Aprašas: C:\Documents and Settings\lipetr\My Documents\Vytis1.gif

 

Lietuvos Respublikos Seimas

 

 

RYTINIO POSĖDŽIO PROTOKOLAS

 

2023-12-19  Nr. SPP-337

Vilnius

 

Posėdžio pirmininkė – Seimo Pirmininkė V. Čmilytė-Nielsen.

 

Užsiregistravo 113 Seimo narių (10.00 val.)

 

            10.00 val.

SVARSTYTA. Seimo seniūnų sueigos patikslintos 2023 m. gruodžio 19 d. (antradienio) posėdžių darbotvarkė.

Pranešėja – Seimo Pirmininkė V. Čmilytė-Nielsen.

 

Kalbėjo Seimo nariai: A. Palionis (iniciatorių vardu siūlė projektą Nr. XIVP-3348(2) iš šios dienos darbotvarkės nukelti į ketvirtadienio darbotvarkę), D. Gaižauskas (Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijos vardu prašė įrašyti į darbotvarkę projektą Nr. XIVP-3417), A. Sysas (Socialinių reikalų ir darbo komiteto vardu prašė išbraukti iš darbotvarkės projektą Nr. XIVP-3326(2), I. Pakarklytė (Laisvės frakcijos vardu prašė perkelti projektus Nr. XIVP-163(3) ir Nr. XIVP-164(3) iš vakarinio posėdžio į rytinį posėdį).

 

Iniciatorių pasiūlymui projektą Nr. XIVP-3348(2) iš šios dienos darbotvarkės nukelti į ketvirtadienio darbotvarkę pritarta bendru sutarimu.

 

Balsuota dėl Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijos pasiūlymo įrašyti į darbotvarkę projektą Nr. XIVP-3417: už – 35, prieš – 65, susilaikė 22. Nepritarta. Užsiregistravo 124 Seimo nariai (10.03 val.).

 

 Socialinių reikalų ir darbo komiteto pasiūlymui išbraukti iš darbotvarkės projektą Nr. XIVP-3326(2) pritarta bendru sutarimu.

 

Balsuota dėl Laisvės frakcijos pasiūlymo projektus Nr. XIVP-163(3) ir Nr. XIVP-164(3) perkelti iš vakarinio posėdžio į rytinį posėdį: už – 101, prieš – 2, susilaikė 19. Pritarta. Užsiregistravo 122 Seimo nariai  (10.05 val.).

 

NUTARTA. Patvirtinti patikslintą Seimo 2023 m. gruodžio 19 d. (antradienio) posėdžių darbotvarkę. Balsavimo rezultatai: už 93, prieš 2, susilaikė 31. Užsiregistravo 126 Seimo nariai (10.05 val.).

 

Replikavo Seimo nariai: A. Širinskienė, D. Gaižauskas.

Kalbėjo Seimo Pirmininkė V. Čmilytė-Nielsen.

Kalbėjo Ministrė Pirmininkė I. Šimonytė.

Replikavo Seimo nariai: D. Gaižauskas, P. Saudargas.

 

 

10.13 val.

            SVARSTYTAGyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 20 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-3129(2) (teikėjai – Vyriausybė finansų ministrė G. Skaistė) (priėmimas).

 

1, 2 straipsniai priimti bendru sutarimu.        

 

            Dėl balsavimo motyvų dėl viso įstatymo kalbėjo Seimo nariai: V. Mitalas, G. Skaistė, K. Adomaitis.

 

NUTARTA. Priimti Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 20 straipsnio pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 127, prieš – 0, susilaikė 0. Užsiregistravo 127 Seimo nariai (10.18 val.).

 

Replikavo Seimo narys A. Veryga.

 

 

 

10.20 val.

            SVARSTYTAViešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo Nr. X-1212 2, 4 ir 13 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-3313(2) (teikėjai – Vyriausybė finansų ministrė G. Skaistė) (priėmimas).

 

1–4 straipsniai priimti bendru sutarimu.        

 

NUTARTA. Priimti Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo Nr. X-1212 2, 4 ir 13 straipsnių pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 112, prieš – 0, susilaikė 2. Užsiregistravo 114 Seimo narių (10.20 val.).

 

 

 

10.21 val.

            SVARSTYTAViešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo Nr. X-1212 pakeitimo įstatymo Nr. XIII-3308 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-3314(2) (teikėjai – Vyriausybė finansų ministrė G. Skaistė) (priėmimas).

 

            1 straipsnis priimtas bendru sutarimu.

 

NUTARTA. Priimti Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo Nr. X-1212 pakeitimo įstatymo Nr. XIII-3308 2 straipsnio pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 113, prieš – 0, susilaikė 2. Užsiregistravo 115 Seimo narių (10.21 val.).

 

 

 

10.22 val.

            SVARSTYTA: 

            1. Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo Nr. XI-1807 pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-3315(2).

            2. Oficialiosios statistikos ir valstybės duomenų valdysenos įstatymo Nr. I-270 5 ir 24 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-3316(2)

            3. Kibernetinio saugumo įstatymo Nr. XII-1428 1, 2, 5, 6, 8, 12 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo VII skyriumi įstatymo projektas Nr. XIVP-3317(2).

