2018-11-20

 

PASIŪLYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO ĮSTATYMO

NR. IX-1007 PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO Nr. XIII-2606

 

 

Siūloma keisti

 

Pasiūlymo turinys

 

 

Str.

Str. d.

P.

1/

34

3

 

Argumentai: 2019 m. gyventojai, norintys skirti dalį savo sumokamo gyventojų pajamų mokesčio pilietinės visuomenės organizacijoms, deklaruos pajamas už 2018 metus ir galės paskirstyti 4 procentus savo GPM. 2 procentus nevyriausybinėms organizacijoms, 1 procentą – partijoms ir naują papildomą 1 procentą – profesinėms sąjungoms. Tačiau jau 2020 metais, skirdami paramą šioms organizacijoms, turėsime deklaruoti pajamas pagal naujus mokesčių tarifus (po mokesčių reformos). Biudžeto ir finansų komitete rastas sutarimas, kad 1 procentas pagal seną sistemą bus pakeistas į 0,6 proc. (atitinkamai 2 proc. bus keičiami į 1,2) ir tai sudarys sąlygas padidinti pilietinės visuomenės organizacijų finansavimą net 4 milijonais eurų. Tačiau LVŽS per rinkimus deklaravo tikslą stiprinti Lietuvos pilietinę visuomenę, didinti žmonių derybinę galią ir todėl tikslinga numatyti, kad 2021 metais būtų ir toliau sistemiškai mažais žingsniais didinama parama pilietinės visuomenės organizacijoms. Pilietinės organizacijos prisidės prie sėkmingo reformų įgyvendinimo, piliečių kritinio mąstymo ugdymo, socialinio kapitalo kaupimo. Pritarus pasiūlymui, reikės padaryti analogiškus pakeitimus LR Labdaros ir paramos įstatyme.

Pasiūlymas:

 

Papildyti 1 įstatymo projekto straipsnį 3 dalimi ir ją išdėstyti taip:.

 

3.      Pakeisti 34 straipsnį  ir jį išdėstyti taip:

34 straipsnis. Mokesčio administratoriaus pareigos

1. Gyventojams ir mokestį išskaičiuojantiems asmenims deklaracijų blankai ir metodiniai jų pildymo nurodymai išduodami nemokamai.

2. Mokesčio administratorius nuolatinio Lietuvos gyventojo prašymu, mokestiniam laikotarpiui pasibaigus, privalo išduoti pažymą, kurioje turi būti nurodytos nuolatinio Lietuvos gyventojo mokestiniu laikotarpiu gautos pajamos ir nuo jų Lietuvoje sumokėtas pajamų mokestis. Mokesčio administratorius nenuolatinio Lietuvos gyventojo prašymu privalo išduoti pažymą, kurioje turi būti nurodytos nenuolatinio Lietuvos gyventojo Lietuvoje gautos pajamos ir nuo jų sumokėtas pajamų mokestis. Pažymų išdavimo tvarką nustato centrinis mokesčio administratorius.

3. Mokesčio administratorius nuolatinio Lietuvos gyventojo prašymu, mokestiniam laikotarpiui pasibaigus, Vyriausybės arba jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka privalo pervesti asmenims (išskyrus profesines sąjungas arba profesinių sąjungų susivienijimus), pagal Labdaros ir paramos įstatymą turintiems teisę gauti paramą, iki 2 1,4 procentų pajamų mokesčio, mokėtino pagal metinę pajamų mokesčio deklaraciją, sumos, o jeigu nuolatinis Lietuvos gyventojas metinės pajamų mokesčio deklaracijos neteikia, – iki 2 1,4 procentų mokestį išskaičiuojančio asmens išskaičiuoto pajamų mokesčio sumos.

4. Mokesčio administratorius nuolatinio Lietuvos gyventojo prašymu, mokestiniam laikotarpiui pasibaigus, Vyriausybės arba jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka privalo pervesti dalį pajamų mokesčio, mokėtino pagal metinę pajamų mokesčio deklaraciją, sumos, o jeigu nuolatinis Lietuvos gyventojas metinės pajamų mokesčio deklaracijos neteikia, – dalį mokestį išskaičiuojančio asmens išskaičiuoto pajamų mokesčio sumos:

1) 1 0,7 procentąo – politinėms partijoms, kurios yra įstatymų nustatyta tvarka įregistruotos Juridinių asmenų registre, atitinka įstatymų reikalavimus dėl politinės partijos narių skaičiaus ir kurioms nėra pradėta pertvarkymo arba likvidavimo procedūra, ir (arba)

2) 1 0,7 procentąo – profesinėms sąjungoms arba profesinių sąjungų susivienijimams, pagal Labdaros ir paramos įstatymą turintiems teisę gauti paramą.

