Aprašas: C:\Documents and Settings\lipetr\My Documents\Vytis1.gif

 

Lietuvos Respublikos Seimas

 

 

RYTINIO POSĖDŽIO PROTOKOLAS

 

2023-06-22  Nr. SPP-290

Vilnius

 

Posėdžio pirmininkė – Seimo Pirmininkė V. Čmilytė-Nielsen.

 

            10.00 val.

Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro Valerijono Šadreikos 85-ųjų gimimo metinių paminėjimas

 

Tylos minute pagerbtas Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro

V. Šadreikos atminimas

 

Kalbą pasakė Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras R. Rudzys.

 

            Posėdžio pirmininkė paskelbė minėjimą baigtą.

 

Tylos minute pagerbtas buvusio Seimo nario V. Šustausko  atminimas

 

            10.16 val.

SVARSTYTA. Seimo seniūnų sueigos patikslinta 2023 m. birželio 22  d. (ketvirtadienio) posėdžių darbotvarkė.

Pranešėja – Seimo Pirmininkė V. Čmilytė-Nielsen.

 

Kalbėjo Seimo narys T. V. Raskevičius (Laisvės frakcijos vardu prašė įtraukti į darbotvarkę projektą Nr. XIVP-2877).

 

Balsuota dėl Laisvės frakcijos pasiūlymo įtraukti į darbotvarkę projektą Nr. XIVP-2877: už – 67, prieš – 5, susilaikė 32. Pritarta. Užsiregistravo 104 Seimo nariai (10.17 val.).

 

Posėdžio pirmininkė informavo, kad projektai Nr. XIVP-1343, Nr. XIVP-2736, Nr. XIVP-2737 ir Nr. XIVP-2912 nėra įrašyti į Seimo VI (pavasario) sesijos darbų programą.

 

Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo narė A. Kubilienė.

 

NUTARTA:

1. Įtraukti į darbotvarkę projektą Nr. XIVP-2737, kuris nėra įrašytas į Seimo VI (pavasario) sesijos darbų programą. Balsavimo rezultatai: už 63, prieš 8, susilaikė 30. Užsiregistravo 104 Seimo nariai (10.19 val.).

2. Įtraukti į darbotvarkę projektą Nr. XIVP-2736, kuris nėra įrašytas į Seimo VI (pavasario) sesijos darbų programą. Balsavimo rezultatai: už 70, prieš 6, susilaikė 27. Užsiregistravo 104 Seimo nariai (10.20 val.).

3. Įtraukti į darbotvarkę projektą Nr. XIVP-2912, kuris nėra įrašytas į Seimo VI (pavasario) sesijos darbų programą. Balsavimo rezultatai: už 55, prieš 9, susilaikė 39. Užsiregistravo 106 Seimo nariai (10.21 val.).

4. Įtraukti į darbotvarkę projektą Nr. XIVP-1343, kuris nėra įrašytas į Seimo VI (pavasario) sesijos darbų programą. Balsavimo rezultatai: už 88, prieš 2, susilaikė 15. Užsiregistravo 106 Seimo nariai (10.21 val.).

 

NUTARTA. Patvirtinti patikslintą Seimo 2023 m. birželio 22  d. (ketvirtadienio) posėdžių darbotvarkę. Pritarta bendru sutarimu.

 

 

10.22 val.

SVARSTYTA. Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo Nr. I-1143 2, 41, 84, 85, 911 straipsnių ir 2 priedo pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-2630(2)ES (teikėjai – Vyriausybė / sveikatos apsaugos ministras A. Dulkys) (priėmimas).

 

1–7 straipsniai priimti bendru sutarimu.        

 

            Dėl balsavimo motyvų dėl viso įstatymo kalbėjo Seimo nariai:  A. Gedvilas, A. Vinkus, V. Mitalas.

 

            Balsavimas dėl šio projekto vyks nustatytu laiku (nuo 10.50 val. iki 12.30 val.).

 

 

10.27 val.

SVARSTYTA. Užimtumo įstatymo Nr. XII–2470 37, 392 ir 393 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-2854(2) (teikėjas – J. Džiugelis) (priėmimas) (taikoma skubos tvarka).

 

1–4 straipsniai priimti bendru sutarimu.        

 

            Balsavimas dėl šio projekto vyks nustatytu laiku.

 

 

10.27 val.

