.30 val.

SVARSTYTA. Administracinių nusižengimų kodekso 66 ir 67 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-3234(2)ES (teikėjai – Vyriausybė / sveikatos apsaugos ministras A. Dulkys) (svarstymo tęsinys).

 

NUTARTA. Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Balsavimo rezultatai: už – 122, prieš – 0, susilaikė 2. Užsiregistravo 126 Seimo nariai (11.30 val.).

 

 

11.31 val.

SVARSTYTA. Administracinių nusižengimų kodekso 349 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-1712(2) (sujungti Nr. XIVP-1680 ir Nr. XIVP-1712) (teikėjai – L. Girskienė, K. Adomaitis / 6 Seimo nariai) (svarstymo tęsinys).

 

NUTARTA. Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Balsavimo rezultatai: už – 120, prieš – 0, susilaikė 2. Užsiregistravo 123 Seimo nariai (11.31 val.).

 

 

11.31 val.

SVARSTYTA. Mediacijos įstatymo Nr. X-1702 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 17, 21, 22, 23, 26, 28, 29 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 31 straipsniu įstatymo projektas Nr. XIVP-3469 (teikėjai – Vyriausybė / teisingumo ministrė E. Dobrowolska) (pateikimo tęsinys).

 

NUTARTA: 

1. Pritarti šiam projektui po pateikimo ir pradėti jo svarstymo procedūrą. Balsavimo rezultatai: už – 122, prieš – 0, susilaikė 4. Užsiregistravo 127 Seimo nariai (11.31 val.).

2. Paskirti Teisės ir teisėtvarkos komitetą pagrindiniu komitetu šiam projektui svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

3. Paskirti Žmogaus teisių komitetą papildomu komitetu šiam projektui svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

4. Paskirti šio projekto preliminarią svarstymo Seimo posėdyje datą – 2024-05-30. Pritarta bendru sutarimu.

 

 

11.32 val.

SVARSTYTA. Įstatymo „Dėl Tarptautinio baudžiamojo teismo Romos statuto 8 straipsnio pakeitimų ir 124 straipsnio pakeitimo ratifikavimo“ projektas Nr. XIVP-3446 (teikėjai – Vyriausybė / teisingumo ministrė E. Dobrowolska) (pateikimo tęsinys).

 

NUTARTA: 

1. Pritarti šiam projektui po pateikimo ir pradėti jo svarstymo procedūrą. Balsavimo rezultatai: už – 125, prieš – 0, susilaikė 1. Užsiregistravo 127 Seimo nariai (11.32 val.).

2. Paskirti Užsienio reikalų komitetą pagrindiniu komitetu šiam projektui svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

3. Paskirti Teisės ir teisėtvarkos komitetą papildomu komitetu šiam projektui svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

4. Paskirti šio projekto preliminarią svarstymo Seimo posėdyje datą – 2024-05-07. Pritarta bendru sutarimu.

 

 

11.33 val.

SVARSTYTA. Cheminių medžiagų ir cheminių mišinių įstatymo Nr. VIII-1641 1, 5, 14, 15, 17, 19, 20 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-3490ES (teikėjai – Vyriausybė / aplinkos ministras S. Gentvilas) (pateikimo tęsinys).

 

NUTARTA: 

1. Pritarti šiam projektui po pateikimo ir pradėti jo svarstymo procedūrą. Balsavimo rezultatai: už – 118, prieš – 3, susilaikė 7. Užsiregistravo 129 Seimo nariai (11.33 val.).

2. Paskirti Aplinkos apsaugos komitetą pagrindiniu komitetu šiam projektui svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

3. Paskirti šio projekto preliminarią svarstymo Seimo posėdyje datą – 2024-04-09. Pritarta bendru sutarimu.

 

 

11.33 val.

SVARSTYTA. Kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) įstatymo Nr. I-164 pirmojo skirsnio, 8, 10, 11, 17 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 81, 131 straipsniais įstatymo projektas Nr. XIVP-3466 (teikėjai – Vyriausybė / žemės ūkio ministras K. Navickas) (pateikimo tęsinys).

