Aprašas: C:\Documents and Settings\lipetr\My Documents\Vytis1.gif

 

Lietuvos Respublikos Seimas

 

 

RYTINIO POSĖDŽIO PROTOKOLAS

 

2019-05-30  Nr. SPP-291

Vilnius

 

Posėdžio pirmininkas – Seimo Pirmininkas V. Pranckietis.

 

Užsiregistravo 86 Seimo nariai (10.00 val.)

 

10.01 val.

Informaciniai pranešimai.

 

            Posėdžio pirmininkas pranešė apie Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos sprendimą pritarti Seimo nario B. Matelio prašymui priimti jį į Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakciją nuo 2019 m. gegužės 30 d.

 

 

10.01 val.

SVARSTYTA. Seniūnų sueigos patikslinta 2019 m. gegužės 3 d. (ketvirtadienio) posėdžių darbotvarkė.

            Pranešėjas – Seimo Pirmininkas V. Pranckietis.

 

            Kalbėjo Seimo nariai: A. Skardžius (dėl projekto Nr. XIIIP-2002(3)ES), M. Majauskas (dėl projekto Nr. XIIIP-1998(3), J. Olekas (dėl projekto Nr. XIIIP-2002(3)ES), E. Gentvilas (dėl projekto Nr. XIIIP-2420(3), V. Ačienė (dėl projekto Nr. XIIIP-2420(3).

 

Balsuota dėl Liberalų sąjūdžio frakcijos pasiūlymo išbraukti iš darbotvarkės projektą Nr. XIIIP-2420(3): už – 33, prieš – 36, susilaikė 39. Nepritarta. (Užsiregistravo 109 Seimo nariai (10.06 val.)

 

Balsuota dėl Lietuvos socialdemokratų darbo frakcijos pasiūlymo išbraukti iš darbotvarkės projektą Nr. XIIIP-2002(3)ES: už – 50, prieš – 17, susilaikė 34. Nepritarta. (Užsiregistravo 102 Seimo nariai (10.07 val.)

 

            NUTARTA.   Patvirtinti patikslintą 2019 m. gegužės 3 d. (ketvirtadienio) posėdžių darbotvarkę. Pritarta bendru sutarimu.

 

 

10.08 val.

            SVARSTYTAValstybės herbo, kitų herbų ir herbinių ženklų įstatymo Nr. I-130 2, 8 ir 10 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-2587(2) (teikėjas – S. Tumėnas) (priėmimas).

 

1–4 straipsniai priimti bendru sutarimu.         

 

            Dėl balsavimo motyvų dėl viso įstatymo kalbėjo Seimo narys A. Vinkus.

 

NUTARTA. Priimti Valstybės herbo, kitų herbų ir herbinių ženklų įstatymo Nr. I-130 2, 8 ir 10 straipsnių pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 109, prieš – 1, susilaikė 1. (Užsiregistravo 112 Seimo narių (10.09 val.)

 

 

10.10 val.

            SVARSTYTAValstybės vėliavos ir kitų vėliavų įstatymo Nr. I-1497 1, 2, 4 straipsnių ir penktojo skirsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-2588(2) (teikėjas – S. Tumėnas) (priėmimas).

Pranešėjas – Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto atstovas V. Bukauskas.

 

            1 straipsnis priimtas bendru sutarimu.

            2 straipsnis (su Teisės departamento pastaba, kuriai pritarė pagrindinis komitetas) priimtas bendru sutarimu.

            3 straipsnis priimtas bendru sutarimu.

            4 straipsnis (su Teisės departamento pastaba, kuriai pritarė pagrindinis komitetas) priimtas bendru sutarimu.

            5 straipsnis priimtas bendru sutarimu.

 

            Dėl balsavimo motyvų dėl viso įstatymo kalbėjo Seimo nariai: S. Tumėnas, K. Glaveckas.

 

NUTARTA. Priimti Valstybės vėliavos ir kitų vėliavų įstatymo Nr. I-1497 1, 2, 4, 13 straipsnių ir penktojo skirsnio pavadinimo pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 108, prieš – 0, susilaikė 0. (Užsiregistravo 108 Seimo nariai (10.14 val.)

 

 

10.15 val.

            SVARSTYTANekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo Nr. I-733 5 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-2817(2) (teikėjai – Vyriausybė / kultūros ministras) (priėmimas).

 

1, 2 straipsniai priimti bendru sutarimu.         

 

NUTARTA. Priimti Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo Nr. I-733 5 straipsnio pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 107, prieš – 0, susilaikė 0. (Užsiregistravo 107 Seimo nariai (10.15 val.)

 

 

10.16 val.

            SVARSTYTAKilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymo Nr. I-1179 4 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-2818(2) (teikėjai – Vyriausybė / kultūros ministras) (priėmimas).

 

1, 2 straipsniai priimti bendru sutarimu.         

 

NUTARTA. Priimti Kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymo Nr. I-1179 4 straipsnio pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 107, prieš – 0, susilaikė 0. (Užsiregistravo 107 Seimo nariai (10.16 val.)

 

 

10.17 val.

            SVARSTYTASeimo nutarimo „Dėl 2020 metų paskelbimo UNESCO Pasaulio paveldo Lietuvoje metais“ projektas Nr. XIIIP-3324(2) (teikėjai – R. Karbauskis / 8 Seimo nariai) (priėmimas).

 

1, 2 straipsniai priimti bendru sutarimu.         

 

NUTARTA. Priimti Seimo nutarimą „Dėl 2020 metų paskelbimo UNESCO Pasaulio paveldo Lietuvoje metais“. Balsavimo rezultatai: už – 98, prieš – 0, susilaikė 1. (Užsiregistravo 99 Seimo nariai (10.18 val.)

 

 

10.18 val.

            SVARSTYTASeimo nutarimo „Dėl 2020 metų paskelbimo Tautodailės metais“ projektas Nr. XIIIP-3320(2) (teikėjai – A. Gumuliauskas / 12 Seimo narių) (priėmimas).

 

1, 2 straipsniai priimti bendru sutarimu.         

 

NUTARTA. Priimti Seimo nutarimą „Dėl 2020 metų paskelbimo Tautodailės metais“. Balsavimo rezultatai: už – 99, prieš – 0, susilaikė 4. (Užsiregistravo 103 Seimo nariai (10.19 val.)

 

 

10.20 val.

            SVARSTYTASeimo nutarimo „Dėl 2020 metų paskelbimo Mokyklų bendruomenių metais“ projektas Nr. XIIIP-3307(2) (teikėjai – A. Gumuliauskas / 11 Seimo narių) (priėmimas).

Pranešėjas – Švietimo ir mokslo komiteto atstovas A. Gumuliauskas.

 

Dėl preambulės G. Steponavičiaus ir D. Šakalienės pataisos kalbėjo Seimo narė D. Šakalienė.

Pasiūlymui svarstyti šią pataisą pritarta bendru sutarimu.

Preambulės G. Steponavičiaus ir D. Šakalienės pataisa, kuriai pritarė pagrindinis komitetas, priimta bendru sutarimu.

 

Dėl preambulės S. Gentvilo ir kt. pataisos kalbėjo Seimo narys S. Gentvilas.

Pasiūlymui svarstyti šią pataisą pritarta bendru sutarimu.

Preambulės S. Gentvilo ir kt. pataisa, kuriai pritarė pagrindinis komitetas, priimta bendru sutarimu.

 

            1 straipsnis priimtas bendru sutarimu.

 

            2 straipsnis (su Teisės departamento pastaba, kuriai pritarė pagrindinis komitetas) priimtas bendru sutarimu.

 

            Dėl balsavimo motyvų dėl viso nutarimo kalbėjo Seimo nariai: K. Glaveckas, A. Maldeikienė, E. Pupinis, V. Simulikas, S. Gentvilas.

 

NUTARTA. Priimti Seimo nutarimą „Dėl 2020 metų paskelbimo Mokyklų bendruomenių metais“. Balsavimo rezultatai: už – 91, prieš – 2, susilaikė 7. (Užsiregistravo 102 Seimo nariai (10.27 val.)

 

Replikavo Seimo nariai: A. Gumuliauskas, A. Maldeikienė, K. Masiulis.

 

10.32 val.

