LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

Teisės ir teisėtvarkos komitetas

                                                                                                                                                                       

PAGRINDINIO KOMITETO IŠVADA

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS BAUDŽIAMOJO KODEKSO 123¹ STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO

NR. XIVP-2494

 

2023-03-22   Nr. 102-P-10

Vilnius

 

           

1. Komiteto posėdyje dalyvavo: komiteto posėdžio pirmininkas Julius Sabatauskas, komiteto pirmininko pavaduotoja Agnė Širinskienė, nariai: Arvydą Anušauską pavaduojanti Jurgita Sėjonienė, Aušrinę  Armonaitę pavaduojantis Kasparas Adomaitis, Irena Haase, Česlav Olševski, Vilius Semeška, Algirdas Stončaitis, Andrius Vyšniauskas.

Komiteto biuro vedėja Dalia Komparskienė, patarėjos: Martyna Civilkienė, Jurgita Janušauskienė, Rita Karpavičiūtė, Dalia Latvelienė, Irma Leonavičiūtė, Rita Varanauskienė, Loreta Zdanavičienė, vyriausioji specialistė Aidena Bacevičienė, padėjėjos: Meilė Čeputienė, Rivena Zegerienė.

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos Sankcijų grupės vadovė Renata Jasilionytė, Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos Sankcijų grupės patarėja Agnė Sakalauskaitė, Finansų ministerijos Mokesčių politikos departamento Mokesčių ir muitų administravimo skyriaus vedėja Ramunė Fabijonavičiūtė, Finansų ministerijos Mokesčių politikos departamento Mokesčių ir muitų administravimo skyriaus patarėjas Egidijus Vizgirda, Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus pavaduotojas Vygantas Paigozinas, Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Teisės sk. vyresnis patarėjas Aivaras Danusas, Vidaus reikalų ministerijos Strateginių sprendimų paramos grupės vyresnysis patarėjas Audrius Kasinskas, Seimo kanceliarijos Teisės departamento Viešosios tiesės skyriaus patarėja Eglė Drėgvaitė, Seimo kanceliarijos Teisės departamento atstovė Eglė Drėgvaitė.

2. Ekspertų, konsultantų, specialistų išvados, pasiūlymai, pataisos, pastabos (toliau – pasiūlymai):

Eil.

Nr.

Pasiūlymo teikėjas, data

Siūloma keisti

 

Pasiūlymo turinys

 

Komiteto nuomonė

Argumentai,

pagrindžiantys nuomonę

str.

str. d.

p.

1.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas

2023-03-10

 

 

 

Įvertinę projekto atitiktį Konstitucijai, įstatymams, teisėkūros principams ir teisės technikos taisyklėms, atkreipiame dėmesį į tai, kad projekto 1 straipsniu keičiamo kodekso 1231 straipsnio pavadinimas rašytinas paryškintomis raidėmis.

 

Pritarti

Redaguotas projekto straipsnio pavadinimas pagal pastabą.

 

3. Piliečių, asociacijų, politinių partijų, lobistų ir kitų suinteresuotų asmenų pasiūlymai: negauta.

4. Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų pasiūlymai: negauta.

5. Subjektų, turinčių įstatymų leidybos iniciatyvos teisę, pasiūlymai: negauta.

6.  Komiteto sprendimas ir pasiūlymai: pritarti Komiteto patobulintam įstatymo projektui XIVP-2494(2)  ir Komiteto išvadoms.

7. Balsavimo rezultatai: už – 9, prieš – 0, susilaikė – 0.

8. Komiteto paskirti pranešėjai: Irena Haase, Agnė Širinskienė.

9. Komiteto narių atskiroji nuomonė: negauta.

PRIDEDAMA. Komiteto siūlomas įstatymo projektas, jo lyginamasis variantas.

 

Komiteto  posėdžio pirmininkas                                                                                                                                                         Julius Sabatauskas

 

 

Komiteto biuro patarėja Dalia Latvelienė