SVARSTYTA. Baudžiamojo kodekso 1001, 1003 ir 1131 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-2547(2) (teikėjai – Vyriausybė / teisingumo ministrė E. Dobrowolska) (priėmimas).

 

1–3 straipsniai priimti bendru sutarimu.        

 

            Balsavimas dėl šio projekto vyks nustatytu laiku.

 

 

10.28 val.

SVARSTYTA. Baudžiamojo proceso kodekso 28 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-2548(2) (teikėjai – Vyriausybė / teisingumo ministrė E. Dobrowolska) (priėmimas).

 

            1 straipsnis priimtas bendru sutarimu.

 

            Balsavimas dėl šio projekto vyks nustatytu laiku.

 

10.28 val.

SVARSTYTA. Smurtiniais nusikaltimais padarytos žalos kompensavimo įstatymo Nr. X-296 pakeitimo įstatymo Nr. XIII-1928 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-2354(2) (teikėjai – A. Širinskienė / 7 Seimo nariai) (priėmimas).

 

1, 2 straipsniai priimti bendru sutarimu.        

 

            Balsavimas dėl šio projekto vyks nustatytu laiku.

 

 

10.29 val.

SVARSTYTA. Seimo nutarimo „Dėl pirmalaikių Kupiškio rajono savivaldybės mero rinkimų paskelbimo“ projektas Nr. XIVP-2911(2) (teikėja – Seimo Pirmininkė V. Čmilytė-Nielsen) (svarstymas).

 

Pagrindinio – Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto išvadą pateikė šio komiteto pirmininkas R. Juška.

 

            Balsavimas dėl šio projekto vyks nustatytu laiku.

 

 

10.30 val.

            SVARSTYTA:

1. Žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo įstatymo Nr. IX-1314  pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-2769(2).

2. Administracinių nusižengimų kodekso 589 straipsnio pakeitimo ir Kodekso papildymo 3331 straipsniu įstatymo projektas Nr. XIVP-2781(2) (teikėjas – S. Gentvilas) (svarstymas) (taikoma skubos tvarka).

 

Pagrindinio – Aplinkos apsaugos komiteto išvadą dėl projekto Nr. XIVP-2769(2) pateikė šio komiteto atstovas K. Adomaitis.

Papildomo – Kaimo reikalų komiteto išvadą dėl projekto Nr. XIVP-2769(2) pateikė šio komiteto atstovas J. Gudauskas.

Pagrindinio – Teisės ir teisėtvarkos komiteto išvadą dėl projekto Nr. XIVP-2781(2) pateikė šio komiteto pirmininkė I. Haase.

 

            Balsavimas dėl šių projektų vyks nustatytu laiku.

 

 

10.33 val.

           SVARSTYTA. Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2021 m. gegužės 18 d. nutarimo Nr. XIV-320 „Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos sudarymo“ pakeitimo“ projektas Nr. XIVP-2892(2) (teikėja – Seimo Pirmininkė V. Čmilytė-Nielsen) (svarstymas ir priėmimas).

 

Pagrindinio – Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto išvadą pateikė šio komiteto pirmininkas R. Juška.

 

            Diskusijoje kalbėjo Seimo narys V. Semeška.

 

            Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo nariai: A. Navickas, E. Pupinis, A. Veryga, V. Targamadzė.

 

            NUTARTA. Patvirtinti slapto balsavimo biuletenio pavyzdį. Pritarta bendru sutarimu.

 

Posėdžio pirmininkė priminė balsų skaičiavimo grupės sudėtį: V. Ąžuolas  (Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcija), P. Gražulis  (Mišri Seimo narių grupė), L. Jonaitis (Lietuvos socialdemokratų partijos frakcija), I. Kačinskaitė-Urbonienė  (Darbo partijos frakcija), I. Pakarklytė  (Laisvės frakcija), A. Petrošius (Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcija), E. Rudelienė (Liberalų sąjūdžio frakcija) ir T. Tomilinas  (Demokratų frakcija „Vardan Lietuvos“).

 

            Posėdžio pirmininkė pranešė, kad slaptas balsavimas vyks nuo 13.10 val. iki 13.30 val.

 

 

10.45 val.

            SVARSTYTAŠilumos ūkio įstatymo Nr. IX-1565 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-2681(2) (teikėjai – E. Pupinis / Peticijų komisija) (svarstymas).