            4. Valstybės ir savivaldybių įmonių įstatymo Nr. I-722 13 ir 15 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-3318(2).

            5. Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo Nr. XI-1807 1, 3, 4, 5, 6, 18, 22, 30, 39, 432, 433 straipsnių pakeitimo ir 7 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo Nr. XIV-1077 14 straipsnio pakeitimo ir 13 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas Nr. XIVP-3319(2) (teikėjai – Vyriausybė ekonomikos ir inovacijų ministrė A. Armonaitė) (svarstymas).

 

Pagrindinio – Ekonomikos komiteto išvadas pateikė šio komiteto atstovas A. Kupčinskas.

 

Diskusijoje kalbėjo Seimo narys V. Bakas.

 

Projekto Nr. XIVP-3315(2) pataisų svarstymas

 

Pagrindinio komiteto nuomonei dėl 45 straipsnio Ekonomikos komiteto pataisos, kuriai iš dalies pritarė pagrindinis komitetas, pritarta bendru sutarimu.

 

            Dėl balsavimo motyvų dėl šių projektų kalbėjo Seimo nariai: A. Armonaitė, V. Bakas.

 

            NUTARTA. Pritarti šiems projektams po svarstymo Seimo posėdyje. Balsavimo rezultatai: už 83, prieš 5, susilaikė 20. Užsiregistravo 110 Seimo narių (10.33 val.).

 

Kalbėjo Seimo narys V. Mitalas (Laisvės frakcijos vardu prašė taikyti šiems projektams skubos tvarką).

 

NUTARTA. Taikyti šiems projektams skubos tvarką. Balsavimo rezultatai: už 76, prieš 14, susilaikė 16. Užsiregistravo 108 Seimo nariai (10.34 val.).

 

 

 

10.35 val.

            SVARSTYTAVidaus tarnybos statuto pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-3172(2) (teikėjai – Vyriausybė / vidaus reikalų ministrė A. Bilotaitė) (priėmimas).

            Pranešėja – Teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininkė I. Haase.

 

Pranešėja informavo apie pagrindinio komiteto nuomonę dėl Teisės departamento pastabų.

1 straipsnis (Įstatymo nauja redakcija)

 

            1–14 straipsniai priimti bendru sutarimu.

            15 straipsnis (suredaguotas pagal Teisės departamento pastabą, kuriai pritarė pagrindinis komitetas) priimtas bendru sutarimu.

            16 straipsnis priimtas bendru sutarimu.

            17 straipsnis (suredaguotas pagal Teisės departamento pastabas, kurioms pritarė pagrindinis komitetas) priimtas bendru sutarimu.

            18–26 straipsniai priimti bendru sutarimu.

            27 straipsnis  (pagrindinio komiteto redakcija) priimtas bendru sutarimu.

            28–53 straipsniai priimti bendru sutarimu.

 

Dėl 54 straipsnio A. Stončaičio pataisos, kuriai nepritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Seimo narys A. Stončaitis.

Balsuota, ar pritarti pasiūlymui svarstyti 54 straipsnio A. Stončaičio pataisą, kuriai nepritarė pagrindinis komitetas: už – 49. Pritarta. (Užsiregistravo 58 Seimo nariai (10.41 val.)

Dėl balsavimo motyvų dėl šios pataisos kalbėjo Seimo nariai: A. Sysas, A. Bilotaitė.

Balsuota dėl 54 straipsnio A. Stončaičio pataisos, kuriai nepritarė pagrindinis komitetas: už – 55, prieš – 7, susilaikė 58. Nepriimta. (Užsiregistravo 120 Seimo narių (10.50 val.)

 

Balsuota dėl 54 straipsnio: už – 71, prieš – 23, susilaikė 22. 54 straipsnis priimtas. Užsiregistravo 117 Seimo narių (10.50 val.)

 

            Balsuota dėl 55 straipsnio (suredaguoto pagal Teisės departamento pastabą, kuriai pritarė pagrindinis komitetas): už – 71, prieš – 6, susilaikė 43. 55 straipsnis priimtas. Užsiregistravo 121 Seimo narys (10.53 val.)

 

            Pranešėja informavo apie pagrindinio komiteto nuomonę dėl Teisės departamento pastabų dėl 56 straipsnio, kurioms nepritarė pagrindinis komitetas.

 

Dėl 56 straipsnio K. Vilkausko pataisos, kuriai nepritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Seimo narys K. Vilkauskas.

Pasiūlymui svarstyti šią pataisą pritarta.

Dėl balsavimo motyvų dėl šios pataisos kalbėjo Seimo nariai: A. Stončaitis, V. Semeška.

Balsuota dėl 56 straipsnio K. Vilkausko pataisos, kuriai nepritarė pagrindinis komitetas: už – 51, prieš – 15, susilaikė 53. Nepriimta. (Užsiregistravo 120 Seimo narių (11.03 val.)