            SVARSTYTAAdministracinių nusižengimų kodekso papildymo 5051 straipsniu ir 589, 614 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-1998(3) (teikėjai – V. Bakas / 7 Seimo nariai / 29 Seimo nariai) (priėmimo tęsinys).

 

Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo narys M. Majauskas.

 

               Posėdžio pirmininkas paskelbė balsavimą dėl šio įstatymo priėmimo.

 

Užsiregistravo 59 Seimo nariai (10.33 val.)

 

NUTARTA. Atidėti balsavimą dėl šio įstatymo priėmimo, nes nėra reikiamo Seimo narių skaičiaus.

 

 

10.34 val.

            SVARSTYTAFinansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms įstatymo Nr. XIII-1281 4 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-2420(3) (teikėjai – V. Ačienė, J. Varžgalys / 29 Seimo nariai) (priėmimas).

 

1, 2 straipsniai priimti bendru sutarimu.         

 

            Dėl balsavimo motyvų dėl viso įstatymo kalbėjo Seimo nariai: M. Majauskas, E. Gentvilas, J. Varkalys, A. Sysas, V. Ačienė, P. Saudargas.

 

NUTARTA. Priimti Finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms įstatymo Nr. XIII-1281 4 straipsnio pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 96, prieš – 2, susilaikė 8. (Užsiregistravo 107 Seimo nariai (10.45 val.)

 

 

10.46 val.

            SVARSTYTAAzartinių lošimų įstatymo Nr. IX-325 10 ir 20 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-1199(6) (teikėjai – L. Matkevičienė / 10 Seimo narių / 29 Seimo nariai) (priėmimas).

Pranešėjas – Biudžeto ir finansų komiteto atstovas A. Palionis.

 

            1 straipsnis (su Teisės departamento pastaba, kuriai pritarė pagrindinis komitetas) priimtas bendru sutarimu.

 

2, 3 straipsniai priimti bendru sutarimu.         

 

            Dėl balsavimo motyvų dėl viso įstatymo kalbėjo Seimo nariai: M. Majauskas, S. Gentvilas, A. Navickas, A. Vinkus.

 

NUTARTA. Priimti Azartinių lošimų įstatymo Nr. IX-325 10 ir 20 straipsnių pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 86, prieš – 2, susilaikė 6. (Užsiregistravo 95 Seimo nariai (10.54 val.)

 

 

 

 

10.54 val.

            SVARSTYTATeritorijų planavimo įstatymo Nr. I-1120 16, 19, 20 ir 28 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-1286(3) (teikėjai – P. Urbšys / 5 Seimo nariai / 30 Seimo narių) (priėmimas).

Pranešėjas – Aplinkos apsaugos komiteto atstovas P. Nevulis.

 

1–4 straipsniai priimti bendru sutarimu.         

 

Pagrindinio komiteto nuomonei dėl visų Teisės departamento pastabų dėl 5 straipsnio, kurioms pritarė pagrindinis komitetas, pritarta bendru sutarimu.

5 straipsnio B. Markausko ir K. Mažeikos pataisos, kurioms pritarė pagrindinis komitetas, priimtos bendru sutarimu.

 

            5 straipsnis (patikslinta redakcija) priimtas bendru sutarimu.

 

            Dėl balsavimo motyvų dėl viso įstatymo kalbėjo Seimo narys S. Gentvilas.

 

NUTARTA. Priimti Teritorijų planavimo įstatymo Nr. I-1120 16, 19, 20 ir 28 straipsnių pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 83, prieš – 1, susilaikė 11. (Užsiregistravo 96 Seimo nariai (10.58 val.)

 

 

 

10.59 val.

            SVARSTYTAŽemės įstatymo Nr. I-446 32 ir 40 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-1287(2) (teikėjai – P. Urbšys / 5 Seimo nariai / 30 Seimo narių) (priėmimas).

Pranešėjas – Aplinkos apsaugos komiteto atstovas P. Nevulis.

 

1, 2 straipsniai priimti bendru sutarimu.         

 

            3 straipsnis (su Teisės departamento pastabomis, kurioms pritarė pagrindinis komitetas) priimtas bendru sutarimu.