 

Pagrindinio – Ekonomikos komiteto išvadą pateikė šio komiteto atstovas A. Kupčinskas.

 

            Balsavimas dėl šio projekto vyks nustatytu laiku.

 

 

10.46 val.

            SVARSTYTASeimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo Peticijų komisijos nuostatų patvirtinimo“ projektas Nr. XIVP-2715(2) (teikėjas – E. Pupinis) (svarstymas).

 

Pagrindinio – Žmogaus teisių komiteto išvadą pateikė šio komiteto atstovas A. Navickas.

 

            Balsavimas dėl šio projekto vyks nustatytu laiku.

 

 

10.47 val.

SVARSTYTA. Farmacijos įstatymo Nr. X-709 2, 8, 11, 15, 17, 24, 28, 30, 33, 39, 551, 57, 59, 592 ir 61 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-2577(2) (teikėjai – Vyriausybė / sveikatos apsaugos ministras A. Dulkys) (priėmimas).

Pranešėjas – Sveikatos reikalų komiteto pirmininkas A. Matulas.

 

            1 straipsnis priimtas bendru sutarimu.

 

Dėl 2 straipsnio M. Danielės pataisos, kuriai nepritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Seimo narė M. Danielė.

Balsuota, ar pritarti pasiūlymui svarstyti 2 straipsnio M. Danielės pataisą, kuriai nepritarė pagrindinis komitetas: už – 24. Nepritarta. Užsiregistravo 51 Seimo narys (10.52 val.).

 

            2 straipsnis priimtas bendru sutarimu.

            3–16 straipsniai priimti bendru sutarimu.

 

NUTARTA. Priimti Farmacijos įstatymo Nr. X-709 2, 8, 11, 15, 17, 24, 28, 30, 33, 39, 551, 57, 59, 592 ir 61 straipsnių pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 106, prieš – 0, susilaikė 5. Užsiregistravo 111 Seimo narių (10.53 val.).

 

 

10.54 val.

SVARSTYTA. Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo Nr. I-1143 2, 41, 84, 85, 911 straipsnių ir 2 priedo pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-2630(2)ES (teikėjai – Vyriausybė / sveikatos apsaugos ministras A. Dulkys) (priėmimo tęsinys).

 

            Posėdžio pirmininkė paskelbė balsavimą dėl šio įstatymo priėmimo.

 

NUTARTA. Priimti Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo Nr. I-1143 2, 41, 84, 85, 911 straipsnių ir 2 priedo pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 103, prieš – 1, susilaikė 4. Užsiregistravo 111 Seimo narių (10.54 val.).

 

 

10.54 val.

SVARSTYTA. Užimtumo įstatymo Nr. XII–2470 37, 392 ir 393 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-2854(2) (teikėjas – J. Džiugelis) (priėmimo tęsinys) (taikoma skubos tvarka).

 

            Posėdžio pirmininkė paskelbė balsavimą dėl šio įstatymo priėmimo.

 

NUTARTA. Priimti Užimtumo įstatymo Nr. XII–2470 37, 392 ir 393 straipsnių pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 112, prieš – 0, susilaikė 1. Užsiregistravo 114 Seimo narių (10.54 val.).

 

 

10.55 val.

SVARSTYTA. Baudžiamojo kodekso 1001, 1003 ir 1131 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-2547(2) (teikėjai – Vyriausybė / teisingumo ministrė E. Dobrowolska) (priėmimo tęsinys).

 

            Posėdžio pirmininkė paskelbė balsavimą dėl šio įstatymo priėmimo.

 

NUTARTA. Priimti Baudžiamojo kodekso 1001, 1003 ir 1131 straipsnių pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 113, prieš – 0, susilaikė 2. Užsiregistravo 115 Seimo narių (10.55 val.).

 

 

10.55 val.

SVARSTYTA. Baudžiamojo proceso kodekso 28 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-2548(2) (teikėjai – Vyriausybė / teisingumo ministrė E. Dobrowolska) (priėmimo tęsinys).

 

            Posėdžio pirmininkė paskelbė balsavimą dėl šio įstatymo priėmimo.

 

NUTARTA. Priimti Baudžiamojo proceso kodekso 28 straipsnio pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 114, prieš – 0, susilaikė 0. Užsiregistravo 114 Seimo narių (10.55 val.).

