VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

 

Biudžetinė įstaiga, Verkių g. 25C-1, LT-08223 Vilnius, tel. (8 5) 213 5166, faks. (8 5) 213 5270, el. p. rastine@regula.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188706554

 

Pagal adresatų sąrašą

 

 

    Nr.

 

 

 

 

 

 

 

DĖl valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. gruodžio 27 d. nutarimo Nr. O3-761 „dėl viešai skelbiamos informacijos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo projekto derinimo

 

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (toliau – Komisija) parengė ir teikia derinti Viešai skelbiamos informacijos tvarkos aprašo, patvirtinto Komisijos 2013 m. gruodžio 27 d. nutarimu Nr. O3-761 „Dėl Viešai skelbiamos informacijos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo projektą (toliau – Aprašo projektas).

Siekiant užtikrinti, kad ūkio subjektai skelbtų visą viešai privalomą skelbti informaciją, Aprašo projektas papildytas asmenų, veikiančių visuose energetikos sektoriuose, viešai privaloma skelbti informacija, kuri yra numatyta Aprašo projekto 3 punkte nurodytuose teisės aktuose. Aprašo projekte patikslintas skelbiamos informacijos turinys, periodiškumas, suvienodinti informacijos skelbimo terminai su kituose teisės aktuose numatytais terminais bei atlikti redakcinio pobūdžio pakeitimai.

Pažymėtina, kad 2017 m. lapkričio 7 d. buvo priimtas Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo Nr. VIII-1973 pakeitimo įstatymas Nr. XIII-707, kuriame numatyta nuo 2018 m. sausio 1 d. gamtinių dujų tiekimo licencijas pakeisti leidimais tiekti gamtines dujas, o skystinimo veiklos sąvoka pakeista į suskystintų gamtinių dujų pakartotinio dujinimo sąvoką. Atitinkamai Aprašo projekte vartojamos sąvokos pakeistos taip, kad jos atitiktų Gamtinių dujų įstatymo Nr. VIII-1973 pakeitimo įstatymo nuostatas.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymu, visiems reguliuojamą veiklą vykdantiems ūkio subjektams numatytas reikalavimas viešai skelbti metines reguliuojamos veiklos ataskaitas su nepriklausomo auditoriaus išvada (išskyrus konfidencialią informaciją) bei finansines ataskaitas ir metinį pranešimą kartu su auditoriaus išvada (tais atvejais, kai auditas atliktas).

Komisija, vadovaudamasi Viešojo konsultavimosi dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos teisės aktų projektų taisyklių, patvirtintų Komisijos 2011 m. spalio 28 d. nutarimu Nr. O3-350 „Dėl Viešojo konsultavimosi dėl energetikos veiklą reglamentuojančių teisės aktų projektų taisyklių patvirtinimo“, 13 punktu, prašo Aprašo projektui pastabas ir pasiūlymus teikti iki 2018 m. sausio 22 d.

Aprašo projekto rengėjai – Komisijos Šilumos ir vandens departamento Ekonominės analizės skyriaus vyr. specialistė Akvilė Jonė, tel. (8 5) 213 3628, el. p. akvile.jone@regula.lt, Vandens skyriaus vyr. specialistė Vida Žilėnienė, tel. (8 5) 213 1983, el. p. vida.zileniene@regula.lt, Šilumos gamintojų ir konkurencijos skyriaus vyr. specialistė Renata Bartašiūtė-Černevičė, tel. (8 5) 213 9324, el. p. renata.bartasiute@regula.lt, Dujų ir elektros departamento Dujų skyriaus vyr. specialistė Lina Karpavičiūtė, tel. (8 5) 250 6183, el. p. lina.karpaviciute@regula.lt, Elektros skyriaus patarėja Ramutė Cirulytė, tel. (8 5) 213 5241, el. p. ramute.cirulyte@regula.lt ir patarėja Lina Milkevičiūtė,
tel. (8 5) 213 5241, el. p.
lina.milkeviciute@regula.lt.

