PASIŪLYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS

LIGOS IR MOTINYSTĖS SOCIALINIO DRAUDIMO ĮSTATYMO NR. IX-110

10 IR 22 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMo projekto (nr. XIIIP-1068(2))

 

2017-11-16

Vilnius

 

Eil. Nr.

Siūloma keisti

Pasiūlymo turinys

str.

str. d.

p.

1

2

2

1

Argumentai:

Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Vyriausybės išvadą, siūloma kompromisinė formuluotė, kuri apribotų ministerijos projektuojamą išmokos gavėjų skaičiaus,  o tuo pačiu ir biudžeto lėšų poreikio augimą.

Pasiūlymas:

Papildyti projekto 2 straipsnį 2 dalimi ir jį išdėstyti taip:

 „1. Teisę gauti vaiko priežiūros išmoką taip pat turi vienas iš vaiko senelių, jeigu jis atitinka šio straipsnio 1 dalies sąlygas ir tik tuo atveju, jeigu teisę gauti vaiko priežiūros išmoką tam pačiam vaikui prižiūrėti turi bent vienas iš vaiko tėvų (įtėvių) ar globėjas.“


 

 

 

Teikia

Seimo narė                                                                                          Monika Navickienė