 

NUTARTA. Priimti Žemės įstatymo Nr. I-446 32 ir 40 straipsnių pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 85, prieš – 0, susilaikė 11. (Užsiregistravo 98 Seimo nariai (11.00 val.)

 

 

 

11.01 val.

            SVARSTYTASeimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2017 m. birželio 8 d. nutarimo Nr. XIII-433 „Dėl Nacionalinės sveikatos tarybos narių paskyrimo“ pakeitimo“ projektas Nr. XIIIP-2155(3) (teikėjai – A. Kubilienė / Sveikatos reikalų komitetas) (svarstymas ir priėmimas).

 

Pagrindinio – Sveikatos reikalų komiteto išvadą pateikė šio komiteto atstovas A. Kirkutis.

 

            NUTARTA. Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Pritarta bendru sutarimu.  

 

            Posėdžio pirmininko pasiūlymui pradėti priėmimo procedūrą pritarta bendru sutarimu.

 

            1 straipsnis priimtas bendru sutarimu.

 

           NUTARTA. Priimti Seimo nutarimą „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2017 m. birželio 8 d. nutarimo Nr. XIII-433 „Dėl Nacionalinės sveikatos tarybos narių paskyrimo“ pakeitimo“. Balsavimo rezultatai: už – 87, prieš – 0, susilaikė 0. (Užsiregistravo 88 Seimo nariai (11.04 val.)

 

 

 

11.05 val.

            SVARSTYTAFarmacijos įstatymo Nr. X-709 58 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-3191(2) (teikėjai – Vyriausybė / sveikatos apsaugos ministras A. Veryga) (priėmimas).

Pranešėja – Sveikatos reikalų komiteto pirmininkė A. Kubilienė.

 

Dėl 1 straipsnio A. Matulo, I. Degutienės ir kt. pirmos pataisos kalbėjo Seimo narys A. Matulas.

Pasiūlymui svarstyti šią pataisą pritarta bendru sutarimu.

 

Balsuota dėl 1 straipsnio A. Matulo, I. Degutienės ir kt. pirmos pataisos, kuriai nepritarė pagrindinis komitetas: už – 40, prieš – 24, susilaikė 26. Nepriimta. (Užsiregistravo 91 Seimo narys (11.08 val.)

 

Dėl 1 straipsnio A. Matulo, I. Degutienės ir kt. antros pataisos kalbėjo Seimo narys A. Matulas.

Balsuota, ar pritarti pasiūlymui svarstyti 1 straipsnio A. Matulo, I. Degutienės ir kt. antrą pataisą: už – 41. Pritarta. (Užsiregistravo 89 Seimo nariai (11.11 val.)

Dėl balsavimo motyvų dėl šios pataisos kalbėjo Seimo narys J. Olekas.

 

Balsuota dėl 1 straipsnio A. Matulo, I. Degutienės ir kt. antros pataisos, kuriai nepritarė pagrindinis komitetas: už – 42, prieš – 17, susilaikė 35. Nepriimta. (Užsiregistravo 94 Seimo nariai (11.14 val.)

 

            1 straipsnis priimtas bendru sutarimu.

 

            2 straipsnis (su Teisės departamento pastaba, kuriai pritarė pagrindinis komitetas) priimtas bendru sutarimu.

 

            Dėl balsavimo motyvų dėl viso įstatymo kalbėjo Seimo nariai: A. Veryga, R. Martinėlis, A. Matulas.

 

NUTARTA. Priimti Farmacijos įstatymo Nr. X-709 58 straipsnio pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 60, prieš – 6, susilaikė 33. (Užsiregistravo 101 Seimo narys (11.20 val.)

 

 

11.21 val.

            SVARSTYTASveikatos draudimo įstatymo Nr. I-1343 10 ir 28 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-3192(2) (teikėjai – Vyriausybė / sveikatos apsaugos ministras A. Veryga) (priėmimas).

Pranešėja – Sveikatos reikalų komiteto pirmininkė A. Kubilienė.

 

Dėl 1 straipsnio A. Matulo, I. Degutienės ir kt. pataisos kalbėjo Seimo narys A. Matulas.

Pasiūlymui svarstyti šią pataisą pritarta bendru sutarimu.

Dėl balsavimo motyvų dėl šios pataisos kalbėjo Seimo narys P. Urbšys.

