LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KANCELIARIJOS

TEISĖS DEPARTAMENTAS

 

IŠVADA

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ELEKTROS ENERGETIKOS ĮSTATYMO Nr. VIII-1881
2, 16 ir 67 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMO PROJEKTO

 

2019-05-31 Nr. XIIIP-2985(2)

Vilnius

 

Įvertinę projekto atitiktį Konstitucijai, įstatymams, teisėkūros principams ir teisės technikos taisyklėms, teikiame šias pastabas:

1. Projekto 3 straipsniu siūloma keičiamo įstatymo 67 straipsnį papildyti 8 dalimi. Pastebėtina, jog keičiamo įstatymo 67 straipsnis turi 14 dalių, todėl reikėtų projektą papildyti nuostata dėl straipsnio 8-14 dalių pernumeravimo arba 67 straipsnį papildyti ne 8, o 81 dalimi.

2. Projekto 4 straipsnio 2 dalyje siūlytume nustatyti vėlesnę įstatymo 2 straipsnio įsigaliojimo datą, pvz., 2019 m. liepos 2 d., kitu atveju 2019 m. liepos 1 d. įsigalios dvi skirtingos projekto 2 straipsniu keičiamo įstatymo 16 straipsnio 11 dalies redakcijos (2019 m. liepos 1 d. įsigalioja Elektros energetikos įstatymo pakeitimo įstatymas Nr. XIII-1970, kuriuo taip pat keičiama 16 straipsnio 11 dalis).

 

 


 

 

Departamento direktorius                                                                                         Andrius Kabišaitis

 

 

 

 

 

 

 

D. Petrauskaitė, tel. (8 5) 239 6376, el. p. daina.petrauskaite@lrs.lt

D. Zebleckis, tel. (8 5) 239 6906, el. p. dainius.zebleckis@lrs.lt