 

            Balsuota dėl 56 straipsnio (pagrindinio komiteto redakcijos): už – 72, prieš – 15, susilaikė 19. 56 straipsnis priimtas. Užsiregistravo 106 Seimo narių (11.04 val.)

 

Replikavo Seimo nariai: R. Tamašunienė, K. Vilkauskas, A. Dumbrava.

Kalbėjo Ministrė Pirmininkė I. Šimonytė.

Replikavo Seimo nariai: A. Širinskienė, A. Skardžius, V. Targamadzė.

 

            57–87 straipsniai priimti bendru sutarimu.

 

Dėl priedo A. Vyšniausko pataisos, kuriai pritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Seimo narys A. Vyšniauskas.

Balsuota, ar pritarti pasiūlymui svarstyti priedo A. Vyšniausko pataisą, kuriai pritarė pagrindinis komitetas: už – 63. Pritarta. Užsiregistravo 72 Seimo nariai (11.10 val.).

Balsuota dėl priedo A. Vyšniausko pataisos, kuriai pritarė pagrindinis komitetas: už – 71, prieš – 4, susilaikė 5. Priimta. Užsiregistravo 83 Seimo nariai (11.10 val.).

 

            Balsuota dėl 1 straipsnio (Įstatymo naujos redakcijos: 1–87 straipsnių ir priedo): už – 72, prieš – 2, susilaikė 6. 1 straipsnis priimtas. Užsiregistravo 80 Seimo narių (11.11 val.)

 

Replikavo Seimo narys V. Bakas.

 

Dėl 2 straipsnio A. Vyšniausko pataisos, kuriai pritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Seimo narys A. Vyšniauskas.

Balsuota, ar pritarti pasiūlymui svarstyti 2 straipsnio A. Vyšniausko pataisą, kuriai pritarė pagrindinis komitetas: už – 67. Pritarta. Užsiregistravo 72 Seimo nariai (11.13 val.).

2 straipsnio A. Vyšniausko pataisa, kuriai pritarė pagrindinis komitetas, priimta bendru sutarimu.

            Balsuota dėl 2 straipsnio: už – 73, prieš – 0, susilaikė 2. 2 straipsnis priimtas. Užsiregistravo 76 Seimo nariai (11.14 val.)

           

3 straipsnis priimtas bendru sutarimu.

 

            Dėl balsavimo motyvų dėl viso įstatymo kalbėjo Seimo nariai: E. Dobrowolska, A. Stončaitis, A. Bilotaitė, T. Tomilinas, I. Šimonytė, V. Bakas, A. Vyšniauskas, A. Veryga.

 

Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo nariai: R. Žemaitaitis (frakcijos ir opozicijos vardu prašė vardinio balsavimo dėl šio įstatymo priėmimo), J. Razma, A. Širinskienė, V. Fiodorovas, J. Razma.

 

NUTARTA. Balsuoti vardiniu būdu dėl šio įstatymo priėmimo. Balsavimo rezultatai: už – 60, prieš – 37, susilaikė 0. Užsiregistravo 97 Seimo nariai (11.35 val.).

 

 

 

            11.36 val.

            SVARSTYTA. Elektroninių ryšių įstatymo Nr. IX-2135 40 ir 78 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-2402(2) (teikėjai – M. Skritulskas / 29 Seimo nariai) (priėmimo tęsinys).

 

            Posėdžio pirmininkė paskelbė balsavimą dėl šio įstatymo priėmimo.

 

NUTARTA. Priimti Elektroninių ryšių įstatymo Nr. IX-2135 40 ir 78 straipsnių pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 104, prieš – 1, susilaikė 23. Užsiregistravo 129 Seimo nariai (11.36 val.).

 

 

 

            11.37 val.

            SVARSTYTA. Krizių valdymo ir civilinės saugos įstatymo Nr. VIII-971 40 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-2375(2) (teikėjai – L. Kasčiūnas, T. Tomilinas)  (priėmimo tęsinys).

 

            Posėdžio pirmininkė paskelbė balsavimą dėl šio įstatymo priėmimo.

 

NUTARTA. Priimti Krizių valdymo ir civilinės saugos įstatymo Nr. VIII-971 40 straipsnio pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 112, prieš – 0, susilaikė 18. Užsiregistravo 130 Seimo narių (11.37 val.).

 

 

Toliau posėdžiui pirmininkavo Seimo Pirmininko pirmasis pavaduotojas J. Razma.

 

 

Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo narė V. Aleknaitė-Abramikienė.

 

 

            11.39 val.

            SVARSTYTA. Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo Nr. IX-378 pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-3305(2) (teikėjai – Vyriausybė finansų ministrė G. Skaistė)  (priėmimo tęsinys).

 

            Posėdžio pirmininkas paskelbė balsavimą dėl šio įstatymo priėmimo.

 

NUTARTA. Priimti Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo Nr. IX-378 pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 72, prieš – 25, susilaikė 27. Užsiregistravo 124 Seimo nariai (11.41 val.).

 

 

11.42 val.

            SVARSTYTAAtsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 1, 2, 5, 11, 14, 201, 202, 221, 26, 49, 64 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 141 ir 204 straipsniais įstatymo projektas Nr. XIVP-2828(2) (teikėjai – Vyriausybė / energetikos ministras D. Kreivys) (priėmimo tęsinys).