 

Balsuota dėl 1 straipsnio A. Matulo, I. Degutienės ir kt. pataisos, kuriai nepritarė pagrindinis komitetas: už – 37, prieš – 12, susilaikė 40. Nepriimta. (Užsiregistravo 90 Seimo narių (11.25 val.)

 

            1 straipsnis priimtas bendru sutarimu.

 

2, 3 straipsniai priimti bendru sutarimu.         

 

            Dėl balsavimo motyvų dėl viso įstatymo kalbėjo Seimo nariai: A. Veryga, R. Martinėlis, A. Matulas, P. Urbšys.

 

            Toliau posėdžiui pirmininkavo Seimo Pirmininko pirmoji pavaduotoja R. Baškienė.

 

NUTARTA. Priimti Sveikatos draudimo įstatymo Nr. I-1343 10 ir 28 straipsnių pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 59, prieš – 3, susilaikė 11. (Užsiregistravo 73 Seimo nariai (11.32 val.)

 

 

 

11.33 val.

            SVARSTYTAPagalbinio apvaisinimo įstatymo Nr. XII-2608 14 ir 15 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-2017(2) (teikėjai – Vyriausybė / sveikatos apsaugos ministras A. Veryga) (priėmimas).

 

1–3 straipsniai priimti bendru sutarimu.         

 

NUTARTA. Priimti Pagalbinio apvaisinimo įstatymo Nr. XII-2608 14 ir 15 straipsnių pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 92, prieš – 0, susilaikė 0. (Užsiregistravo 94 Seimo nariai (11.34 val.)

 

 

 

11.34 val.

            SVARSTYTAŽmogaus audinių, ląstelių, organų donorystės ir transplantacijos įstatymo Nr. I-1626 7 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-2018(2) (teikėjai – Vyriausybė / sveikatos apsaugos ministras A. Veryga) (priėmimas).

 

1, 2 straipsniai priimti bendru sutarimu.         

 

NUTARTA. Priimti Žmogaus audinių, ląstelių, organų donorystės ir transplantacijos įstatymo Nr. I-1626 7 straipsnio pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 86, prieš – 0, susilaikė 0. (Užsiregistravo 87 Seimo nariai (11.35 val.)

 

 

 

 

 

 

11.36 val.

            SVARSTYTAGinklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo Nr. IX-705 pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-2002(3)ES (sujungti Nr. XIIIP-506 ir Nr. XIIIP-2002) (teikėjai – Vyriausybė / vidaus reikalų ministras E. Misiūnas) (priėmimas).

 

Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo narys A. Skardžius (Lietuvos socialdemokratų darbo frakcijos vardu prašė daryti pertrauką iki kito posėdžio).

 

Balsuota dėl Lietuvos socialdemokratų darbo frakcijos pasiūlymo daryti pertrauką iki kito posėdžio: už – 63, prieš – 24, susilaikė 7. Pritarta. (Užsiregistravo 94 Seimo nariai (11.36 val.)

 

NUTARTA. Daryti pertrauką iki kito posėdžio.

 

 

 

11.38 val.

            SVARSTYTAValstybės sienos ir jos apsaugos įstatymo Nr. VIII-1666 23 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-3148(2) (teikėjai – Vyriausybė / vidaus reikalų ministras E. Misiūnas) (priėmimas).

 

1, 2 straipsniai priimti bendru sutarimu.         

 

            Dėl balsavimo motyvų dėl viso įstatymo kalbėjo Seimo narys A. Anušauskas.

 

NUTARTA. Priimti Valstybės sienos ir jos apsaugos įstatymo Nr. VIII-1666 23 straipsnio pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 89, prieš – 0, susilaikė 0. (Užsiregistravo 90 Seimo narių (11.40 val.)

 

 

11.40 val.

            SVARSTYTABranduolinės energijos įstatymo Nr. I-1613 36 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-3149(2) (teikėjai – Vyriausybė / vidaus reikalų ministras E. Misiūnas) (priėmimas).

 

1, 2 straipsniai priimti bendru sutarimu.         

 

NUTARTA. Priimti Branduolinės energijos įstatymo Nr. I-1613 36 straipsnio pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 83, prieš – 0, susilaikė 0. (Užsiregistravo 84 Seimo nariai (11.41 val.)

