PASIŪLYMAS

DĖL sveikatos draudimo įstatymo Nr. I-1343 10 straipsnio pakeitimo įstatymo projektO Nr. XIVP-1750

 

2022-11-08

Vilnius

 

Eil. Nr.

Siūloma keisti

Pasiūlymo turinys

str.

str. d.

p.

1.

1

2

 

Argumentai:

Papildant įstatymo 10 straipsnio 6 dalį siūloma nustatyti, kad priemokos nurodytoms socialinėms grupėms būtų padengiamos tik už pigiausią vaistą bei nurodoma, kad įgyvendinus šį pakeitimą norima sutaupyti apie 2,5 mln. Eurų.

Siūlomas pakeitimas gali skaudžiai paveiks ypač vyresnius nei 75 metų amžiaus asmenis, kuriems ir fiziologiškai, ir psichologiškai itin sunku keisti vaistus prie kurių jie yra pripratę. Dėl vartojamo efektyvaus vaistinio preparato pakeitimo sukelto streso bei fiziologinių priežasčių galimos itin skaudžios pasekmės tokių pacientų sveikatai. Siekiant apsaugoti pažeidžiamiausią gyventojų grupę, siūloma nekeisti šiuo metu galiojančios tvarkos vyresnių nei 75 metų amžiaus asmenų atžvilgiu ir leisti jiems be priemokos pasirinkti jiems geriausiai tinkantį, jau išbandytą ir efektyviai veikiantį vaistinį preparatą.

 

Pasiūlymas:

Pakeisti Projekto 1 straipsnio 2 dalį ir šį dalį išdėstyti taip:

„2. Pakeisti 10 straipsnio 6 dalį ir ją išdėstyti taip:

6. Paciento priemokos už kompensuojamuosius vaistus, įrašytus į Ligų ir kompensuojamųjų vaistų joms gydyti sąrašą bei į Kompensuojamųjų vaistų sąrašą, ir medicinos pagalbos priemones, įrašytas į Kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių sąrašą, skiriamus senatvės pensijos amžių sukakusiems arba Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatyme nurodytiems neįgaliesiems asmenims, kurių užpraeitą mėnesį gautų socialinio draudimo pensijų, išskyrus socialinio draudimo našlių pensiją (kartu su socialinio draudimo senatvės arba netekto darbingumo (invalidumo) pensijų priemokomis), šalpos išmokų, valstybinių pensijų, užsienio valstybės pensijų, pensijų išmokų, mokamų pagal Lietuvos Respublikos pensijų kaupimo įstatymą ir Lietuvos Respublikos papildomo savanoriško pensijų kaupimo įstatymą, kompensacinių išmokų profesionaliojo scenos meno įstaigų kūrybiniams darbuotojams, valstybinių signataro rentų, valstybinių signataro našlių ir našlaičių rentų, rentų buvusiems sportininkams, kompensacijų už ypatingas darbo sąlygas ir (ar) draudžiamųjų pajamų, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatyme, suma sudaro mažiau kaip 100 procentų einamųjų metų minimalių vartojimo poreikių dydžio, apskaičiuoto Lietuvos Respublikos socialinės paramos išmokų atskaitos rodiklių ir bazinio bausmių ir nuobaudų dydžio nustatymo įstatymo nustatyta tvarka, arba 75 metų ir vyresniems asmenims, padengiamos Vyriausybės nustatyta tvarka. Paciento, išskyrus 75 metų ir vyresnius asmenis, priemoka dengiama tik už tą vaistą, už kurio to paties bendrinio pavadinimo, stiprumo ir tos pačios farmacinės formos vaistinių preparatų dozuotę Kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyno grupėje bazinei kainai apskaičiuoti nustatyta paciento priemoka yra mažiausia, ir už tą medicinos pagalbos priemonę, už kurią Kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių kainyno grupėje bazinei kainai apskaičiuoti nustatyta paciento priemoka yra mažiausia. Vaistais, už kuriuos paciento priemoka yra mažiausia, taip pat laikomi Vyriausybės nustatytoje tvarkoje nurodyti vaistai.“

 

 

 


 

 

Teikia

Seimo narė                                                                                                      Orinta Leiputė