 

            Posėdžio pirmininkas paskelbė balsavimą dėl šio įstatymo priėmimo.

 

NUTARTA. Priimti Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 1, 2, 5, 11, 14, 201, 202, 221, 26, 49, 64 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 141 ir 204 straipsniais įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 79, prieš – 12, susilaikė 30. Užsiregistravo 121 Seimo narys (11.42 val.).

 

 

11.43 val.

            SVARSTYTAAtsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 1, 2, 3, 5, 11, 13, 14, 16, 18, 20, 201, 21, 22, 23, 26, 29, 49, 50, 55, 56, 57, 63 straipsnių, dvyliktojo skirsnio pavadinimo pakeitimo, 54 straipsnio pripažinimo netekusiu galios ir Įstatymo papildymo 151 straipsniu įstatymo Nr. XIV-1001 5 ir 15 straipsnių pakeitimo ir 17 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas Nr. XIVP-2829(2) (teikėjai – Vyriausybė / energetikos ministras D. Kreivys) (priėmimas).

 

Pranešėjas – Ekonomikos komiteto pirmininkas K. Starkevičius (pagrindinis komitetas siūlo atmesti šį projektą).

 

            NUTARTA. Atmesti šį projektą. Balsavimo rezultatai: už 86, prieš 3, susilaikė 29. Užsiregistravo 121 Seimo narys (11.44 val.).

 

 

11.44 val.

            SVARSTYTAAtsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 2, 3, 5, 6, 11, 13, 14, 201, 202, 22, 30, 32, 48, 49, 51 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 131, 203 straipsniais įstatymo Nr. XIV-1169 7 ir 18 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-2830(2) (teikėjai – Vyriausybė / energetikos ministras D. Kreivys) (priėmimas).

Pranešėjas – Ekonomikos komiteto pirmininkas K. Starkevičius.

 

Dėl 1 straipsnio D. Kreivio ir K. Starkevičiaus pataisos, kuriai pritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Seimo narys K. Starkevičius.

Pasiūlymui svarstyti šią pataisą pritarta.

            Dėl balsavimo motyvų dėl šios pataisos kalbėjo Seimo nariai: V. Valkiūnas, A. Skardžius.

Balsuota dėl 1 straipsnio D. Kreivio ir K. Starkevičiaus pataisos, kuriai pritarė pagrindinis komitetas: už – 80, prieš – 9, susilaikė 30. Priimta. Užsiregistravo 120 Seimo narių (11.47 val.)

 

            Posėdžio pirmininkas informavo apie pagrindinio komiteto nuomonę dėl Teisės departamento pastabos dėl 1 straipsnio kuriai pritarė pagrindinis komitetas.

 

            Balsuota dėl 1 straipsnio: už – 80, prieš – 2, susilaikė 37. 1 straipsnis priimtas. Užsiregistravo 120 Seimo narių (11.48 val.)

 

            Pranešėjas informavo apie pagrindinio komiteto nuomonę dėl Teisės departamento pastabos dėl 2 straipsnio kuriai iš dalies pritarė pagrindinis komitetas.

 

Dėl 2 straipsnio K. Starkevičiaus pataisos, kuriai pritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Seimo narys K. Starkevičius.

Pasiūlymui svarstyti šią pataisą pritarta.

Balsuota dėl 2 straipsnio K. Starkevičiaus pataisos, kuriai pritarė pagrindinis komitetas: už – 81, prieš – 1, susilaikė 29. Priimta. Užsiregistravo 113 Seimo narių (11.49 val.).

 

Dėl 2 straipsnio A. Bagdono pataisos, kuriai pritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Seimo narys A. Bagdonas.

Pasiūlymui svarstyti šią pataisą pritarta.

Balsuota dėl 2 straipsnio A. Bagdono pataiso, kuriai pritarė pagrindinis komitetas: už – 100, prieš – 1, susilaikė 13. Priimta. Užsiregistravo 114 Seimo narių (11.50 val.).

 

            Balsuota dėl 2 straipsnio: už – 92, prieš – 1, susilaikė 19. 2 straipsnis priimtas. Užsiregistravo 112 Seimo narių (11.50 val.)

 

NUTARTA. Priimti Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 2, 3, 5, 6, 11, 13, 14, 201, 202, 22, 30, 32, 48, 49, 51 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 131, 203 straipsniais įstatymo Nr. XIV-1169 7 ir 18 straipsnių pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 79, prieš – 10, susilaikė 26. Užsiregistravo 115 Seimo narių (11.51 val.).

 

 

11.52 val.

            SVARSTYTAAtsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 5 straipsnio pakeitimo ir Įstatymo papildymo 221 straipsniu įstatymo Nr. XIV-1698 3 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-2831(2) (teikėjai – Vyriausybė / energetikos ministras D. Kreivys) (priėmimas).

 

Pranešėjas – Ekonomikos komiteto pirmininkas K. Starkevičius (pagrindinis komitetas siūlo atmesti šį projektą).