5. Pagal šio straipsnio 4 dalį pervedama pajamų mokesčio suma neįskaitoma į pagal šio straipsnio 3 dalį pervedamą pajamų mokesčio sumą.

6. Mokesčio administratorius gyventojo prašymu per 10 darbo dienų nuo prašymo pateikimo dienos privalo išduoti pažymą apie nuolatinio Lietuvos gyventojo vykdomą individualią veiklą arba nenuolatinio Lietuvos gyventojo įregistruotą nuolatinę bazę Lietuvoje.

7. Šio straipsnio 3 ir 4 dalių nuostatos netaikomos tais atvejais, kai tose dalyse nurodytą prašymą pateikęs nuolatinis Lietuvos gyventojas, privalantis teikti metinę pajamų mokesčio deklaraciją, metinės pajamų mokesčio deklaracijos nepateikia iki šio Įstatymo 27 straipsnio 1 dalyje ar šio Įstatymo 28 straipsnyje nustatyto termino pabaigos.“

           

 

 

 

 

2

3 ir 5

 

Argumentai: 2019 m. gyventojai, norintys skirti dalį savo sumokamo gyventojų pajamų mokesčio pilietinės visuomenės organizacijoms, deklaruos pajamas už 2018 metus ir galės paskirstyti 4 procentus savo GPM. 2 procentus nevyriausybinėms organizacijoms, 1 procentą – partijoms ir naują papildomą 1 procentą – profesinėms sąjungoms. Tačiau jau 2020 metais, skirdami paramą šioms organizacijoms, turėsime deklaruoti pajamas pagal naujus mokesčių tarifus (po mokesčių reformos). Biudžeto ir finansų komitete rastas sutarimas, kad 1 procentas pagal seną sistemą bus pakeistas į 0,6 proc. (atitinkamai 2 proc. bus keičiami į 1,2) ir tai sudarys sąlygas padidinti pilietinės visuomenės organizacijų finansavimą net 4 milijonais eurų. Tačiau LVŽS per rinkimus deklaravo tikslą stiprinti Lietuvos pilietinę visuomenę, didinti žmonių derybinę galią ir todėl tikslinga numatyti, kad 2021 metais būtų ir toliau sistemiškai mažais žingsniais didinama parama pilietinės visuomenės organizacijoms. Pilietinės organizacijos prisidės prie sėkmingo reformų įgyvendinimo, piliečių kritinio mąstymo ugdymo, socialinio kapitalo kaupimo. Pritarus pasiūlymui, reikės padaryti analogiškus pakeitimus LR Labdaros ir paramos įstatyme.

 

Papildyti 2 įstatymo projekto straipsnį nauja 3 ir 6 dalimis ir visą straipsnį išdėstyti taip:

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas, įgyvendinimas ir taikymas

1.  Šis įstatymas, išskyrus 1 straipsnio 2 ir 3 dalis ir šio straipsnio 5 ir 6 dalis, įsigalioja 2019 m. sausio 1 d.

2.  Šio įstatymo 1 straipsnio 2 dalis įsigalioja 2020 m. sausio 1 d.

3.  Šio įstatymo 1 straipsnio 3 dalis įsigalioja 2021 m. sausio 1 d.

3. 4. Šio įstatymo 1 straipsnio 1 dalies nuostatos taikomos apskaičiuojant ir deklaruojant 2018 metų mokestinio laikotarpio pajamas.

4. 5. Šio įstatymo 1 straipsnio 2 dalies nuostatos taikomos apskaičiuojant ir deklaruojant 2019 metų ir vėlesnių mokestinių laikotarpių pajamas.

6. Šio įstatymo 1 straipsnio 3 dalies nuostatos taikomos apskaičiuojant ir deklaruojant 2020 metų ir vėlesnių mokestinių laikotarpių pajamas.

5.  7. Lietuvos Respublikos Vyriausybė arba jos įgaliota institucija iki 2018 m. gruodžio 31 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.“

 

 

 

Teikia

Seimo nariai

Valius Ąžuolas (atsiėmė parašą 2018-11-28)

Tomas Tomilinas

Rūta Miliūtė   

Jonas Jarutis

Artūras Skardžius