 

Alternatyvus balsavimas dėl pagrindinio komiteto: už Kaimo reikalų komitetą balsavo 69, už Ekonomikos komitetą – 57. Pritarta pirmam pasiūlymui. Užsiregistravo 128 Seimo nariai (11.34 val.).

 

Dėl komitetų kalbėjo Seimo narys K. Navickas.

 

NUTARTA: 

1. Pritarti šiam projektui po pateikimo ir pradėti jo svarstymo procedūrą. Balsavimo rezultatai: už – 65, prieš – 5, susilaikė 58. Užsiregistravo 128 Seimo nariai (11.33 val.).

2. Paskirti Kaimo reikalų komitetą pagrindiniu komitetu šiam projektui svarstyti.

3. Paskirti Ekonomikos komitetą papildomu komitetu šiam projektui svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

4. Paskirti šio projekto preliminarią svarstymo Seimo posėdyje datą – 2024-05-21. Pritarta bendru sutarimu.

 

 

11.36 val. 

SVARSTYTA. Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2003 m. lapkričio 18 d. nutarimo Nr. IX-1827 „Dėl Moterų ir vyrų lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos pavadinimo pakeitimo ir Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas Nr. XIVP-3121 (teikėjai – T. V. Raskevičius / Žmogaus teisių komitetas) (pateikimo tęsinys).

 

NUTARTA: 

1. Pritarti šiam projektui po pateikimo ir pradėti jo svarstymo procedūrą. Balsavimo rezultatai: už – 77, prieš – 12, susilaikė 30. Užsiregistravo 123 Seimo nariai (11.36 val.).

2. Paskirti Žmogaus teisių komitetą pagrindiniu komitetu šiam projektui svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

3. Paskirti šio projekto preliminarią svarstymo Seimo posėdyje datą – 2024-04-09. Pritarta bendru sutarimu.

 

Kalbėjo Seimo nariai: V. Ąžuolas, A. Žukauskas.

 

 

Toliau posėdžiui pirmininkavo Seimo Pirmininko pavaduotojas P. Saudargas.

 

 

11.37 val.

SVARSTYTA. Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo Nr. IX-705 18, 23, 37, 40 ir 42 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-3390 (teikėjai – Vyriausybė / vidaus reikalų ministrė A. Bilotaitė) (pateikimas).

Pranešėjas – vidaus reikalų viceministras V. Dmitrijev.

 

Klausė Seimo nariai: A. Skardžius, V. Valkiūnas.

 

Kalbėjo Seimo narys L. Kasčiūnas.

 

Balsavimas dėl šio projekto – darbotvarkėje numatytu balsavimo laiku.

 

 

Toliau posėdžiui pirmininkavo Seimo Pirmininko pavaduotoja R. Morkūnaitė-Mikulėnienė.

 

 

11.48 val.

SVARSTYTA. Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo Nr. IX-705 11, 12, 13, 17, 24 ir 40 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-3274 (teikėjai – P. Saudargas, L. Kasčiūnas / 29 Seimo nariai) (pateikimas).

Pranešėjas – Seimo narys P. Saudargas.

 

Klausė Seimo nariai: E. Pupinis, K. Vilkauskas, L. Slušnys, A. Skardžius, K. Mažeika.

 

Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo narys L. Kasčiūnas.

 

Balsavimas dėl šio projekto – darbotvarkėje numatytu balsavimo laiku.

 

 

Toliau posėdžiui pirmininkavo Seimo Pirmininko pavaduotojas P. Saudargas.

 

 

12.04 val.

SVARSTYTA. Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo Nr. IX-705 13 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-3426 (teikėjai – L. Kasčiūnas / 29 Seimo nariai) (pateikimas).

Pranešėjas – Seimo narys L. Kasčiūnas.

 

Klausė Seimo nariai: E. Pupinis, A. Veryga, A. Skardžius, K. Vilkauskas.

 

Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo narys K. Mažeika.

 

Balsavimas dėl šio projekto – darbotvarkėje numatytu balsavimo laiku.

 

 

12.17 val.

