2016-11-22

 

PASIŪLYMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS 2017 METŲ

VALSTYBĖS BIUDŽETO IR SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETŲ

FINANSINIŲ RODIKLIŲ PATVIRTINIMO

ĮSTATYMO PROJEKTO

NR. XIIP-4790

 

 

Siūloma keisti

 

Pasiūlymo turinys

Straipsnis

Straipsnio dalis

Punktas

 

 

 

Argumentai: Šalies regionuose gyvenančių žmonių skurdas yra didžiausia šiandieninės Lietuvos problema. Tuštėjančius ir ekonomiškai atsilikusius Lietuvos regionus įmanoma atgaivinti tik užtikrinant, kad juose kurtųsi daugiau naujų darbo vietų. Geriausias būdas tai pasiekti - į regionus atvesti daugiau užsienio investuotojų, su savimi atsinešančių didesnius atlyginimus, modernias gamybines technologijas ir vakarietišką darbo kultūrą. Šiam tikslui įgyvendinti reikalingi efektyviai funkcionuojantys instrumentai. Todėl siūlome išplėsti VšĮ “Investuok Lietuvoje” struktūrą, sukuriant atstovybių tinklą, apimantį dešimt šalies regioninių centrų (Vilnių, Kauną, Klaipėdą, Šiaulius, Panevėžį, Alytų, Marijampolę, Telšius, Tauragę, Uteną) bei šešias užsienio šalis (Skandinavijos valstybes, Vokietiją, Didžiąją Britaniją), turinčias didžiausią potencialą kaip užsienio investicijų šaltinis. Pagrindinis naujai suformuoto VšĮ “Investuok Lietuvoje” atstovybių tinklo tikslas - koordinuoti užsienio gamintojų atvedimą į konkrečius šalies regionus, padedant jų persikėlimo į Lietuvą procesą padaryti kuo sklandesnį ir efektyvesnį. Tokiu būdu šalies regionuose bus kuriamos naujos darbo vietos, kils žmonių pragyvenimo lygis bei mažės emigracijos mastai.

 

Siekiant kurti modernią, dinamišką ir stiprią Lietuvos ekonomiką, greta proveržio į šalies regionus pritraukiant užsienio investuotojus, būtina aktyviomis valstybės priemonėmis remti pradedantįjį patį smulkiausią verslą. Šiuo tikslu siūlome atkurti panaikintą verslo pradžios krepšelių programą, kurią vykdė VšĮ “Versli Lietuva”. Verslo krepšeliai yra efektyvi ir valstybei daug nekainuojanti priemonė, padedanti jauniems (iki 30 m.) asmenims pradėti nuosavą verslą. Tokių krepšelių kasmet agentūra “Versli Lietuva” išdalindavo apie 800, tačiau šią programą būtina ne tik grąžinti, bet ir plėsti. Pagalba jaunam verslui šios sistemos rėmuose apima konsultacijas ir mokymus su verslo pradžia susijusias klausimais, tokiais kaip: įmonės registravimo; buhalterinės apskaitos vedimo; darbo teisės ir saugos; raštvedybos dokumentų tvarkymo; sutarčių sudarymo; licencijų, leidimų gavimo; verslo finansavimo; paramos verslui; pareiginių nuostatų parengimo; įmonės reklamos, komercinių pasiūlymų parengimo ir kitais klausimais.

Pasiūlymas: Padidinti Ūkio ministerijai iš valstybės biudžeto skiriamą finansavimą 4 400 tūkst. EUR ir šias lėšas skirti:

  1. VšĮ “Investuok Lietuvoje” padalinių įsteigimui ir išlaikymui dešimtyje Lietuvos regionų centrų bei šešiose užsienio šalyse (Skandinavijos valstybėse, Vokietijoje ir Didžiojoje Britanijoje) – 2 900 tūkst. EUR.
  2. VšĮ “Versli Lietuva” teikiamų verslo pradžios krepšelių sistemos grąžinimui - 1 500 tūkst. EUR

 

Lėšų šaltinis: Atitinkamai padidinti valstybės valdomų įmonių į valstybės biudžetą mokamų asignavimų sumą, kad ji būtų adekvati nuosavo kapitalo dydžiui. Viešai prieinama informacija rodo, kad 2011-2015 m. valstybės valdomos įmonės buvo atleistos nuo 135 mln. EUR įmokų į valstybės biudžetą, todėl resursų įvardintiems pasiūlymams įgyvendinti yra daugiau nei pakankamai.   

 

 

 

Teikia

 

Seimo nariai  

 

Dainius Kreivys

Tadas Langaitis

Virginijus Sinkevičius

Remigijus Žemaitaitis

Eugenijus Gentvilas

Simonas Gentvilas

Zbignev Jedinskij