 

 

10.56 val.

SVARSTYTA. Smurtiniais nusikaltimais padarytos žalos kompensavimo įstatymo Nr. X-296 pakeitimo įstatymo Nr. XIII-1928 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-2354(2) (teikėjai – A. Širinskienė / 7 Seimo nariai) (priėmimo tęsinys).

 

            Posėdžio pirmininkė paskelbė balsavimą dėl šio įstatymo priėmimo.

 

NUTARTA. Priimti Smurtiniais nusikaltimais padarytos žalos kompensavimo įstatymo Nr. X-296 pakeitimo įstatymo Nr. XIII-1928 2 straipsnio pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 118, prieš – 1, susilaikė 1. Užsiregistravo 120 Seimo narių (10.56 val.).

 

 

10.57 val.

SVARSTYTA. Seimo nutarimo „Dėl pirmalaikių Kupiškio rajono savivaldybės mero rinkimų paskelbimo“ projektas Nr. XIVP-2911(2) (teikėja – Seimo Pirmininkė V. Čmilytė-Nielsen) (svarstymo tęsinys).

 

            NUTARTA. Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Balsavimo rezultatai: už 119, prieš 0, susilaikė 0. Užsiregistravo 119 Seimo narių (10.57 val.).

 

 

10.57 val.

            SVARSTYTA:

1. Žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo įstatymo Nr. IX-1314  pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-2769(2).

2. Administracinių nusižengimų kodekso 589 straipsnio pakeitimo ir Kodekso papildymo 3331 straipsniu įstatymo projektas Nr. XIVP-2781(2) (teikėjas – S. Gentvilas) (svarstymo tęsinys) (taikoma skubos tvarka).

 

            NUTARTA. Pritarti šiems projektams po svarstymo Seimo posėdyje. Balsavimo rezultatai: už 116, prieš 0, susilaikė 4. Užsiregistravo 121 Seimo narys (10.57 val.).

 

 

10.58 val.

            SVARSTYTAŠilumos ūkio įstatymo Nr. IX-1565 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-2681(2) (teikėjai – E. Pupinis / Peticijų komisija) (svarstymo tęsinys).

 

            NUTARTA. Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Balsavimo rezultatai: už 119, prieš 0, susilaikė 0. Užsiregistravo 120 Seimo narių (10.58 val.).

 

 

10.58 val.

            SVARSTYTASeimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo Peticijų komisijos nuostatų patvirtinimo“ projektas Nr. XIVP-2715(2) (teikėjas – E. Pupinis) (svarstymo tęsinys).

 

            NUTARTA. Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Balsavimo rezultatai: už 118, prieš 0, susilaikė 2. Užsiregistravo 121 Seimo narys (10.59 val.).

 

 

10.59 val.

SVARSTYTA. Seimo nutarimo „Dėl Viešojo saugumo stiprinimo ir plėtros programos patvirtinimo“ projektas Nr. XIVP-2663(2) (teikėjai – Vyriausybė / vidaus reikalų ministrė A. Bilotaitė) (priėmimas).

 

1, 2 straipsniai priimti bendru sutarimu.        

 

            Dėl balsavimo motyvų dėl viso nutarimo kalbėjo Seimo nariai: A. Bilotaitė, A. Stončaitis, A. Vyšniauskas, K. Mažeika.

Replikavo Seimo narys A. Vyšniauskas.

Dėl balsavimo motyvų dėl viso nutarimo kalbėjo Seimo nariai: I. Šimonytė, D. Gaižauskas, V. Bakas.

Replikavo vidaus reikalų ministrė A. Bilotaitė.

 

NUTARTA. Priimti Seimo nutarimą „Dėl Viešojo saugumo stiprinimo ir plėtros programos patvirtinimo“. Balsavimo rezultatai: už – 70, prieš – 20, susilaikė 34. Užsiregistravo 124 Seimo nariai (11.14 val.).

 

Replikavo Seimo nariai: D. Gaižauskas, V. Bakas, K. Masiulis.

 

 

11.17 val.

SVARSTYTA. Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymo Nr. X-1666 5, 6, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 23, 241 ir 25 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-2740(2) (teikėjai – R. Juška / Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas) (priėmimas).

Pranešėjas – Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto pirmininkas R. Juška.

 

            1–4 straipsniai priimti bendru sutarimu.