Projektas paskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų informacinėje sistemoje ir Komisijos interneto svetainėje www.regula.lt. Atskirai Aprašo projektas ir lydimoji medžiaga siunčiama nebus. Pastabas ir pasiūlymus prašome teikti paštu (Verkių g. 25C-1, Vilnius, LT-08223), faksu (2135270), elektroniniu paštu rastine@regula.lt arba per Seimo teisės aktų projektų informacinę sistemą.

PRIDEDAMA. Komisijos nutarimo „Dėl Viešai skelbiamos informacijos tvarkos aprašo, patvirtinto 2013 m. gruodžio 27 d. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimu
Nr. O3-761 „Dėl Viešai skelbiamos informacijos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas, 32 lapai.

 

 

 

Komisijos pirmininkė                                                                                                           Inga Žilienė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Jonė, tel. (8 5) 213 3628, el. p. akvile.jone@regula.lt

VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS 2017-

       RAŠTO NR.                ADRESATŲ SĄRAŠAS

 

1.      Lietuvos Respublikos energetikos ministerijai el. p. info@enmin.lt

  1. Lietuvos Respublikos finansų ministerijai, el. p. finmin@finmin.lt
  2. Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybai, el. p. taryba@kt.gov.lt

4.      Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnybai el. p. tarnyba@vvtat.lt

  1. Lietuvos bankui, el. p. info@lb.lt
  2. Lietuvos energetikos institutui, el. p. rastine@lei.lt
  3. Lietuvos pramoninkų konfederacijai, el. p. info@lpk.lt, sekretoriatas@lpk.lt

8.      Trišalei tarybai, el. p. soc@lrtt.lt

9.      Lietuvos auditorių rūmams, el. p. lar@lar.lt

10.  Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija el. p. info@lsta.lt