 

            NUTARTA. Atmesti šį projektą. Balsavimo rezultatai: už 87, prieš 2, susilaikė 30. Užsiregistravo 119 Seimo narių (11.52 val.).

 

 

11.53 val.

            SVARSTYTAElektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 2, 4, 16, 17, 201, 211, 22, 31, 39 ir 482 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-2832(3) (teikėjai – Vyriausybė / energetikos ministras D. Kreivys) (priėmimas).

 

Dėl 8 straipsnio A. Bagdono pataisos, kuriai iš dalies pritarė pagrindinis komitetas,  kalbėjo Seimo narys A. Bagdonas (pritarė pagrindinio komiteto nuomonei).

Balsuota dėl 8 straipsnio A. Bagdono pataisos, kuriai iš dalies pritarė pagrindinis komitetas (pagrindinio komiteto redakcijos): už – 90, prieš – 2, susilaikė 24. Pritarta. Užsiregistravo 116 Seimo narių  (11.56 val.).

 

            Balsuota dėl 8 straipsnio: už – 81, prieš – 2, susilaikė 33. 8 straipsnis priimtas. Užsiregistravo 117 Seimo narių (11.56 val.)

 

1, 2 straipsniai priimti bendru sutarimu.        

 

Dėl 3 straipsnio D. Kreivio ir K. Starkevičiaus pirmos pataisos, kuriai pritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Seimo narys K. Starkevičius.

Balsuota dėl 3 straipsnio D. Kreivio ir K. Starkevičiaus pirmos pataisos, kuriai pritarė pagrindinis komitetas: už – 86, prieš – 1, susilaikė 31. Priimta. Užsiregistravo 120 Seimo narių (11.57 val.)

 

Dėl 3 straipsnio D. Kreivio ir K. Starkevičiaus antros pataisos, kuriai pritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Seimo narys K. Starkevičius.

Balsuota dėl 3 straipsnio D. Kreivio ir K. Starkevičiaus antros pataisos, kuriai pritarė pagrindinis komitetas: už – 84, prieš – 2, susilaikė 32. Priimta. Užsiregistravo 119 Seimo narių (11.58 val.)

 

            Posėdžio pirmininkas paskelbė, kad balsavimo laikas pratęsiamas, iki bus apsvarstyti visi per pirmąjį balsavimo langą numatyti apsvarstyti projektai.

 

            Balsuota dėl 3 straipsnio (patikslintos redakcijos): už – 78, prieš – 4, susilaikė 33. 3 straipsnis priimtas. Užsiregistravo 115 Seimo narių (11.59 val.)

 

            Posėdžio pirmininkas pranešė, kad niekas nereikalavo balsuoti dėl šio įstatymo 4 ir 5 straipsnių.

 

            Pranešėjas informavo apie pagrindinio komiteto nuomonę dėl Teisės departamento pastabų dėl 6 straipsnio,  kurioms pritarė pagrindinis komitetas.

 

            Niekas nereikalavo balsuoti dėl  šio įstatymo 6 straipsnio.

 

Dėl 7 straipsnio A. Bagdono pataisos, kuriai iš dalies pritarė pagrindinis komitetas,  kalbėjo Seimo narys A. Bagdonas (pritarė pagrindinio komiteto nuomonei).

 

Dėl 7 straipsnio D. Kreivio ir K. Starkevičiaus pataisos, kuriai pritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Seimo narys K. Starkevičius.

Balsuota dėl 7 straipsnio D. Kreivio ir K. Starkevičiaus pataisos, kuriai pritarė pagrindinis komitetas: už – 80, prieš – 5, susilaikė 36. Priimta. Užsiregistravo 121 Seimo narys (12.02 val.)

 

            Balsuota dėl 7 straipsnio (patikslintos redakcijos): už – 80, prieš – 2, susilaikė 36. 7 straipsnis priimtas. Užsiregistravo 119 Seimo narių (12.03 val.)

 

            Posėdžio pirmininkas pranešė, kad dėl 8 straipsnio sprendimas jau priimtas.

 

Dėl 9 straipsnio A. Bagdono pataisos, kuriai pritarė pagrindinis komitetas,  kalbėjo Seimo narys A. Bagdonas (pritarė pagrindinio komiteto nuomonei).

 

Balsuota dėl 9 straipsnio A. Bagdono pataisos, kuriai pritarė pagrindinis komitetas: už – 78, prieš – 2, susilaikė 37. Pritarta. Užsiregistravo 117 Seimo narių  (12.04 val.).

 

            Balsuota dėl 9 straipsnio: už – 76, prieš – 2, susilaikė 36. 9 straipsnis priimtas. Užsiregistravo 115 Seimo narių (12.05 val.)

 

            Pranešėjas informavo apie pagrindinio komiteto nuomonę dėl Teisės departamento pastabos dėl 10 straipsnio, kuriai pritarė pagrindinis komitetas.

 

Dėl 10 straipsnio D. Kreivio ir K. Starkevičiaus pataisos, kuriai pritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Seimo narys K. Starkevičius.

