PASIŪLYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS 2020 METŲ VALSTYBĖS BIUDŽETO IR SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETŲ FINANSINIŲ RODIKLIŲ PATVIRTINIMO ĮSTATYMO PROJEKTO

NR.XIIIP-4014

2019-12-11

 

Eil.

Nr.

Siūloma keisti

Pasiūlymo turinys

    str.

str.

d.

p.

1.1.

 

 

 

 

Argumentai:

 

1.Pagal patvirtiną Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos direktoriaus etatų sąrašą, metinis darbo užmokesčio poreikis yra 8,3 mln. eurų. Numatomi Valstybės biudžeto 2020m. asignavimai – 7,6 mln. eurų. Trūkumas 0,7 mln. eurų pagal patvirtintą etatų sąrašą ir 0,5 mln. eurų pareigūnų būdravimo bei išvykimų pagal skambučių centro gautus pranešimus išlaidoms padengti. Viso darbo užmokesčio fondo trūkumas 1,2 mln. eurų neįtraukiant papildomo motyvuotų darbuotojų vertinimo bei mažiausių koeficientų pakėlimą, kuriems reiktų bent 0,1 mln. eurų.  

 

Trūkumas susidarė dėl Valstybės tarnybos įstatymo Nr. VIII- 1316, pakeitimo įstatymo Nr. XIII- 1370 įgyvendinimo, kuriam nebuvo skirtos papildomos lėšos.

 

Dėl darbo užmokesčio fondo trūkumo ir darbo kaitos, esant mažiems atlyginimams šiuo metu yra laisvi 75 etatai, todėl darbuotojai dirba padidintu krūviu, kurių motyvavimui taip pat nepakanka lėšų.

 

2. Trūkumas būtiniausioms prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidoms padengti sudaro apie 0,4 mln. eurų. Lėšų trūkumas susidarė dėl kasmet mažinimo finansavimo, kylančių prekių bei paslaugų kainų, papildomų neplanuotų išlaidų. Vien papildomos 2019m. patirtos išlaidos susijusios su nekilnojamojo turto centralizuoto valdymo perdavimu VĮ Turto bankas, sudarė 0,17 mln. eurų. Tinkamos valstybinės aplinkos apsaugos kontrolės vykdymui skiriamas nepakankamas finansavimas transporto išlaidoms. Transporto parkas pakankamai senas, dažnai naudojamas ne tik kelių eisme, bet ir miško teritorijose ar kitose sunkiai privažiuojamose vietose. Dėl sudėtingų eksplotavimo sąlygų transporto priemonėms dažniau nei įprastai reikalingas remontas susidaro didesnės eksplotavimo ir degalų sunaudojimo išlaidos.

 

Argumentacija bei pasiūlymai parengti konsultuojantis su Lietuvos aplinkos apsaugos sistemos darbuotojų profesine sąjunga.

 

Pasiūlymas:

 

1.      Skirti Aplinkos apsaugos departamentui prie Aplinkos ministerijos papildomus 1,3 mln. eurų asignavimus darbo užmokesčio fondui, kurie būtų panaudoti šiuo metu laisviems 75 etatams finansuoti bei mažiausių koeficientų pakėlimui.

2.      Skirti papildomai 0,4 mln. eurų prekių ir paslaugų įsigijimui. Lėšos bus panaudotos nekilnojamojo turto administravimo ir remonto išlaidoms bei transporto išlaikymo išlaidoms padengti.

 

Lėšų šaltinis: Valstybės biudžeto lėšos.

Č2.

 

 

 

Argumentai:

 

1. Dėl Aplinkos apsaugos agentūros užmokesčio fondo 0,839 mln.eurų deficito negalima priimti naujų darbuotojų į 20 laisvų neužimtų vietų. Šį darbo krūvį dirba esami darbuotojai. Dėl atsirandančių naujų biurokratinių reikalavimų poveikio aplinkai vertinti, teritorijų planavimo teisiniame reglamentavime atsiranda nauji reikalavimai procedūrų vykdymui, trumpėja jį atlikimo terminai dėl ko didėja esamų darbuotojų darbo krūviai, darbo tempas. Darbuotojai dėl šių priežasčių nebespėja tinkamai atlikti pateiktų dokumentų tinkamo įvertinimo, daromos klaidos. Dėl Agentūroje esamo mažo atlygio (vidutiniškai neto 650 Eur) Agentūra jau tapo nekonkurencinga darbo rinkoje. Profesionalūs darbuotojai palieka darbą. Darbuotojų kaita Agentūroje sudaro 16 proc. Naujai atėjusiam darbuotojui suprasti darbo specifiką reikalingas ne mažiau vienerių metų pereinamasis laikotarpis.

 

Viena iš pagrindinių priežasčių kodėl atsirado užmokesčio fondo deficitas dėl Valstybės tarnybos įstatymo Nr. VIII-1316, pakeitimo įstatymo Nr. XIII-1370 įgyvendinimo, kuriam nebuvo skirtos lėšos iš biudžeto.

 

2. Trūkumas būtiniausioms prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidoms padengti, sudaro ne mažiau 0,254 mln. Eurų. Lėšų trūkumas susidarė dėl kasmet mažinamo finansavimo, kylančių prekių, bei paslaugų kainų, papildomų neplanuotų išlaidų. Vien papildomos 2019 m. patirtos išlaidos, susijusios su nekilnojamo turto centralizuoto valdymo perdavimu VĮ Turto bankas, sudarė 0,112 mln. eurų Skiriamas nepakankamas finansavimas transporto išlaidoms. Transporto parkas pakankamai senas, dažnai naudojamas ne tik kelių eisme, bet ir miško teritorijose ar kitose sunkiai privažiuojamose vietose, išlaidos sudaro 0,105 mln. eurų.  Aplinkos oro monitoringo vykdymo užtikrinimui oro tyrimo stotelių eksploatacijai išlaidų trūkumas sudaro 0,036 mln. eurų.

 

Argumentacija bei pasiūlymai parengti konsultuojantis su Lietuvos aplinkos apsaugos sistemos darbuotojų profesine sąjunga.

 

Pasiūlymas:

 

1. Skirti Aplinkos apsaugos agentūrai papildomus 0,839 mln. eurų asignavimus darbo užmokesčio fondui, kurie būtų panaudoti šiuo metu neužimtiems 20 etatams finansuoti bei darbuotojų turinčių mažiausius koeficientus (5,3) pakėlimui.

 

2. Skirti papildomai 0,254 mln. eurų prekių ir paslaugų įsigijimui. Lėšos bus panaudotos nekilnojamojo turto administravimo ir remonto išlaidoms, transporto išlaikymo išlaidoms padengti, aplinkos oro monitoringo vykdymo užtikrinimui.

 

Lėšų šaltinis: Valstybės biudžeto lėšos.

 

Teikia

Seimo nariai

                                                                                      Simonas Gentvilas

                                                                                                            Kęstutis Bacvinka

                                           Artūras Skardžius

Paulius Saudargas

Aistė Gedvilienė

Andrius Mazuronis

Linas Balsys

Virginija Vingrienė

                      Petras Nevulis                      

Kęstutis Mažeika