11.  Lietuvos savivaldybių asociacija el. p. bendras@lsa.lt

12.  Lietuvos nepriklausomų šilumos gamintojų asociacija el. p. info@lnsga.lt

13.  UAB „Akmenės energija“ el. p. info-nae@e-energija.lt

14.  UAB „Anykščių šiluma“ el. p. info@anyksciusiluma.lt

15.  Balterma ir ko UAB el. p. info@balterma.lt

16.  UAB „Birštono šiluma“ el. p. info@birstonosiluma.lt

17.  UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“ e. p. administracija@eku.lt

18.  UAB „Ignalinos šilumos tinklai“ el. p. ist@takas.lt

19.  AB „Jonavos šilumos tinklai“ el. p. jst.centras@jonava.net

20.  UAB „Fortum Joniškio energija“ el. p. joniskio.energija@fortum.lt

21.  UAB „Kaišiadorių šiluma“  el. p. centras@kaisiluma.lt

22.  AB „Kauno energija“ el. p. info@kaunoenergija.lt

23.  AB „Klaipėdos energija“ el. p. klenergija@klenergija.lt

24.  UAB „Kretingos šilumos tinklai“ el. p. info@kresiti.lt

25.  UAB „Lazdijų šiluma“ el. p. lazdijust@is.lt

26.  UAB „Litesko“ el. p. info@litesko.lt

27.  UAB „Mažeikių šilumos tinklai“ el. p. info@mst.lt

28.  UAB „Molėtų šiluma“ el. p. ms@moletusiluma.lt

29.  UAB „Nemenčinės komunalininkas“ el. p. info@nemenkom.lt

30.  UAB „Nemėžio komunalininkas“ el. p. nkomunalininkas@takas.lt

31.  UAB „Pakruojo šiluma“ el. p. pakruojo.siluma@gmail.com

32.  UAB „Palangos šilumos tinklai el. p. info@palangosst.lt

33.  AB „Panevėžio energija“ el. p. bendrove@pe.lt

34.  UAB „Plungės šilumos tinklai“ el. p. info@plungessiluma.lt

35.  Pravieniškių pataisos namai – atviroji kolonija el. p. pravienpn-ak@pravienpn-ak.lt

36.  AB „Prienų šilumos tinklai“ el. p. siltinklai@gmail.com

37.  UAB „Raseinių šilumos tinklai“ el. p. info@raseiniust.lt

38.  UAB „Skuodo šiluma“ el. p. info@skuodosiluma.lt

39.  UAB „Šakių šilumos tinklai“ el. p. info@sakiusiluma.lt

40.  UAB „Šalčininkų šilumos tinklai“ el. p. sst.direktorius@etanetas.lt

41.  AB „Šiaulių energija“ el. p. info@senergija.lt

42.  UAB „Šilalės šilumos tinklai“ el. p. info@silalessilumostinklai.lt

43.  UAB „Šilutės šilumos tinklai“ el. p. info@silutesst.lt

44.  UAB „Širvintų šiluma“ el. p. siluma@sirvintusiluma.lt

45.  UAB „Fortum Švenčionių energija“ el. p. vaclovas.papinigis@fortum.lt

46.  UAB „Tauragės šilumos tinklai“ el. p. taurage.st@zebra.lt

47.  UAB „Trakų energija“ el. p. info-te@e-energija.lt

48.  UAB „Ukmergės šiluma“ el. p. ukmergessiluma@takas.lt

49.  UAB „Utenos šilumos tinklai“ el. p. siluma@ust.lt

50.  UAB „Varėnos šiluma“ el. p. info@vsiluma.lt

51.  VšĮ „Velžio komunalinis ūkis“ el. p. info@velziokomunalinis.lt

52.  UAB „Vilniaus šilumos tinklai“ el. p. info@chc.lt

53.  VĮ „Visagino energija“ el. p. visagino_energija@visaginoenergija.lt

54.  UAB „Autoidėja“ el. p. info@autoideja.lt

55.  UAB UAB „Baltpool“ el. p. info@baltpool.eu

56.  UAB “Bio zona” el.p. info@biozona.lt

57.  UAB „Ekopartneris“ el. p. info@ekopartneris.lt

58.  UAB „Ekoresursai“ el. p. gerardas@newheat.lt

59.  UAB „Energijos parkas“ el. p. info@energijosparkas.lt

60.  UAB „ENG“ el. p. e.cebelis@englt.lt