Balsuota dėl 10 straipsnio D. Kreivio ir K. Starkevičiaus pataisos, kuriai pritarė pagrindinis komitetas: už – 82, prieš – 3, susilaikė 34. Priimta. Užsiregistravo 119 Seimo narių (12.06 val.)

 

            Balsuota dėl 10 straipsnio: už – 81, prieš – 2, susilaikė 38. 10 straipsnis priimtas. Užsiregistravo 121 Seimo narys (12.07 val.)

 

Dėl A. Bagdono pasiūlymo papildyti šį įstatymą nauju straipsniu, kuriam iš dalies pritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Seimo narys A. Bagdonas (pritarė pagrindinio komiteto nuomonei).

 

Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo nariai: G. Burokienė, A. Skardžius, L. Girskienė, L. Nagienė, R. Žemaitaitis, L. Nagienė, V. Mitalas, A. Bagdonas, R. Žemaitaitis, L. Nagienė.

            Dėl balsavimo motyvų dėl naujo 11 straipsnio (pagrindinio komiteto pasiūlymo, susijusio su A. Bagdono pasiūlymu) kalbėjo Seimo nariai: V. Fiodorovas, K. Starkevičius.

Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo nariai: L. Girskienė, A. Mazuronis.

 

Balsuota dėl naujo 11 straipsnio (pagrindinio komiteto pasiūlymo, susijusio su A. Bagdono pasiūlymu): už – 67, prieš – 14, susilaikė 18. Pritarta. Užsiregistravo 103 Seimo nariai  (12.20 val.).

 

Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo narys R. Žemaitaitis (Mišrios Seimo narių grupės vardu prašė daryti pertrauką iki kito posėdžio ir prašė Sekretoriato pateikti šio projekto svarstymo pagrindiniame komitete medžiagą).

 

Balsuota dėl opozicinės Mišrios Seimo narių grupės pasiūlymo daryti pertrauką iki kito posėdžio: už – 46, prieš – 45, susilaikė 18. Pritarta. Užsiregistravo 111 Seimo narių (12.22 val.).

 

NUTARTA. Daryti pertrauką iki kito posėdžio.

 

 

Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo narė G. Burokienė.

 

 

12.23 val.

            SVARSTYTAŽemės įstatymo Nr. I-446 22 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-2833(2) (teikėjai – Vyriausybė / energetikos ministras D. Kreivys) (priėmimas).

 

            Posėdžio pirmininkas pranešė, kad niekas nereikalavo balsuoti dėl atskirų šio įstatymo straipsnių.

 

NUTARTA. Priimti Žemės įstatymo Nr. I-446 22 straipsnio pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 77, prieš – 5, susilaikė 35. Užsiregistravo 117 Seimo narių (12.24 val.).

 

 

12.24 val.

SVARSTYTA. Žvalgybos įstatymo Nr. VIII-1861 2, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 18, 21, 24, 26, 29, 31, 32, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 49, 50, 53, 54, 58, 59, 60, 62, 64, 65, 68, 70 straipsnių ir 1 priedo pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-1603(2) (teikėjai – L. Kasčiūnas / 5 Seimo nariai) (priėmimas).

Pranešėjas – Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas L. Kasčiūnas.

 

            Posėdžio pirmininkas pranešė, kad niekas nereikalavo balsuoti dėl šio įstatymo 1–10 straipsnių.

 

            Posėdžio pirmininkas informavo apie pagrindinio komiteto nuomonę dėl Teisės departamento pastabos dėl 11 straipsnio, kuriai nepritarė pagrindinis komitetas.

 

Dėl 11 straipsnio V. Bako ir kt. pataisos, kuriai nepritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Seimo narys V. Bakas.

Dėl balsavimo motyvų dėl šios pataisos kalbėjo Seimo nariai: A. Vyšniauskas, A. Anušauskas.

 

Balsuota dėl 11 straipsnio V. Bako ir kt. pataisos, kuriai nepritarė pagrindinis komitetas: už – 41, prieš – 24, susilaikė 32. Nepriimta. Užsiregistravo 101 Seimo narys (12.30 val.).

 

            Balsuota dėl 11 straipsnio: už – 91, prieš – 2, susilaikė 10. 11 straipsnis priimtas. Užsiregistravo 105 Seimo nariai (12.31 val.)

 

Replikavo Seimo nariai: V. Bakas, A. Anušauskas.

 

            Posėdžio pirmininkas informavo, kad yra gauta kai kurių Teisės departamento pastabų, joms pagrindinis komitetas pritarė ir pakoregavo projektą.

 

            Posėdžio pirmininkas pranešė, kad niekas nereikalavo balsuoti dėl šio įstatymo 12–23 straipsnių.

 

            Pranešėjas informavo, kad atsiranda naujas 24 straipsnis ir keičiasi straipsnių numeracija.

 

Naujam 24 straipsniui pritarta bendru sutarimu.

 

            Posėdžio pirmininkas pranešė, kad niekas nereikalavo balsuoti dėl visų likusių šio įstatymo straipsnių.

 

            Dėl balsavimo motyvų dėl viso įstatymo kalbėjo Seimo nariai: A. Pocius, A. Anušauskas.