 

 

11.42 val.

            SVARSTYTAViešojo saugumo tarnybos įstatymo Nr. X-813 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-3150(2) (teikėjai – Vyriausybė / vidaus reikalų ministras E. Misiūnas) (priėmimas).

 

1, 2 straipsniai priimti bendru sutarimu.         

 

NUTARTA. Priimti Viešojo saugumo tarnybos įstatymo Nr. X-813 2 straipsnio pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 85, prieš – 0, susilaikė 0. (Užsiregistravo 85 Seimo nariai (11.42 val.)

 

 

11.43 val.

            SVARSTYTAViešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-2970(2)ES (teikėjai – Vyriausybė / ekonomikos ir inovacijų ministras V. Sinkevičius) (priėmimas).

Pranešėjas – Ekonomikos komiteto atstovas V. Sinkevičius.

 

Pasiūlymui svarstyti G. Burokienės, A. Bilotaitės ir kt. pataisas pritarta bendru sutarimu.

 

Dėl 1 straipsnio G. Burokienės, A. Bilotaitės ir kt. pataisos, kuriai iš dalies pritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Seimo narė G. Burokienė (pritarė pagrindinio komiteto nuomonei).

 

Pagrindinio komiteto nuomonei dėl 1 straipsnio G. Burokienės, A. Bilotaitės ir kt. pataisos, kuriai iš dalies pritarė pagrindinis komitetas, pritarta bendru sutarimu.

 

            1 straipsnis priimtas bendru sutarimu.

 

2–5 straipsniai priimti bendru sutarimu.         

 

            6 straipsnis (su Teisės departamento pastabomis, kurioms pritarė pagrindinis komitetas) priimtas bendru sutarimu.

 

Dėl  G. Burokienės, A. Bilotaitės ir kt. pasiūlymo papildyti šį įstatymą nauju 7 straipsniu, kuriam pritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Seimo narė G. Burokienė.

 

G. Burokienės, A. Bilotaitės ir kt. pasiūlymui papildyti šį įstatymą nauju 7 straipsniu, kuriam pritarė pagrindinis komitetas, pritarta bendru sutarimu. Naujas 7 straipsnis priimtas.

 

Posėdžio pirmininkė pranešė, kad  toliau turi būti patikslinta straipsnių numeracija.

 

8–32 straipsniai priimti bendru sutarimu.       

 

            33 straipsnis (su Teisės departamento pastaba, kuriai pritarė pagrindinis komitetas) priimtas bendru sutarimu.

 

34–41 straipsniai priimti bendru sutarimu.     

 

            Dėl balsavimo motyvų dėl viso įstatymo kalbėjo Seimo nariai: A. Anušauskas, J. Varkalys, K. Glaveckas, A. Bilotaitė.

 

NUTARTA. Priimti Viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 73, prieš – 1, susilaikė 8. (Užsiregistravo 82 Seimo nariai (11.51 val.)

 

 

11.52 val.

            SVARSTYTAPirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo Nr. XIII-328 pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-2971(2)ES (teikėjai – Vyriausybė / ekonomikos ir inovacijų ministras V. Sinkevičius) (priėmimas).

Pranešėjas – Ekonomikos komiteto atstovas V. Sinkevičius.

 

Pasiūlymui svarstyti I. Šimonytės ir A. Bilotaitės pataisas pritarta bendru sutarimu.

 

Dėl I. Šimonytės ir A. Bilotaitės pasiūlymo papildyti šį įstatymą nauju 1 straipsniu, kuriam iš dalies pritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Seimo narė I. Šimonytė (pritarė pagrindinio komiteto nuomonei).

 

I. Šimonytės ir A. Bilotaitės pasiūlymui papildyti šį įstatymą nauju 1 straipsniu, kuriam pritarė iš dalies pritarė pagrindinis komitetas, pritarta bendru sutarimu. Naujas 1 straipsnis priimtas.

 

Posėdžio pirmininkė pranešė, kad toliau turi būti patikslinta straipsnių numeracija.

 

2–7 straipsniai priimti bendru sutarimu.         

