Atsiimtas 2017-01-11

2016-12-22

PASIŪLYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO ĮSTATYMO PROJEKTO

NR. XIIP-4723

 

Siūloma keisti

 

Pasiūlymo turinys

 

Str.

Str. d.

P.

 

 

 

Argumentai:

Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialisto ugdomasis darbas, mokyklų  vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų kalendorinių metų veikla turi specifinių bruožų, todėl  jų darbo apmokėjimo sąlygos turi būti apibrėžtos atsižvelgiant į šią specifiką. 

Pasiūlymas:

1. Papildyti :projekto Nr. XIIP-4723(2) 5 priedą nauju IX skyriumi „Baigiamosios nuostatos“ ir jį išdėstyti taip:

IX SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

23. Mokytojams ir pagalbos mokiniui specialistams pareiginės algos kintamoji dalis nenustatoma.

24. Mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų praėjusių kalendorinių metų veikla vertinama Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka.

25. Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų darbo savaitės sandarą tvirtina švietimo ir mokslo ministras.“

 

 

 

 

Teikia:

 

Seimo nariai

Eugenijus Jovaiša

Aušra Papirtienė

Arūnas Gumuliauskas

Mantas Adomėnas