 

NUTARTA. Priimti Žvalgybos įstatymo Nr. VIII-1861 2, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 18, 21, 24, 26, 29, 31, 32, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 49, 50, 53, 54, 58, 59, 60, 62, 64, 65, 68, 70 straipsnių ir 1 priedo pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 91, prieš – 2, susilaikė 11. Užsiregistravo 105 Seimo nariai (12.37 val.).

 

 

12.37 val.

SVARSTYTA. Kriminalinės žvalgybos įstatymo Nr. XI-2234 6 ir 7 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-1604(2) (teikėjai – L. Kasčiūnas / 5 Seimo nariai) (priėmimas).

 

            Posėdžio pirmininkas informavo apie pagrindinio komiteto nuomonę dėl Teisės departamento pastabos dėl 3 straipsnio, kuriai pritarė pagrindinis komitetas.

 

            Posėdžio pirmininkas pranešė, kad niekas nereikalavo balsuoti dėl atskirų šio įstatymo straipsnių.

 

NUTARTA. Priimti Kriminalinės žvalgybos įstatymo Nr. XI-2234 6 ir 7 straipsnių pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 93, prieš – 0, susilaikė 13. Užsiregistravo 106 Seimo nariai (12.38 val.).

 

 

 

12.38 val.

SVARSTYTA. Administracinių nusižengimų kodekso 5571 ir 589 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-1605(2) (teikėjai – L. Kasčiūnas / 5 Seimo nariai) (priėmimas).

 

            Posėdžio pirmininkas pranešė, kad niekas nereikalavo balsuoti dėl atskirų šio įstatymo straipsnių.

 

NUTARTA. Priimti Administracinių nusižengimų kodekso 5571 ir 589 straipsnių pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 97, prieš – 1, susilaikė 10. Užsiregistravo 109 Seimo nariai (12.38 val.).

 

 

Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo narė A. Širinskienė (pagal Seimo statuto 114 straipsnio 5 dalį prašė atidėti vardinį balsavimą  po 15.00 val.).

 

            Posėdžio pirmininkas pranešė, kad vardinis balsavimas dėl Vidaus tarnybos statuto pakeitimo įstatymo projekto  Nr. XIVP-3172(2) priėmimo vyks vakariniame posėdyje 15.00 val.

 

Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo narys G. Paluckas.

 

 

 

12.43 val.

            SVARSTYTA Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo Nr. VIII-2043 2 straipsnio pakeitimo ir Įstatymo papildymo 114 straipsniu įstatymo projektas Nr. XIVP-3015(2) (teikėjai – M. Skritulskas / 8 Seimo nariai / 29 Seimo nariai) (svarstymas).

 

Projekto Nr. XIVP-3015(2) pataisų svarstymas

Pranešėjas – pagrindinio komiteto atstovas G. Paluckas

 

Dėl Vyriausybės pasiūlymo, kuriam nepritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Ministrė Pirmininkė I. Šimonytė.

            Dėl balsavimo motyvų dėl šio Vyriausybės pasiūlymo kalbėjo Seimo nariai: K. Masiulis, R. Žemaitaitis.

Kalbėjo Ministrė Pirmininkė I. Šimonytė.

 

Balsuota dėl Vyriausybės pasiūlymo, kuriam nepritarė pagrindinis komitetas: už – 43, prieš – 24, susilaikė 40. Nepritarta. Užsiregistravo 110 Seimo narių (12.52 val.)

 

Dėl 2 straipsnio 3 dalies M. Skritulsko pataisos, kuriai pritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Seimo narys M. Skritulskas.

Pasiūlymui svarstyti šią pataisą pritarta.

            Dėl balsavimo motyvų dėl šios pataisos kalbėjo Seimo nariai: K. Masiulis, V. Valkiūnas.

 

Balsuota dėl 2 straipsnio 3 dalies M. Skritulsko pataisos, kuriai pritarė pagrindinis komitetas: už – 72, prieš – 25, susilaikė 13. Pritarta. Užsiregistravo 112 Seimo narių  (12.56 val.).

 

Dėl 2 straipsnio 3 dalies K. Adomaičio pataisos, kuriai nepritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Seimo narys K. Adomaitis.

Balsuota dėl 2 straipsnio 3 dalies K. Adomaičio pataisos, kuriai nepritarė pagrindinis komitetas: už – 35, prieš – 24, susilaikė 52. Nepritarta. Užsiregistravo 111 Seimo narių (12.59 val.).

 

Dėl 2 straipsnio 4 dalies M. Skritulsko pataisos, kuriai pritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Seimo narys M. Skritulskas.

            Dėl balsavimo motyvų dėl šios pataisos kalbėjo Seimo nariai: V. Valkiūnas, L. Slušnys.

 

Balsuota dėl 2 straipsnio 4 dalies M. Skritulsko pataisos, kuriai pritarė pagrindinis komitetas: už – 69, prieš – 23, susilaikė 16. Pritarta. Užsiregistravo 109 Seimo nariai  (13.02 val.).

