2016-12-15

 

PASIŪLYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS

2017 METŲ VALSTYBĖS BIUDŽETO IR SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETŲ FINANSINIŲ RODIKLIŲ PATVIRTINIMO

ĮSTATYMO PROJEKTO

 NR. XIIP-4790(2)

 

Siūloma keisti

 

Pasiūlymo turinys

 

 

Straipsnis

Straipsnio dalis

Punktas

3

2

 

Argumentai: Atkreiptinas dėmesys, kad 2016 metų rudenį Lietuvos Respublikos Seimo priimtas Švietimo įstatymo Nr. I-1489 2, 19, 23, 43, 46, 47, 49, 56, 58, 59 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 23(1), 23(2) straipsniais įstatymas numato, kad nuo 2017 metų rugsėjo 1 dienos visose Lietuvos  mokyklose turi būti įgyvendinamos patyčių prevencijos programos. Todėl siūloma padidinti mokinio krepšelį (rugsėjo – gruodžio mėn. imtinai) ir, taip kiekvienam mokiniui skiriant papildomai 5 eurus, skirti 412 500 eurų patyčių mažinimo mokyklose programoms (mokinių skaičius šiuo metu yra maždaug 330 000) finansuoti.

 

Pasiūlymas:

Papildomai skirti 412 500 Eur mokinio krepšeliui patyčių prevencijos programoms finansuoti.

 

 

Lėšų šaltinis:

Valstybės skolos aptarnavimui skirtų asignavimų sumažinimas.

 

 

Teikia

 

Seimo nariai:

Gintaras Steponavičius

Aušrinė Armonaitė

Virgilijus Alekna

Vitalijus Gailius

Gintaras Vaičekauskas

Eugenijus Gentvilas