LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas

 

 

PAGRINDINIO KOMITETO PAPILDOMA IŠVADA

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS

viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo Nr. XI-1491 17 straipsnio PAKEITIMO

ĮSTATYMO PROJEKTO NR.  XIIIP-2343 (2)

 

2019-11-06

Vilnius

 

1. Komiteto posėdyje dalyvavo: Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininko pavaduotojas Laurynas Kasčiūnas, Komiteto nariai – Virgilijus Alekna, Arvydas Anušauskas, Vytautas Bakas, Arūną Gumuliauską pavaduojanti Agnė Širinskienė,  Jonas Jarutis, Dainių Gaižauską pavaduojantis Lauras Stacevičius, Gediminas Kirkilas, Gabrielius Landsbergis, Michalas Mackevičius, Dovilė Šakalienė, Audrys Šimas, komiteto biuro vedėjas Vitalijus Dmitrijevas, patarėjai Vilma Kaminskienė, Mantas Lapinskas, Evaldas Sinkevičius, padėjėja Vilma Pesliakienė.

2. Seimo kanceliarijos Teisės departamento išvados ir kitų ekspertų pasiūlymai: nėra.

3. Subjektų, turinčių įstatymų leidybos iniciatyvos teisę, pasiūlymai:

 

Eil.

Nr.

Pasiūlymo teikėjas, data

Siūloma keisti

Pasiūlymo turinys

Komiteto nuomonė

Argumentai,

pagrindžiantys nuomonę

str.

str. d.

p.

1.

Seimo narys J. Jarutis 2019-10-30

 

 

 

Argumentai:

Būtina keisti įstatymo įsigaliojimo datą.

Pasiūlymas:

Pakeisti 2 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2020 m. liepos 1 d.

2. Lietuvos Respublikos ginklų fondo prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktorius iki 2020 m. birželio 30 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

 

Pritarti

 

 

4. Balsavimo rezultatai: už – 9, prieš – 0, susilaikė – 1.

 

 

Komiteto pirmininko pavaduotojas                                                                                                                                                          Laurynas Kasčiūnas

 

 

 

 

 

Patarėjas Mantas Lapinskas