 

Dėl 2 straipsnio 4 dalies K. Adomaičio pataisos, kuriai nepritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Seimo narys K. Adomaitis.

Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo nariai: A. Mazuronis, V. Valkiūnas.

Dėl balsavimo motyvų dėl šios pataisos kalbėjo Seimo nariai: K. Masiulis, V. Fiodorovas.

 

Posėdžio pirmininkas pranešė, kad balsavimo laikas pratęsiamas iki 13.30 val.

 

Balsuota dėl 2 straipsnio 4 dalies K. Adomaičio pataisos, kuriai nepritarė pagrindinis komitetas: už – 41, prieš – 30, susilaikė 40. Nepritarta. Užsiregistravo 112 Seimo narių (13.07 val.).

 

Dėl 3 straipsnio A. Bagdono, E. Rudelienės ir kt. pataisos, kuriai pagrindinis komitetas pritarė iš dalies, kalbėjo Seimo narys A. Bagdonas (pritarė pagrindinio komiteto nuomonei).

            Dėl balsavimo motyvų dėl šios pataisos kalbėjo Seimo nariai: K. Adomaitis, V. Valkiūnas.

Balsuota dėl 3 straipsnio A. Bagdono, E. Rudelienės ir kt. pataisos, kuriai pagrindinis komitetas pritarė iš dalies: už – 57, prieš – 28, susilaikė 22. Pritarta. Užsiregistravo 107 Seimo nariai  (13.12 val.).

 

            Posėdžio pirmininkas informavo apie pagrindinio komiteto nuomonę dėl Vyriausybės pasiūlymo dėl 3 straipsnio, kuriam iš dalies pritarė pagrindinis komitetas.

 

Dėl balsavimo motyvų dėl viso projekto kalbėjo Seimo nariai: A. Bagdonas, K. Masiulis.

 

            NUTARTA. Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Balsavimo rezultatai: už 66, prieš 27, susilaikė 13. Užsiregistravo 107 Seimo nariai (13.17 val.).

 

Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo narys A. Mazuronis.

Kalbėjo Ministrė Pirmininkė I. Šimonytė.

 

 

 

13.19 val.

SVARSTYTA. Teisės gauti informaciją ir duomenų pakartotinio naudojimo įstatymo Nr. VIII-1524 2 ir 16 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-3391 (teikėjai – Vyriausybė / ekonomikos ir inovacijų ministrė A. Armonaitė) (pateikimo tęsinys).

 

NUTARTA: 

1. Pritarti šiam projektui po pateikimo ir pradėti jo svarstymo procedūrą. Balsavimo rezultatai: už – 67, prieš – 0, susilaikė 22. Užsiregistravo 91 Seimo narys (13.20 val.).

2. Paskirti Ekonomikos komitetą pagrindiniu komitetu šiam projektui svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

3. Paskirti šio projekto svarstymą Seimo posėdyje VIII (pavasario) sesijoje. Pritarta bendru sutarimu.

 

Replikavo Seimo narys K. Adomaitis.

 

 

 

13.22 val.

SVARSTYTA. Kelių transporto kodekso 82 ir 181 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-3392 (teikėjai – Vyriausybė / susisiekimo ministras M. Skuodis) (pateikimo tęsinys).

Pranešėjas – susisiekimo viceministras J. Skačkauskas.

 

Klausė Seimo nariai: A. Gedvilas, L. Nagienė.

Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo nariai: A. Vinkus, K. Masiulis.

 

NUTARTA: 

1. Pritarti šiam projektui po pateikimo ir pradėti jo svarstymo procedūrą. Balsavimo rezultatai: už – 54, prieš – 0, susilaikė 5. Užsiregistravo 60 Seimo narių (13.31 val.).

2. Paskirti Ekonomikos komitetą pagrindiniu komitetu šiam projektui svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

3. Paskirti šio projekto svarstymą Seimo posėdyje VIII (pavasario) sesijoje. Pritarta bendru sutarimu.

 

 

            Posėdžio pirmininkas pranešė, kad neapsvarstyti rytinio posėdžio darbotvarkės klausimai: (Transporto veiklos pagrindų įstatymo Nr. I-1863 10 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-3375, Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo Nr. VIII-2043 2 ir 10 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-3376 ir Administracinių nusižengimų kodekso Nr. XII-1869 papildymo 3702 straipsniu ir 589 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-3377 bei Odontologų rūmų įstatymo projektas Nr. XIVP-163(3) ir Odontologijos praktikos ir burnos priežiūros praktikos įstatymo Nr. I-1246 2, 5, 12 ir 13 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-164(3) bus svarstomi vakarinio posėdžio pradžioje.

 

 

Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo narys A. Vyšniauskas.

 

 

 

Posėdis baigtas

 (13.33 val.)

 

 

 

 

Seimo Pirmininkė                                                                                     Viktorija Čmilytė-Nielsen

 

 

 

 

Seimo Pirmininko pirmasis pavaduotojas                                                Jurgis Razma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokolą rašė

Dokumentų departamento

Stenogramų skyriaus

vyriausioji specialistė                                                                               Tatjana Juršėnienė