 

            Pranešėjas informavo apie pagrindinio komiteto nuomonę dėl Teisės departamento pastabų dėl 5 straipsnio, kurioms pritarė pagrindinis komitetas.

            5 straipsnis (suredaguotas pagal Teisės departamento pastabas, kurioms pritarė pagrindinis komitetas) priimtas bendru sutarimu.

 

            6 straipsnis priimtas bendru sutarimu.

 

Dėl 7 straipsnio V. Semeškos, J. Razmos ir kt. pataisos, kuriai nepritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Seimo narys V. Semeška.

Balsuota, ar pritarti pasiūlymui svarstyti 7 straipsnio V. Semeškos, J. Razmos ir kt. pataisą, kuriai nepritarė pagrindinis komitetas: už – 56. Pritarta. Užsiregistravo 100 Seimo narių (11.19 val.).

Dėl balsavimo motyvų dėl šios pataisos kalbėjo Seimo nariai: J. Razma, D. Griškevičius.

Balsuota dėl 7 straipsnio V. Semeškos, J. Razmos ir kt. pataisos, kuriai nepritarė pagrindinis komitetas: už – 58, prieš – 20, susilaikė 42. Nepriimta. Užsiregistravo 121 Seimo narys (11.25 val.).

 

            7 straipsnis priimtas bendru sutarimu.

            8–12 straipsniai priimti bendru sutarimu.

            13 straipsnis (suredaguotas pagal Teisės departamento pastabą, kuriai pritarė pagrindinis komitetas) priimtas bendru sutarimu.

 

            Dėl balsavimo motyvų dėl viso įstatymo kalbėjo Seimo nariai: A. Stončaitis, J. Razma, P. Gražulis, V. Semeška.

 

NUTARTA. Priimti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymo Nr. X-1666 5, 6, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 23, 241 ir 25 straipsnių pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 75, prieš – 4, susilaikė 38. Užsiregistravo 118 Seimo narių (11.31 val.).

 

 

 

Toliau posėdžiui pirmininkavo Seimo Pirmininko pavaduotojas V. Mitalas.

 

 

11.31 val.

SVARSTYTA. Žvalgybos kontrolierių įstatymo Nr. XIV-868 6 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-2662(2) (teikėjai – V. Bakas / 17 Seimo narių) (priėmimas).

 

            1 straipsnis priimtas bendru sutarimu.

 

            Dėl balsavimo motyvų dėl viso įstatymo kalbėjo Seimo nariai: I. Pakarklytė, P. Gražulis, V. Bakas.

 

NUTARTA. Priimti Žvalgybos kontrolierių įstatymo Nr. XIV-868 6 straipsnio pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 112, prieš – 0, susilaikė 2. Užsiregistravo 114 Seimo narių (11.35 val.).

 

Replikavo Seimo narys P. Gražulis.

 

 

11.36 val.

            SVARSTYTAMedžioklės įstatymo Nr. IX-966 5 straipsnio pakeitimo ir Įstatymo papildymo 151, 152 straipsniais ir priedu įstatymo projektas Nr. XIVP-1457(2) (teikėjai – L. Jonauskas / 26 Seimo nariai) (svarstymo tęsinys).

 

Pagrindinio – Aplinkos apsaugos komiteto išvadą pateikė šio komiteto atstovas J. Urbanavičius.

 

Posėdžio pirmininko pasiūlymui diskusijai skirti 20 min. pritarta bendru sutarimu.

 

            Diskusijoje kalbėjo Seimo nariai: A. Vyšniauskas, M. Ošmianskienė.

Kalbėjo Seimo narys A. Vyšniauskas.

Diskusijoje kalbėjo Seimo nariai: I. Pakarklytė, J. Urbanavičius.

Kalbėjo Seimo narys Z. Balčytis.

 

Projekto Nr. XIVP-1457(2) pataisų svarstymas

Pranešėjas – pagrindinio komiteto atstovas J. Urbanavičius

 

            Posėdžio pirmininkas informavo apie pagrindinio komiteto nuomonę dėl Vyriausybės pasiūlymų dėl 2 straipsnio.

 

Dėl 2 straipsnio A. Pociaus ir kt. pataisos, kuriai iš dalies pritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Seimo narys A. Pocius (pritarė pagrindinio komiteto redakcijai ir nereikalavo balsuoti).

