2016-12-12

PASIŪLYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS

2017 METŲ VALSTYBĖS BIUDŽETO IR SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETŲ FINANSINIŲ RODIKLIŲ PATVIRTINIMO

ĮSTATYMO PROJEKTO

NR. XIIP-4790(2)

 

Siūloma keisti

 

Pasiūlymo turinys

 

 

Straipsnis

Straipsnio dalis

Punktas

 

 

 

Argumentai:

Atsižvelgiant į tai, kad viena iš svarbiausių šiuolaikinės visuomenės pažangos ir klestėjimo sąlyga yra konkurencinga ir darni mokslo ir studijų sistema, kokybiškos studijos, aukštojo mokslo prieinamumas visoms socialinėms grupėms, universitetų dalyvavimas tarptautinėje mokslo erdvėje, Seime buvo įregistruotas ir po pateikimo pritarta Seimo nutarimo projektui, kuriuo pritariama nuostatai, kad būtina optimizuoti valstybinių universitetų tinklą. Šiame nutarime siūloma Vyriausybei išanalizuoti esamą situaciją ir pateikti siūlymus Seimui dėl valstybinių universitetų tinklo optimizavimo.

                 Optimizavus valstybinių universitetų tinklą bus galima sukoncentruoti lėšas keliuose universitetuose, sumažinti studijų programų skaičių, padidinti programų finansavimą, pedagoginiam personalui - užtikrinti orų atlyginimą, užtikrinti studijų kokybė. Valstybinių  universitetų tinklo optimizavimas, leistų įgyti didesnį svorį tarptautinėje erdvėje, universitetai būtų labiau matomi ir keltų Lietuvos prestižą.

                 Tačiau šiam tinklo optimizavimui reikalingos valstybės biudžeto lėšos, patys universitetai iš savo lėšų to padaryti negali, kadangi jiems skiriamos lėšos yra visai kitiems tikslams: studijų proceso organizavimui, mokslo tyrimams, pedagoginio personalo darbo užmokesčiui, ūkinėms išlaidoms. Reikėtų surasti lėšų valstybinių universitetų tinklo optimizavimui: išeitinėms pašalpoms, organizacinei, o gal net geografinei pertvarkai. Dalis šių lėšų galėtų būti iš valstybinių universitetų parduoto turto.

                  Šiuo metu Vytauto Didžiojo ir Lietuvos edukologijos universitetai pradėjo reorganizavimą sujungimo būdu. Universitetai planuoja gauti už parduotą turtą 10 mln. eurų, tačiau tai ilgas procesas, o lėšos reikalingos dabar, vykstant jungimosi procesui. Todėl siūlome 2017 metų biudžete numatyti 10 mln. eurų Vytauto Didžiojo ir Lietuvos edukologijos universitetų reorganizavimui jungimosi būdu.

Pasiūlymas:

Prašytume 2017 metų biudžete numatyti 10 mln. eurų Vytauto Didžiojo ir Lietuvos edukologijos universitetų reorganizavimui jungimosi būdu

Lėšų šaltinis:

Iš lėšų, gautų už parduotą valstybinių universitetų turtą.

Teikia Seimo nariai                                                                              Eugenijus Jovaiša