61.  UAB „Fonas“ el. p. info@uabfonas.lt

62.  UAB „Fortum Klaipėda“ el. p. fortum.klaipeda@fortum.com

63.  UAB GA Joniškis el. p. info@danpowerbaltic.lt

64.  AB „Grigeo Grigiškės“ el. p. info@grigeogrigiskes.lt

65.  UAB „Intergates“ el. p. info@autoideja.lt

66.  UAB „Kurana“ el. p. info@kurana.lt

67.  „Lietuvos energijos gamyba“, AB el. p. info@le.lt

68.  AB „Lifosa“ el. p. info@lifosa.com

69.  UAB „Petrašiūnų katilinė“ el. p. petrasiunu.katiline@kaunoenergija.lt

70.  UAB „Plungės bioenergija“ el. p. bioenergija@zebra.lt

71.  UAB „Pramonės energija“ el. p. pramone@e-energija.lt

72.  UAB „Roalsa“ el. p. roalsa@gmail.com

73.  AB „Simega“ el. p. info@simega.lt

74.  UAB „Ukmergės katilinė“ el. p. ingrida.zukauskiene@ukmergeskatiline.lt

75.  UAB „Visagino linija“ el. p. zydrunas.karla@visaginolinija.lt

76.  UAB „Žemaitijos energija“ el. p. info@zenergija.lt

77.  AB „Amber Grid“ el. p. info@ambergrid.lt

78.  AB „Achema“ el. p. sekretoriatas@achema.com

79.  UAB „Achema Gas Trade“el. p. g.vasauskas@achema.com;

80.  AB Agrofirma „Josvainiai“ el. p. agrojosvainiai@mail.lt

81.  UAB „Dolaurus“ el. p. markelic@mail.ru

82.  UAB „Dujotekana“el. p. info@dujotekana.lt

83.  AB „Energijos skirstymo operatorius“ el. p. info@eso.lt

84.  UAB „Enefit“ el. p. info@enefit.lt

85.  UAB „Elektrum Lietuva“ el. p. martynas.giga@elektrum.lt

86.  UAB „European Gas Trading Group“ el. p. saulius@sektorius.lt

87.  UAB „Energijos kodas“ el. p. info@energijoskodas.lt;

88.  UAB „Energijos prekyba“ el. p. info@energijoskodas.lt

89.  UAB „Energijos tiekimo centras“ el. p. info@etcentras.lt

90.  UAB „Fortum Heat Lietuva“ el. p. info@fortum.lt

91.  UAB GET Baltic el. p. info@getbaltic.lt

92.  UAB „Geros dujos“ el. p. info@gerosdujos.lt

93.  UAB „Grata group“ el. p. info@gratagroup.lt

94.  UAB „Haupas“ el. p. mail@haupas.com

95.  UAB „Imlitex“ el. p. info@imlitex.lt, elektra@imlitex.lt

96.  UAB „Intergas“ el. p.  vilnius@intergas.lt

97.  UAB „JetGas“ el. p. janek.parkman@jetgas.ee

98.  AB „Klaipėdos nafta“ el. p. info@oil.lt

99.  UAB koncernas „Achemos grupė“ el. p. info@achemosgrupe.lt

100.   AS „Latvijas Gaze“ el. p. info@lg.lv

101.   AB „Lietuvos dujų tiekimas“ el. p. info@ldtiekimas.lt

102.   UAB LITGAS el. p. info@litgas.lt

103.   UAB „MET Lithuania“ el. p. istvan.heri@met.com

104.   NORDARSI OU el. p. info@nordarsi.com

105.   UAB „Scener“ el. p. info@balticenergy.ee

106.   UAB „Stella Vitae“ el. p. renata.buhalterija@gmail.com

107.   „Verum Plus“ el. p. AG, f.constantino@verum-plus.ch

108.   UAB „Vokadis“ el. p. info@vokadis.lt

109.   AB „Akmenės cementas“ el. p. info@cementas.lt, sekretoriatas@cementas.lt

110.   VšĮ Alantos technologijos ir verslo mokykla el. p. alantostvm@is.lt

111.   ALPIQ ENERGY SE el. p. paulius.gineitis@alpiq.com

112.   AXPO Nordic el. p. Aivaras.Simkunas@axpo.com, Indre.Minkuviene@lt.ey.com, Agne.Jablonskyte@lt.ey.com

113.   DANSKE COMMODITIES A/S el. p. all_marketaccess@danskecommodities.com

114.   UAB „Dirbtinis pluoštas“ el. p. dp@dp.lt