SVARSTYTA. Krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo Nr. VIII-723 pakeitimo įstatymo Nr. XIV-2368 29 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-3504 (prie Nr. XIVP-3400) (teikėjai – L. Kasčiūnas / 29 Seimo nariai) (pateikimas).

Pranešėjas – Seimo narys L. Kasčiūnas.

 

Klausė Seimo nariai: K. Vilkauskas, L. Nagienė, V. Valkiūnas, D. Kepenis.

 

Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo narys A. Skardžius.

 

Replikavo Seimo narys D. Kepenis.

 

Balsavimas dėl šio projekto – darbotvarkėje numatytu balsavimo laiku.

 

 

12.28 val.

SVARSTYTA. Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo Nr. IX-705 18, 23, 37, 40 ir 42 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-3390 (teikėjai – Vyriausybė / vidaus reikalų ministrė A. Bilotaitė) (pateikimo tęsinys).

 

NUTARTA: 

1. Pritarti šiam projektui po pateikimo ir pradėti jo svarstymo procedūrą. Balsavimo rezultatai: už – 109, prieš – 0, susilaikė 7. Užsiregistravo 117 Seimo narių (12.28 val.).

2. Paskirti Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetą pagrindiniu komitetu šiam projektui svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

3. Paskirti šio projekto preliminarią svarstymo Seimo posėdyje datą – 2024-04-18. Pritarta bendru sutarimu.

 

 

12.29 val.

SVARSTYTA. Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo Nr. IX-705 11, 12, 13, 17, 24 ir 40 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-3274 (teikėjai – P. Saudargas, L. Kasčiūnas / 29 Seimo nariai) (pateikimo tęsinys).

 

Kalbėjo Seimo nariai: L. Slušnys (siūlė paskirti Sveikatos reikalų komitetą papildomu komitetu šiam projektui svarstyti), L. Kasčiūnas (siūlė prašyti Vyriausybės išvados dėl šio projekto).

 

NUTARTA: 

1. Pritarti šiam projektui po pateikimo ir pradėti jo svarstymo procedūrą. Balsavimo rezultatai: už – 100, prieš – 1, susilaikė 14. Užsiregistravo 117 Seimo narių (12.29 val.).

2. Paskirti Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetą pagrindiniu komitetu šiam projektui svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

3. Paskirti Sveikatos reikalų komitetą papildomu komitetu šiam projektui svarstyti. Balsavimo rezultatai: už – 84, prieš – 17, susilaikė 14. Užsiregistravo 116 Seimo narių (12.31 val.).

4. Paskirti šio projekto preliminarią svarstymo Seimo posėdyje datą – 2024-06-04. Pritarta bendru sutarimu.

5. Prašyti Vyriausybės išvados dėl šio projekto. Pritarta bendru sutarimu.

 

 

12.32 val.

SVARSTYTA. Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo Nr. IX-705 13 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-3426 (teikėjai – L. Kasčiūnas / 29 Seimo nariai) (pateikimo tęsinys).

 

NUTARTA: 

1. Pritarti šiam projektui po pateikimo ir pradėti jo svarstymo procedūrą. Balsavimo rezultatai: už – 112, prieš – 0, susilaikė 7. Užsiregistravo 121 Seimo narys (12.32 val.).

2. Paskirti Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetą pagrindiniu komitetu šiam projektui svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

3. Paskirti šio projekto preliminarią svarstymo Seimo posėdyje datą – 2024-06-04. Pritarta bendru sutarimu.

 

 

12.33 val.

SVARSTYTA. Krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo Nr. VIII-723 pakeitimo įstatymo Nr. XIV-2368 29 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-3504 (prie Nr. XIVP-3400) (teikėjai – L. Kasčiūnas / 29 Seimo nariai) (pateikimo tęsinys).

 

NUTARTA: 

1. Pritarti šiam projektui po pateikimo ir pradėti jo svarstymo procedūrą. Balsavimo rezultatai: už – 100, prieš – 0, susilaikė 10. Užsiregistravo 120 Seimo narių (12.33 val.).

2. Paskirti Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetą pagrindiniu komitetu šiam projektui svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

3. Paskirti šio projekto preliminarią svarstymo Seimo posėdyje datą – 2024-04-18. Pritarta bendru sutarimu.

 

 

12.34 val.

