______________________________________________________________________________________________

Tel.  (8 5) 240 4361

Faks. (8 5) 240 4362

El. p.  [email protected]

Duomenys kaupiami ir saugomi

Juridinių asmenų registre

Kodas 188601279

Biudžetinė įstaiga

Siesikų g. 19

LT-07170 Vilnius

http://www.vmvt.lt               

VALSTYBINĖ MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBA

 

 

Lietuvos Respublikos                                                                 2015-07-09     Nr. B6-(1.19)-1717

sveikatos apsaugos ministerijai                                               Į 2015-06-25      Nr. (1.1.9-412)10-5721

 

 

DĖL ĮSAKYMO PROJEKTO DERINIMO

 

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (toliau – VMVT), pagal kompetenciją išnagrinėjusi Jūsų 2015-06-25 raštu Nr. (1.1.9-412)10-5721 „Dėl įsakymo projekto derinimo“ pateiktą derinti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymo Nr. V-964 „Dėl Maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ projektą (toliau – projektas), siūlo:

1.    Projektu keičiamo Maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) 20.5 papunktį išdėstyti taip:

„20.5. gaminant maistą turi būti naudojama kuo mažiau druskos ir cukraus (druskos ne daugiau kaip 1g/100 g, pridėtinio cukraus ne daugiau kaip 5 g/100 g);“;

2.    Apraše nustatyti cukraus, druskos ir sočiųjų riebalų kiekį maisto produktuose, įskaitant gėrimus;

3.    Aprašo 40 punkte nurodyti esamus valgiaraščių paros ir 15 dienų (socialinės globos įstaigose – 14 dienų) energinės ir maistinės vertės nuokrypius;

4.    Atsižvelgiant į tai, kad maisto tvarkymo subjektai sudarydami valgiaraščius vadovaujasi skirtingais literatūros šaltiniais, kuriuose nurodytos maisto produktų energinės vertės (baltymai, riebalai, angliavandeniai) skiriasi, papildyti Aprašo 40 punktą nuostata apie vaikų įstaigose vieno maitinimo daviniui (pusryčių, pietų ar vakarienės) leistinus energinės ir maistinės vertės nuokrypius;

5.    Atsižvelgiant į kompotų naudojimo vaikų maitinimui draudimą, nustatyti pereinamąjį laikotarpį valgiaraščių pakeitimui, kad maisto tvarkymo subjektai suspėtų parengti naujus (patikslintus) valgiaraščius;

6.     Bendrojo ugdymo mokykloms, išskyrus mokyklas, kurių mokiniai gyvena bendrabučiuose, nenustatyti pareigos derinti valgiaraščius, kadangi šių mokyklų valgiaraščiuose reikalaujama nurodyti tik patiekalo svorį (g), o ne patiekalo energinę ir maistinę vertę.

 

 

Direktoriaus pavaduotojas,

pavaduojantis direktorių                                                                                 Vidmantas Paulauskas

 

 

 

 

Sima Slepakovaitė, tel. (8 5) 249 1714, el. p. sslepakovaite@vet.lt