 

Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo nariai: S. Gentvilas (prašė apsispręsti dėl Vyriausybės pasiūlymų dėl 2 straipsnio), R. Tamašunienė, P. Saudargas, A. Mazuronis.

Kalbėjo Ministrė Pirmininkė I. Šimonytė.

 

Dėl Vyriausybės pasiūlymų dėl 2 straipsnio kalbėjo aplinkos ministras S. Gentvilas (pritarė pagrindinio komiteto nuomonei dėl pirmo Vyriausybės pasiūlymo, kuriam iš dalies pritarė pagrindinis komitetas, ir prašė balsuoti dėl antro Vyriausybės pasiūlymo, kuriam nepritarė pagrindinis komitetas).

 

            Dėl balsavimo motyvų dėl antro Vyriausybės pasiūlymo, kuriam nepritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Seimo nariai: S. Gentvilas, K. Mažeika.

 

Balsuota dėl antro Vyriausybės pasiūlymo dėl 2 straipsnio, kuriam nepritarė pagrindinis komitetas: už – 51, prieš – 19, susilaikė 42. Nepritarta. Užsiregistravo 112 Seimo narių  (12.13 val.).

 

Dėl 2 straipsnio I. Pakarklytės ir kt. pataisos, kuriai pritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Seimo narė I. Pakarklytė.

            Dėl balsavimo motyvų dėl šios pataisos kalbėjo Seimo nariai: A. Gedvilienė, P. Gražulis.

 

Balsuota dėl 2 straipsnio I. Pakarklytės ir kt. pataisos, kuriai pritarė pagrindinis komitetas: už – 42, prieš – 40, susilaikė 33. Nepritarta. Užsiregistravo 117 Seimo nariai (12.19 val.)

 

            Dėl balsavimo rezultatų kalbėjo Seimo narys A. Vyšniauskas (prašė patikslinti paskutinio balsavimo rezultatus: jis – už).

 

Posėdžio pirmininkas pranešė, kad dėl 3 straipsnio I. Pakarklytės ir kt. pataisos sprendimas jau priimtas.

 

            Posėdžio pirmininkas informavo apie pagrindinio komiteto nuomonę dėl Vyriausybės pasiūlymo dėl 5 straipsnio, kuriam iš dalies pritarė pagrindinis komitetas.

Pagrindinio komiteto nuomonei dėl Vyriausybės pasiūlymo dėl 5 straipsnio, kuriam iš dalies pritarė pagrindinis komitetas, pritarta bendru sutarimu.

 

            Dėl balsavimo motyvų dėl viso projekto kalbėjo Seimo nariai: K. Mažeika, M. Ošmianskienė.

 

            NUTARTA. Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Balsavimo rezultatai: už 70, prieš 28, susilaikė 17. Užsiregistravo 117 Seimo narių (12.23 val.).

 

Replikavo Seimo nariai: J. Jarutis, S. Gentvilas, T. Tomilinas.

 

 

12.25 val.

SVARSTYTA. Rinkliavų įstatymo Nr. VIII-1725 11 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-2877 (teikėja – M. Ošmianskienė) (pateikimas).

            Pranešėja – Seimo narė M. Ošmianskienė.

 

Klausė Seimo narė L. Nagienė.

Kalbėjo Ministrė Pirmininkė I. Šimonytė (siūlė prašyti Vyriausybės išvados dėl šio projekto).

           

NUTARTA:

            1. Pritarti šiam projektui po pateikimo ir pradėti jo svarstymo procedūrą. Pritarta bendru sutarimu.

            2. Paskirti Biudžeto ir finansų komitetą pagrindiniu komitetu šiam projektui svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

            3. Paskirti šio projekto svarstymą Seimo posėdyje VII (rudens) sesijoje. Pritarta bendru sutarimu.

4. Prašyti Vyriausybės išvados dėl šio projekto. Pritarta bendru sutarimu.

 

12.31 val.

