Projekto

             lyginamasis variantas

 

 

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ KODEKSO 428 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

 

2022 m.                  d. Nr.

Vilnius

 

1 straipsnis. 428 straipsnio pakeitimas:

1. Pakeisti 428 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Važiuojamosios kelio dalies perėjimas arba ėjimas ja ten, kur draudžiama, dviračius, mikromobilumo priemones vairuojančių asmenų, pėsčiųjų, vadeliotojų ir kitų asmenų, kurie naudojasi keliais, nepaklusimas eismo reguliavimo signalams, kelio ženklų, ženklinimo reikalavimų, eismo tvarkos automagistralėse nesilaikymas, Kelių eismo taisyklėse pėstiesiems, dviračių, mikromobilumo priemonių vairuotojams ir vadeliotojams nustatytų elgesio tamsiuoju paros metu arba esant blogam matomumui reikalavimų nesilaikymas

užtraukia baudą nuo dvidešimt iki keturiasdešimt eurų.“

2. Pakeisti 428 straipsnio 7 dalį ir ją išdėstyti taip:

                      „7. Dviračių, mikromobilumo priemonių vairavimas, vadeliojimas ir jojimas, kai tai daro neblaivūs (daugiau negu 0,4 promilės, bet ne daugiau negu 1,5 promilės) asmenys,

užtraukia baudą nuo aštuoniasdešimt iki vieno šimto penkiasdešimt eurų.“

3. Pakeisti 428 straipsnio 8 dalį ir ją išdėstyti taip:

„8. Dviračių, mikromobilumo priemonių vairavimas, vadeliojimas ir jojimas, kai tai daro neblaivūs (daugiau negu 1,5 promilės) ar apsvaigę nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų asmenys, vengimas pasitikrinti dėl neblaivumo ar apsvaigimo

užtraukia baudą nuo vieno šimto penkiasdešimt iki dviejų šimtų eurų.“

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1. Šis įstatymas įsigalioja 2023 m. gegužės 1 d.

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar jos įgaliota institucija iki 2023 m. balandžio 30 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

Respublikos Prezidentas

 

Teikia

Seimo narys                                                                                                                   Andrius Bagdonas