PASIŪLYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ĮSTATYMO NR. I-446 2, 10, 11, 12, 13, 22, 27, 30, 34, 35, 37, 39, 40, 41, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR VI SKYRIAUS PAPILDYMO 351 IR 352 STRAIPSNIAIS

ĮSTATYMO PAKEITIMO ĮSTATYMO  PROJEKTO NR. XIVP-2765(2)

 

 

2023-06-22

Vilnius

 

 

Eil. Nr.

Siūloma keisti

Pasiūlymo turinys

str.

str. d.

p.

1.

   2

(10)

 

(9)

 

 

 

 

Argumentai:

Atsižvelgiant į tai, kad komitetas pritarė Seimo narių S. Jovaišos ir kt. Žemės įstatymo 47 straipsnio pakeitimo projektui ir sujungė jį su Vyriausybės projektu XIVP-2765, siūlome nustatyti ankstesnę Seimo narių projekte keičiamos nuostatos įsigaliojimo datą. Seimo narių projekto esmė yra ankstesnių ir vėluojančių dėl įstatymų kaitos teisinių procedūrų pagreitinimas, todėl aktualus yra kuo greitesnis nuostatos įsigaliojimas. 

Pasiūlymas:

Pakeisti įstatymo projekto 30 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

4. Šio įstatymo 2, ir 4 straipsniai ir 23 straipsnio 1 dalis įsigalioja 2023 m. rugsėjo 1 d.

 

Teikia Seimo nariai

 

Sergejus Jovaiša

 

Tomas Tomilinas