115.   Eesti Energia AS el. p. info@energia.ee

116.   EDF Trading Limited el. p. enquiries@edftrading.com

117.   UAB „Elektrum Lietuva“ el. p. nfo@elektrum.lt

118.   ELENER, UAB el. p. info@elener.lt

119.   UAB „Enefit“ el. p. info@enefit.lt

120.   Energijos tiekimas UAB el. p. info@etiekimas.lt

121.   UAB „Energijos kodas“ el. p. info@energijoskodas.lt

122.   Energi Danmark AS el. p. handelsbord-group@energidanmark.dk

123.   UAB „E Tinklas“ el. p. info@etinklas.eu

124.   UAB „Energidas“ el. p. info@energidas.lt

125.   UAB Energijos tiekimo centras el. p. biuras24@gmail.com

126.   UAB „Energijos prekyba“ el. p. info@energijoskodas.lt

127.   UAB „Energo live“ el. p. info@energolive.lt

128.   Energy Supply EOOD el. p. office@energysupply-bg.com

129.   UAB „ENERTY“ el. p. info@enerty.lt

130.   UAB „Fortis Energy“ el. p. info@fortisenergy.lt

131.   AB „INTER RAO Lietuva“ el. p. info@interrao.lt

132.   Kodiani elektros tiekimas, UAB el. p. antanaskartunavicius@gmail.com

133.   UAB „Marisa“ el. p. vj@marisa.lt

134.   UAB „Metaloidas“ el. p. metaloidas@metaloidas.lt

135.   UAB „Modus Energija tiekimas“ el. p. info@renvia.lt

136.   UAB „Nominus“ el. p. info@nominus.lt

137.   Nordic Power Management“ el. p. visita@vbgrupe.lt, ingrid-helena.ilus@nordicpm.eu, infolt@nordicpm.eu

138.   AB „ORLEN Lietuva“ el. p. post@orlenlietuva.lt

139.   UAB „Scener“ el. p. info@balticenergy.ee

140.   UAB Vakarų techninė tarnyba el. p. vtt@wsy.lt

141.   UAB „Vaizga“ el. p. info@vaizga.lt

142.   UAB „Vilniaus energija“ el. p. info@dalkia.lt

143.   UAB ,,Akmenės vandenys" el. p. info@akmenesvandenys.lt

144.   UAB ,,Anykščių vandenys" el. p. anykvanduo@anyksciuvandenys.lt

145.   UAB ,,Aukštaitijos vandenys" el. p. info@avandenys.lt

146.   UAB ,,Birštono vandentiekis" el. p. bvandentiekis@yahoo.com

147.   UAB ,,Biržų vandenys" el. p. info@birzuvandenys.lt

148.   UAB ,,Druskininkų vandenys" el. p. info@drusvand.lt

149.   UAB ,,Dzūkijos vandenys" el. p. dzukvand@vandenys.lt

150.   UAB ,,Giraitės vandenys" el. p. giraitesvandenys@giraitesvandenys.lt

151.   UAB ,,Ignalinos vanduo" el. p. ign.vanduo@erdves.lt

152.   UAB ,,Jonavos vandenys" el. p. administracija@jonavosvandenys.lt

153.   UAB ,,Joniškio vandenys" el. p. joniskio.vandenys@joniskis.lt

154.   UAB ,,Jurbarko vandenys" el. p. sekretore@jurbarkovandenys.lt

155.   UAB ,,Kaišiadorių vandenys" el. p. info@kaisiadoriuvandenys.lt

156.   UAB ,,Kauno vandenys" el. p. ofisas@kaunovandenys.lt

157.   UAB ,,Kėdainių vandenys" el. p. admin@kedainiuvandenys.lt

158.   UAB ,,Kelmės vanduo" el. p. kelmesvanduo@takas.lt

159.   AB ,,Klaipėdos vanduo" el. p. ofisas@vanduo.lt

160.   UAB ,,Kretingos vandenys" el. p. info@kretingosvandenys.lt

161.   UAB ,,Kupiškio vandenys" el. p. info@kupiskiovandenys.lt

162.   UAB ,,Lazdijų vanduo" el. p. lazdijai@lazdijuvanduo.lt

163.   UAB ,,Mažeikių vandenys" el. p. mazvandenys@mvandenys.lt

164.   UAB ,,Molėtų vanduo" el. p. info@moletuvanduo.lt

165.   UAB ,,Neringos vanduo" el. p. nvanduo@nvanduo.w3.lt

