2017-11-06

PASIŪLYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS

PROFESINIO MOKYMO ĮSTATYMO NR. VIII-450 PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO NR. XIIIP-1074

Siūloma keisti

 

Pasiūlymo turinys

 

Str.

Str. d.

P.

2

 

 

Argumentai:

Siūlytina „sektorinio profesinio komiteto“ apibrėžimą suderinti su Švietimo įstatymo siūlomais pakeitimais, nes dabartiniame šio įstatymo projekte sektoriniai profesiniai komitetai koordinuoja tik profesinio mokymo klausimus konkrečiame ūkio sektoriuje, o Švietimo įstatymo projekto 391 str. 7 punkte nurodoma, kad jie sudaromi strateginiams kvalifikacijų sistemos formavimo klausimams koordinuoti bei dalyvauja rengiant profesinius ir tobulinant profesinius standartus.

 

Pasiūlymas:

„18. Sektorinis profesinis komitetas – kolegiali bendradarbiavimo pagrindu sudaryta patariamoji institucija, koordinuojanti strateginius kvalifikacijų sistemos formavimo bei profesinio mokymo klausimus konkrečiame ūkio sektoriuje – veiklų grupėje pagal jų ekonominę funkciją, produktus, paslaugas arba technologijas.“

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Argumentai:

Siekiant užtikrinti efektyvią ir savalaikę sektorinių profesinių komitetų veiklą bei profesinio mokymo sąveiką su aukštuoju mokslu, svarbu užtikrinti, kad sektoriniuose komitetuose būtų kompetentingai atstovaujama valstybės bei verslo sektoriaus, taip pat profesinio mokymo ir aukštojo mokslo srities interesai.

 

Pasiūlymas:

Papildyti 9 straipsnį nauja 3 dalimi ir ją išdėstyti taip:

3. Į sektorinių profesinių komitetų sudėtį yra įtraukiami atitinkamų ministerijų atstovai pagal ūkio sektorius, socialiniai partneriai, profesinio mokymo įstaigų bei mokslo ir studijų institucijų atstovai.  Sektorinių profesinių komitetų nariai privalo būti nepriekaištingos reputacijos kaip tai nustatyta Švietimo įstatyme. Komitetų nariais negali būti valstybės politikai ir politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai.

 

Papildyti 9 straipsnį nauja 4 dalimi ir ją išdėstyti taip:

4. Sektorinių profesinių komitetų nariams už darbą Sektoriniuose profesiniuose komitetuose apmokama Kvalifikacijos tvarkymo institucijos nustatyta tvarka.

 

Teikia:

 

Seimo nariai                                                                                                    Aušra Papirtienė

                                                                                                                        Gintaras Steponavičius

                                                                                                                        Edmundas Pupinis

                                                                                                                        Eugenijus Jovaiša