PASIŪLYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS

2021 METŲ VALSTYBĖS BIUDŽETO IR SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETŲ

FINANSINIŲ RODIKLIŲ PATVIRTINIMO

ĮSTATYMO PROJEKTO

Nr. XIIIP-5302(2)

 

 

2020 -12-18

 

Vilnius

 

Eil. Nr.

Siūloma keisti

Pasiūlymo turinys

str.

str. d.

p.

1.

 

 

 

Argumentai: Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos nuostatoms realizuoti siūloma inicijuoti nacionalines mokslo programas, skatinančias žinojimo kūrimą ir jo perdavimą į viešąjį ir ūkio sektorius srityse, kuriose numatoma gauti aukštas vertes, tokiose kaip ugdymas, ekonomika ir finansinės technologijos, biomedicinos technologijos, informacinės technologijos, fotonika.

 

Pasiūlymas: papildomai skirti 5 mln. Eur Lietuvos mokslo tarybai nacionalinių mokslo programų inicijavimui ir pilotiniam vykdymui. Papildomai skiriamos lėšos duotų didelę grąžą, būdingą investicijoms į MTEP ir aukštojo mokslo sritį.

 

Lėšų šaltinis: valstybės vardu pasiskolintos lėšos.

 

2.

 

 

 

Argumentai: 2020 m. universitetų ir valstybės mokslo institutų ūkio ir administravimo poreikiams skirti valstybės asignavimai sudarė 34,810 mln. Eur, t.y. apie 14 proc. visų tiesioginių valstybės asignavimų. Siekiant pradėti realizuoti Lietuvos Respublikos Vyriausybės programoje numatytą ir EBPO ekspertų rekomenduojamą rodiklį (20 proc.), būtina, kad šios išlaidos keturis metus augtų bent po 6,15 proc.

 

Pasiūlymas: papildomai skirti 2 mln. Eur Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai tam, kad būtų galima didinti asignavimus ūkiui ir administravimui pagal Vyriausybės programoje nustatytus siekius. Papildomai skiriamos lėšos duotų didelę grąžą, būdingą investicijoms į MTEP ir aukštojo mokslo sritį.

 

Lėšų šaltinis: valstybės vardu pasiskolintos lėšos.

 

3.

 

 

 

Argumentai: Atliepiant Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos nuostatas, būtina sukurti finansines paskatas aukštosioms mokykloms kelti studijų kokybę. EBPO ekspertai rekomenduoja, kad tokio skatinimo apimtis siektų 20 proc. nuo valstybės asignavimų studijoms, t.y. apie 29,7 mln. Eur, skaičiuojant pagal 2020 m. valstybės asignavimus studijoms. Tam, kad galima būtų per keturis metus priartėti prie šio rodiklio, būtina, valstybės asignavimus studijoms didinti bent po 5,7 proc. kasmet.

 

Pasiūlymas: papildomai skirti 6,8 mln. Eur Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai skatinimo už studijų kokybę įrankiui realizuoti. Papildomai skiriamos lėšos duotų didelę grąžą, būdingą investicijoms į aukštojo mokslo sritį.

 

Lėšų šaltinis: valstybės vardu pasiskolintos lėšos.

 

4.

 

 

 

Argumentai: Siekiant įgyvendinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos iniciatyvą dėl nuoseklaus investicijų į MTEP augimo, būtina padidinti valstybės asignavimus MTEP veiklai aukštojo mokslo ir valdžios sektoriuose apie 150 mln. Eur. (šiuo metu jie sudaro apie 216 mln. Eur, iš jų – apie 125mln. Eur iš Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos). Tam reikėtų didinti šiuos asignavimus po maždaug 15 proc. keturis metus iš eilės.

 

Pasiūlymas: papildomai skirti 18 mln. Eur Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai asignavimų, skirtų MTEP veiklai aukštojo mokslo ir valdžios sektoriuose, augimui. Papildomai skiriamos lėšos duotų didelę grąžą, būdingą investicijoms į MTEP ir aukštojo mokslo sritį.

 

Lėšų šaltinis: valstybės vardu pasiskolintos lėšos.

 

5.

 

 

 

Argumentai: Vidutinės išlaidos vieno studento išmokslinimui Lietuvoje 2020 m. sudarė apie 3,58 tūks. Eur arba vos 20 proc. nuo BVP, tenkančio vienam gyventojui. Tam, kad galima būtų priartėti prie EBPO vidurkio (apie 40 proc. nuo BVP, tenkančio vienam gyventojui) per keturis metus, išlaidas valstybės finansuojamose vietose studijuojantiems studentams vien universitetuose reikėtų didinti apie du kartus arba bent 70 mln. (neskaitant 3 p. minimo skatinimo už studijų kokybę) arba bent po 12 proc. kasmet.

 

Pasiūlymas: papildomai skirti 14 mln. Eur Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai asignavimų, skirtų studijoms aukštosiose mokyklose finansuoti. Papildomai skiriamos lėšos duotų didelę grąžą, būdingą investicijoms į aukštojo mokslo sritį.

 

Lėšų šaltinis: valstybės vardu pasiskolintos lėšos.

 

 


 

 

Teikia

Seimo narys                                                                                                     A. Žukauskas