SVARSTYTA. Aviacijos įstatymo Nr. VIII-2066 16 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-3444 (teikėjai – L. Kasčiūnas, P. Saudargas / 29 Seimo nariai) (pateikimas).

Pranešėjas – Seimo narys L. Kasčiūnas.

 

Klausė Seimo nariai: G. Paluckas, A. Skardžius, V. Valkiūnas, E. Gentvilas.

 

Replikavo Seimo narys D. Kepenis.

 

Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo narys A. Anušauskas.

 

Kalbėjo Seimo narys L. Kasčiūnas (siūlė prašyti Vyriausybės išvados dėl šio projekto).

 

NUTARTA: 

1. Pritarti šiam projektui po pateikimo ir pradėti jo svarstymo procedūrą. Balsavimo rezultatai: už – 110, prieš – 0, susilaikė 10. Užsiregistravo 120 Seimo narių (12.45 val.).

2. Paskirti Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetą pagrindiniu komitetu šiam projektui svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

3. Paskirti šio projekto preliminarią svarstymo Seimo posėdyje datą – 2024-05-30. Pritarta bendru sutarimu.

4. Prašyti Vyriausybės išvados dėl šio projekto. Pritarta bendru sutarimu.

 

 

12.46 val.

SVARSTYTA. Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo laikinosios tyrimo komisijos sudarymo parlamentiniam tyrimui atlikti dėl energetikos politikos įgyvendinimo ir valdymo, kuriuo galimai buvo pažeistas viešasis interesas ir vartotojų teisės, bei dėl galimai nepakankamų ir netikslių už kuruojamą sritį atsakingų politikų ir Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos vykdomų rinkos kontrolės ir priežiūros veiksmų“ projektas Nr. XIVP-3439 (teikėjai – G. Paluckas / 57 Seimo nariai) (pateikimo tęsinys).

Pranešėjas – Seimo narys G. Paluckas.

 

Klausė Seimo narys A. Skardžius.

 

Toliau posėdžiui pirmininkavo Seimo Pirmininko pirmasis pavaduotojas J. Razma.

 

Klausė Seimo nariai: V. Valkiūnas, L. Savickas.

 

Posėdžio pirmininkas pratęsė balsavimo ir posėdžio laiką, kol bus baigtas šis klausimas ir Seimo narių pareiškimai.

 

Klausė Seimo narys K. Masiulis.

 

Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo nariai: A. Skardžius, K. Starkevičius.

 

Balsuota, ar pritarti šiam projektui po pateikimo: už – 53, prieš – 52, susilaikė 10. Nepritarta. Užsiregistravo 116 Seimo narių (13.07 val.).

 

Alternatyvus balsavimas: už pasiūlymą grąžinti šį projektą iniciatoriams tobulinti balsavo 48, už pasiūlymą jį atmesti – 61. Pritarta antram pasiūlymui. Užsiregistravo 110 Seimo narių (13.07 val.).

 

NUTARTA. Atmesti projektą Nr. XIVP-3439.

 

Replikavo Seimo nariai: A. Skardžius, R. Budbergytė, K. Masiulis, M. Puidokas, L. Savickas.

 

 

13.12 val.

Seimo narių pareiškimai

 

Seimo narys V. Valkiūnas perskaitė pareiškimą.

Seimo narys M. Puidokas perskaitė pareiškimą.

 

 

Užsiregistravo 8 Seimo nariai (13.21 val.)

 

Posėdis baigtas

 (13.21 val.)

 

 

 

Seimo Pirmininkė                                                                        Viktorija Čmilytė-Nielsen

 

 

Seimo Pirmininko pirmasis pavaduotojas                                    Jurgis Razma

 

 

Seimo Pirmininko pavaduotoja                                                    Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

 

 

Seimo Pirmininko pavaduotojas                                                   Paulius Saudargas

 

 

 

 

 

 

Protokolą rašė

Dokumentų departamento

Stenogramų skyriaus

vyriausioji specialistė                                                                    Rima Staričenkaitė