LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KANCELIARIJOS

TEISĖS DEPARTAMENTAS

 

IŠVADA

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO NUTARIMO

„DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS 2017 METŲ PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO METINIŲ KONSOLIDUOTŲJŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO“ PROJEKTO

 

2018-10-12 Nr. XIIIP-2687

Vilnius

 

 

Įvertinę projekto atitiktį Konstitucijai, įstatymams, teisėkūros principams ir teisės technikos taisyklėms, pastabų neturime.

 

 

Departamento direktorius                                                                                         Andrius Kabišaitis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J. Bakutis, tel. (8 5) 239 6891, el. p. [email protected]

I. Šambaraitė, tel. (8 5) 239 6850, el. p. [email protected]