LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

Teisės ir teisėtvarkos komitetas

                                                                                                                                                                                   

PAGRINDINIO KOMITETO IŠVADA

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KRIMINALINĖS ŽVALGYBOS ĮSTATYMO NR. XI-2234 8 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO

PROJEKTO Nr. XIIIP-3127

 

2019-10-30 Nr. 102-P-57

Vilnius

 

1. Komiteto posėdyje dalyvavo: komiteto pirmininkė Agnė Širinskienė, pirmininkės pavaduotojas Stasys Šedbaras, nariai: Vilija Aleknaitė Abramikienė, Rimas Andrikis, Irena Haase, Arvydas Nekrošius, Česlav Olševski, Lauras Stacevičius, Irena Šiaulienė, Petras Valiūnas.

Komiteto biuro vedėja Dalia Komparskienė, patarėjos: Dalia Latvelienė, Martyna Civilkienė, Jurgita Janušauskienė, Rita Karpavičiūtė, Irma Leonavičiūtė, Rita Varanauskienė, Loreta Zdanavičienė. padėjėjos: Aidena Bacevičienė, Meilė Čeputienė.

Kviestieji asmenys: institucijų atstovai: Respublikos Prezidento patarėja Elena Masnevaitė, Teisingumo ministerijos Baudžiamosios justicijos grupės patarėjai Marius Vainauskas ir Sonata Gendvilaitė, Specialiųjų tyrimų tarnybos Administravimo valdybos viršininkė Rūta Kaziliūnaitė.

 

2. Ekspertų, konsultantų, specialistų išvados, pasiūlymai, pataisos, pastabos (toliau – pasiūlymai):

Eil.

Nr.

Pasiūlymo teikėjas, data

Siūloma keisti

 

Pasiūlymo turinys

 

Komiteto nuomonė

Argumentai,

pagrindžiantys nuomonę

str.

str. d.

p.

1.

Seimo kanceliarijos

Teisės departamentas

2019-02-06

1

 

 

Įvertinę projekto atitiktį Konstitucijai, įstatymams, teisėkūros principams ir teisės technikos taisyklėms, teikiame šią pastabą:

Projekto 1 straipsniu dėstant keičiamo įstatymo 8 straipsnio 1 dalies nuostatą turi būti atsižvelgta į 2018 m. gruodžio 29 d. įsigaliojusius šios dalies teisinio reguliavimo pokyčius, padarytus 2018 m. gruodžio 20 d. Seimo priimtu Lietuvos Respublikos kriminalinės žvalgybos įstatymo Nr. XI-2234 8 straipsnio pakeitimo įstatymu Nr. XIII-1837.

Pritarti

VVSK, NSGK (papildomi komitetai) pastabai pritarė.

 

3. Piliečių, asociacijų, politinių partijų, lobistų ir kitų suinteresuotų asmenų pasiūlymai: negauta.

4. Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų pasiūlymai: negauta.

5. Subjektų, turinčių įstatymų leidybos iniciatyvos teisę, pasiūlymai: negauta.

6. Seimo paskirtų papildomų komitetų, komisijų pasiūlymai:

 

Eil.

Nr.

Pasiūlymo teikėjas, data

Siūloma keisti

Pastabos

Pasiūlymo turinys

Komiteto nuomonė

Argumentai,

pagrindžiantys nuomonę

str.

str. d.

p.

1.

Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas

2019-07-10

1

 

 

 

6. Komiteto sprendimas ir pasiūlymai: pritarti iniciatorių pateiktam įstatymo projektui Nr. XIIIP-3127 ir siūlyti pagrindiniam komitetui jį tobulinti atsižvelgiant į Teisės departamento pastabą.

 

Pritarti

Teikiamas Komiteto patobulintas įstatymo projektas 2.

2.

Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas

2019-07-17

1

 

 

 

6.1. Sprendimas: Iš esmės pritarti įstatymo projektui Nr. XIIIP-3127 ir siūlyti pagrindiniam komitetui jį tobulinti, atsižvelgiant į Seimo kanceliarijos Teisės departamento pastabą ir Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto pasiūlymą.

 

Pritarti

Teikiamas Komiteto patobulintas įstatymo projektas 2.

3.

Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas

2019-07-17

2

 

 

 

 

Argumentai:

Atsižvelgiant į tai, kad projekte nustatyta įstatymo įsigaliojimo data 2019 m. liepos 1 d. jau yra praėjusi, siūloma nustatyti kitą įsigaliojimo datą – 2020 m. sausio 1 d.

 

Pasiūlymas:

Pakeisti projekto 2 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

„2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2019 m. liepos 1 d 2020 m. sausio 1 d.“

Pritarti

Data taip pat suderinta ir su viso paketo įsigaliojimo data 2020 m. sausio 1 d.

 

7. Komiteto sprendimas ir pasiūlymai: pritarti komiteto patobulintam įstatymo projektui XIIIP-3127(2) ir komiteto išvadoms.

8. Balsavimo rezultatai: už – 10 (bendru sutarimu).

9. Komiteto paskirti pranešėjai: Agnė Širinskienė, Stasys Šedbaras, Rimas Andrikis.

10. Komiteto narių atskiroji nuomonė: negauta.

PRIDEDAMA. Komiteto siūlomas įstatymo projektas-2 ir jo lyginamasis variantas.

 

 

 

 

Komiteto pirmininkė                                                                                                                                                                                       Agnė Širinskienė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komiteto biuro patarėja Dalia Latvelienė