 

            8 straipsnis (su Teisės departamento pastabomis, kurioms pritarė pagrindinis komitetas) priimtas bendru sutarimu.

 

I. Šimonytės ir A. Bilotaitės pasiūlymui papildyti šį įstatymą nauju 9 straipsniu, kuriam pritarė pagrindinis komitetas, pritarta bendru sutarimu. Naujas 9 straipsnis priimtas.

 

Posėdžio pirmininkė pranešė, kad toliau turi būti patikslinta straipsnių numeracija.

 

10–28 straipsniai priimti bendru sutarimu.     

 

            29 straipsnis (su Teisės departamento pastaba, kuriai pritarė pagrindinis komitetas) priimtas bendru sutarimu.

 

30–39 straipsniai priimti bendru sutarimu.     

 

NUTARTA. Priimti Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo Nr. XIII-328 pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 81, prieš – 0, susilaikė 1. (Užsiregistravo 82 Seimo nariai (11.54 val.)

 

 

11.55 val.

            SVARSTYTAKoncesijų įstatymo Nr. I-1510 3 ir 23 straipsnių ir 7 priedo pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-2972(2)ES (teikėjai – Vyriausybė / ekonomikos ir inovacijų ministras V. Sinkevičius) (priėmimas).

Pranešėjas – Ekonomikos komiteto atstovas V. Sinkevičius.

 

Dėl I. Šimonytės ir A. Bilotaitės pataisų kalbėjo Seimo narė I. Šimonytė.

 

            1 straipsnio I. Šimonytės ir A. Bilotaitės pataisa, kuriai pritarė pagrindinis komitetas, priimta bendru sutarimu.

 

            1 straipsnis priimtas bendru sutarimu.

 

I. Šimonytės ir A. Bilotaitės pasiūlymui papildyti šį įstatymą nauju 2 straipsniu, kuriam pritarė pagrindinis komitetas, pritarta bendru sutarimu. Naujas 2 straipsnis priimtas.

 

Posėdžio pirmininkė pranešė, kad toliau turi būti patikslinta straipsnių numeracija.

 

3, 4 straipsniai priimti bendru sutarimu.         

 

Posėdžio pirmininkė pranešė, kad turi būti patikslintas šio įstatymo pavadinimas.

 

NUTARTA. Priimti Koncesijų įstatymo Nr. I-1510 3, 22 ir 23 straipsnių ir 7 priedo pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 71, prieš – 0, susilaikė 1. (Užsiregistravo 73 Seimo nariai (11.56 val.)

 

 

11.57 val.

            SVARSTYTAViešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 pakeitimo įstatymo Nr. XIII-327 2 ir 4 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-3389(2) (teikėjai – R. Miliūtė / 29 Seimo nariai) (priėmimas).

 

1, 2 straipsniai priimti bendru sutarimu.         

 

NUTARTA. Priimti Viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 pakeitimo įstatymo Nr. XIII-327 2 ir 4 straipsnių pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 81, prieš – 0, susilaikė 0. (Užsiregistravo 81 Seimo narys (11.57 val.)

 

 

            Posėdžio pirmininkės pasiūlymui leisti ekonomikos ir inovacijų ministrui V. Sinkevičiui pateikti projektus Nr. XIIIP-3458, Nr. XIIIP-3459 ir Nr. XIIIP-3460 pritarta bendru sutarimu.

 

 

11.58 val.

SVARSTYTA:

            1. Socialinio verslo plėtros įstatymo projektas Nr. XIIIP-3458.

            2. Viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 23 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-3459.

3. Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo Nr. VIII-729 14 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-3460 (teikėjai – Vyriausybė ekonomikos ir inovacijų ministras V. Sinkevičius) (pateikimas).

            Pranešėjas – ekonomikos ir inovacijų ministras V. Sinkevičius.

 

Klausė Seimo nariai: J. Džiugelis, S. Gentvilas.

 

            Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo narys J. Džiugelis.