166.   AB ,,Pakruojo vandentiekis" el. p. info@vandentiekis.com

167.   UAB ,,Palangos vandenys" el. p. ofisas@palangosvandenys.lt

168.   UAB ,,Pasvalio vandenys" el. p. pasv.vanduo@gmail.com

169.   UAB ,,Plungės vandenys" el. p. direktorius@plungesvandenys.lt

170.   UAB ,,Prienų vandenys" el. p. info@prienuvandenys.lt

171.   UAB ,,Radviliškio vanduo" el. p. radvanduo@takas.lt

172.   UAB ,,Raseinių vandenys" el. p. vandenys@raseiniai.lt

173.   UAB ,,Rokiškio vandenys" el. p. info@rokvandenys.lt

174.   UAB ,,Skuodo vandenys" el. p. info@skuodovandenys.lt

175.   UAB ,,Sūduvos vandenys" el. p. info@suduvosvandenys.lt

176.   UAB ,,Šakių vandenys" el. p. sakiu.vandenys@sakvan.eu

177.   UAB ,,Šiaulių vandenys" el. p. office@siauliuvandenys.lt

178.   UAB ,,Šilalės vandenys" el. p. info@silalesvandenys.lt

179.   UAB ,,Šilutės vandenys" el. p. administratore@silutes-vandenys.lt

180.   UAB ,,Širvintų vandenys" el. p. info@sirvintuvandenys.lt

181.   UAB ,,Tauragės vandenys" el. p. administracija@tauragesvandenys.lt

182.   UAB ,,Telšių vandenys" el. p. info@telsiuvandenys.lt

183.   UAB ,,Trakų vandenys" el. p. kanceliarija@trakuvandenys.lt

184.   UAB ,,Ukmergės vandenys" el. p. admin@ukvand.lt

185.   UAB ,,Utenos vandenys" el. p. info@utenosvandenys.lt

186.   UAB ,,Varėnos vandenys" el. p. info@varenosvandenys.lt

187.   UAB ,,Vilkaviškio vandenys" el. p. info@vilkvand.lt

188.   UAB ,,Vilniaus vandenys" el. p. info@vv.lt

189.   UAB ,,Zarasų vandenys" el. p. vandenys@zarasai.lt

190.   UAB ,,Kuršėnų vandenys" el. p. kursenuvandenys@uabkv.lt

191.   UAB ,,Kalvarijos komunalininkas" el. p. kalv.kom@gmail.com

192.   UAB ,,Baisogalos bioenergija" el. p. info@biokatilas.lt

193.   UAB ,,Kazlų Rūdos komunalininkas" el. p. komunalininkas@kazluruda.ot.lt

194.   UAB ,,Pagėgių komunalinis ūkis" el. p. komunalinis@pagegiai.lt

195.   UAB ,,Pabradės komunalinis ūkis" el. p. info@pabradesku.lt

196.   UAB ,,Rietavo komunalinis ūkis" el. p. komunalinis@rietkom.lt

197.   SĮ ,,Simno komunalininkas" el. p. info@simnokomun.lt

198.   UAB ,,Didžiasalio komunalinės paslaugos" el. p. didziasaliopasl@man.lt

199.   UAB ,,Antano Rinkevičiaus valymo įrenginiai“ el. p. arvi@mail.lt

200.   Skemų socialinės globos namai el. p. skemu.p@wood.lt

201.    Jotainių socialinės globos namai, Panevėžio raj. el. p. jotainiupensionatas@takas.lt

202.   UAB „Tvarkyba“ el. p. tvarkyba@gmail.com

203.   UAB „Eišiškių komunalinis ūkis“ el. p. eiskom@gmail.com

204.   Individuali Emilijos Kaminskienės įmonė el. p. birutekam81@yahoo.com

205.   Individuali Juozo Oleko įmonė „Liepsnelė“ el. p. olekasj@gmail.com

206.   UAB „Kuršėnų komunalinis ūkis“ el. p. info@kursenai-ku.lt

207.   Prūdiškių socialinės globos namai el. p. sekretore@prudiskiusgn.lt

208.   VšĮ ,,Antazavės vanduo“ el. p. antazavesabc@gmail.com

209.   UAB „Didma“ el. p. didma@didma.lt

210.   UAB „Panevėžio gatvės“ el. p. panev.gatves@takas.lt

211.   UAB „Visagino būstas“ el. p. v.bustas@dkd.lt

212.   UAB „Grinda“ el. p. info@grinda.lt