LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KANCELIARIJOS

TEISĖS DEPARTAMENTAS

 

IŠVADA

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ KODEKSO 115, 122, 125, 137, 187, 205 IR 589 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO BEI KODEKSO PAPILDYMO 1071, 1131 IR 1871 STRAIPSNIAIS

ĮSTATYMO PROJEKTO

 

2022-03-18 Nr. XIIIP-4857(2)

Vilnius

 

              Įvertinę projekto atitiktį Konstitucijai, įstatymams, teisėkūros principams ir teisės technikos taisyklėms, teikiame šias pastabas:

1.        Atsižvelgiant į tai, jog įstatymo projekto 3 straipsniu keičiamo Administracinių nusižengimų kodekso (toliau – ANK) 115 straipsnį siūloma papildyti turto svetimumo požymiu, manytina, kad analogiškai turėtų būti pildomas ir ANK 108 straipsnis, nustatantis administracinę atsakomybę už smulkią vagystę, sukčiavimą, turto pasisavinimą bei turto iššvaistymą.

2.        Kartu teikiamu Baudžiamojo kodekso tam tikrų straipsnių pakeitimo, papildymo ir pripažinimo netekusiais galios įstatymo projektu (reg. Nr. XIIIP-4856(2)) siūloma Baudžiamojo kodekso 219 straipsnį, nustatantį baudžiamąją atsakomybę už mokesčių nesumokėjimą, papildyti nauju nusikalstamos veikos sudėties požymiu – asmens buvimu mokiu. Jeigu šiam siūlymui būtų pritarta, tuomet, manytina, tokiu pačiu požymiu turėtų būti pildoma ir įstatymo projekto 8 straipsniu pildomo ANK 1871 straipsnio dispozicija.

3.        Įstatymo projekto 9 straipsniu keičiamo ANK 205 straipsnyje vartojant formuluotę „valstybei arba kitam fiziniam ar juridiniam asmeniui“ siūlytina po valstybės pirmiau nurodyti ne fizinius, o juridinius asmenis. Priešingu atveju galėtų susidaryti įspūdis, jog valstybė yra laikoma viena iš fizinių asmenų rūšių.

 

Departamento direktorius                                                                                         Andrius Kabišaitis

 

 

S. Mikšys, tel. (8 5) 239 6891, el. p. [email protected]