Projekto XIIIP-4960(2)

lyginamasis variantas

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

 

ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ KODEKSO 107 IR 589 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

 

ĮSTATYMAS 

 

2020 m.                              d. Nr.

 

Vilnius

 

1 straipsnis. 107 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 107 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

107 straipsnis. Neteisėtas socialinės globos teikimas

1. Socialinės globos teikimas neturint licencijos ar nesilaikant licencijuojamos veiklos sąlygų

užtraukia baudą juridinių asmenų, kurie teikia socialinę globą, vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo trijų šimtų dvidešimt šešių šimtų keturiasdešimt iki vieno tūkstančio keturių šimtų dviejų tūkstančių aštuonių šimtų eurų.

2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio keturių šimtų dviejų tūkstančių aštuonių šimtų iki trijų tūkstančių šešių tūkstančių eurų.“

 

2 straipsnis. 589 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 589 straipsnio 52 punktą ir jį išdėstyti taip:

„52) Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos – dėl šio kodekso 72 straipsnio 3 dalyje, 107, 224, 505, 507 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;“.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

 

Respublikos Prezidentas