Vyriausybės valanda

 

Seimo posėdyje dalyvavo Vyriausybės nariai:

Ministrė Pirmininkė I. Šimonytė,

aplinkos ministras S. Gentvilas,

energetikos ministras D. Kreivys,

finansų ministrė G. Skaistė,

krašto apsaugos ministras A. Anušauskas,

kultūros ministras S. Kairys,

socialinės apsaugos ir darbo ministrė M. Navickienė,

susisiekimo ministras M. Skuodis,

sveikatos apsaugos ministras A. Dulkys,

teisingumo ministrė E. Dobrowolska,

užsienio reikalų ministras G. Landsbergis,

vidaus reikalų ministrė A. Bilotaitė,

žemės ūkio ministras K. Navickas.

 

Į Seimo nario A. Vinkus klausimą (dėl Klaipėdos universiteto ligoninės vyriausiojo gydytojo) atsakė sveikatos apsaugos ministras A. Dulkys.

Į Seimo nario A. Butkevičiaus klausimą (dėl akcinės bendrovės „Lietuvos geležinkeliai“ organizuojamo traukinių pirkimo sandorio) atsakė susisiekimo ministras M. Skuodis.

Į Seimo narės O. Leiputės klausimą (dėl maisto produktų kainų) atsakė finansų ministrė G. Skaistė.

Į Seimo nario A. Skardžiaus klausimą (dėl akcinės bendrovės „Lietuvos geležinkeliai“ organizuojamų pirkimų) atsakė susisiekimo ministras M. Skuodis.

Į Seimo nario V. Fiodorovo klausimą (dėl oro balionų pilotų veiklos reglamentavimo) atsakė susisiekimo ministras M. Skuodis.

Į Seimo nario D. Kepenio klausimą (dėl priemonių plano vaikų, moksleivių ir studentų sveikatai stiprinti) atsakė sveikatos apsaugos ministras A. Dulkys.

Į Seimo nario K. Mažeikos klausimą (dėl žemės ūkio problemų) atsakė Ministrė Pirmininkė I. Šimonytė, atsakymą papildė žemės ūkio ministras K. Navickas.

Į Seimo nario A. Syso klausimą (dėl planų sutvarkyti kelius tarp Lietuvos ir Lenkijos) atsakė Ministrė Pirmininkė I. Šimonytė, atsakymą papildė susisiekimo ministras M. Skuodis.

Į Seimo nario A. Gedvilo klausimą (dėl viešojo saugumo tarnybų darbo) atsakė Ministrė Pirmininkė I. Šimonytė, atsakymą papildė vidaus reikalų ministrė A. Bilotaitė.

Į Seimo nario R. Šarknicko klausimą (dėl M. K. Čiurlionio muzikos festivalio „Fortepijoninės muzikos vasara“ finansavimo) atsakė kultūros ministras S. Kairys.

Į Seimo nario Z. Balčyčio klausimą (dėl sausros nuostolių kompensavimo) atsakė žemės ūkio ministras K. Navickas.

Į Seimo nario K. Vilkausko klausimą (dėl Lietuvos banko priemonių gyventojų interesams ginti) atsakė finansų ministrė G. Skaistė.

Į Seimo nario R. Šalaševičiūtės klausimą (dėl visuomenės sveikatos specialistų mokyklose) atsakė sveikatos apsaugos ministras A. Dulkys.

Į Seimo narės V. Targamadzės klausimą (dėl pagalbos nukentėjusiems nuo sausros) atsakė žemės ūkio ministras K. Navickas.

 

Posėdžio pirmininkas pranešė, kad slaptas balsavimas prasidės 13.10 val.

 

 

 

13.01 val.

Seimo narių pareiškimai

 

Seimo narys E. Jovaiša perskaitė pareiškimą.

Seimo narys V. Valkiūnas perskaitė pareiškimą.

Seimo narys R. Šarknickas perskaitė pareiškimą.

 

 

PERTRAUKA

(13.15 – 14.00 val.)

 

Posėdžio pirmininkas – Seimo Pirmininko pavaduotojas P. Saudargas.

 

            Posėdžio pirmininkas paskelbė rytinį posėdį baigtą.

 

 

 

Posėdis baigtas

 (14.00 val.)

 

 

 

Seimo Pirmininkė                                                                                     Viktorija Čmilytė-Nielsen

 

 

Seimo Pirmininko pavaduotojas                                                              Vytautas Mitalas

 

                                                                                                                   

Seimo Pirmininko pavaduotojas                                                              Paulius Saudargas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokolą rašė

Dokumentų departamento

Stenogramų skyriaus

vyriausioji specialistė                                                                               Tatjana Juršėnienė