 

NUTARTA:

1. Pritarti šiems projektams po pateikimo ir pradėti jų svarstymo procedūrą. Pritarta bendru sutarimu.

2. Paskirti Ekonomikos komitetą pagrindiniu komitetu šiems projektams svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

3. Paskirti Audito bei Socialinių reikalų ir darbo komitetus papildomais komitetais šiems projektams svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

            4. Pavesti Neįgaliųjų teisių komisijai apsvarstyti šiuos projektus. Pritarta bendru sutarimu.

5. Paskirti šių projektų preliminarią svarstymo Seimo posėdyje datą – 2019-06-25. Pritarta bendru sutarimu.

 

 

 

12.06 val.

Vyriausybės valanda.

 

Seimo posėdyje dalyvavo Vyriausybės nariai:

Ministras Pirmininkas S. Skvernelis,

aplinkos ministras K. Mažeika,

ekonomikos ir inovacijų ministras V. Sinkevičius,

finansų ministras V. Šapoka,

krašto apsaugos ministras R. Karoblis,

kultūros ministras M. Kvietkauskas,

socialinės apsaugos ir darbo ministras L. Kukuraitis,

susisiekimo ministras R. Masiulis,

sveikatos apsaugos ministras A. Veryga,

švietimo, mokslo ir sporto ministras A. Monkevičius,

teisingumo ministras E. Jankevičius,

užsienio reikalų ministras L. A. Linkevičius,

žemės ūkio ministras G. Surplys.

 

Į Seimo nario M. Majausko klausimą (dėl Vyriausybės formavimo principų) atsakė Ministras Pirmininkas S. Skvernelis.

Į Seimo nario S. Gentvilo klausimą (dėl Aplinkos ministerijos perkėlimo į Kauną) atsakė aplinkos ministras K. Mažeika.

Į Seimo nario V. Kamblevičiaus klausimą (dėl neįgalių žmonių problemų poliklinikose) atsakė sveikatos apsaugos ministras A. Veryga.

Į Seimo nario A. Mazuronio klausimą (dėl kandidatų į Lietuvos eurokomisarus teikimo tvarkos) atsakė Ministras Pirmininkas S. Skvernelis.

Į Seimo nario R. Šarknicko klausimus (dėl investuotojų regionuose ir dėl nusikalstamų veikų Jurbarke prevencijos) atsakė finansų ministras V. Šapoka ir teisingumo ministras E. Jankevičius.

Į Seimo nario A. Vinkaus klausimus (dėl sveikatos priežiūros įstaigų turto valdymo formos keitimo ir dėl paliatyviosios pagalbos plėtros) atsakė sveikatos apsaugos ministras A. Veryga.

Į Seimo nario R. Martinėlio klausimą (dėl asmens sveikatos priežiūros įstaigų vadovų konkursų) atsakė sveikatos apsaugos ministras A. Veryga.

Į Seimo nario G. Vaičekausko klausimą (dėl akcizo alkoholiui mažinimo kaimyninėse šalyse) atsakė finansų ministras V. Šapoka.

Į Seimo nario J. Imbraso klausimą (dėl valstybės tarnautojų skatinimo) atsakė Ministras Pirmininkas S. Skvernelis.

Į Seimo nario S. Tumėno klausimą (dėl Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos įstatymo pataisų projekto vertinimo) atsakė kultūros ministras M. Kvietkauskas.

Į Seimo nario A. Matulo klausimą (dėl rajonų teismų reformos) atsakė Ministras Pirmininkas S. Skvernelis.

Į Seimo nario J. Baublio klausimą (dėl nuomojamo savivaldybės būsto pardavimo kainos nustatymo) atsakė socialinės apsaugos ir darbo ministras L. Kukuraitis.

Į Seimo nario V. Ąžuolo klausimą (dėl švietimo įstaigų tinklo optimizavimo ir finansavimo) atsakė švietimo, mokslo ir sporto ministras A. Monkevičius.

Į Seimo nario K. Glavecko klausimus (dėl biudžeto vykdymo, dėl akcizo alkoholiui mažinimo Estijoje ir dėl S. Jakeliūno išrinkimo į Europos Parlamentą) atsakė finansų ministras V. Šapoka.

Į Seimo nario E. Gentvilo klausimą (dėl kandidatų į Lietuvos eurokomisarus) atsakė Ministras Pirmininkas S. Skvernelis.

Į Seimo nario R. Juškos klausimą (dėl tarpinstitucinės darbo grupės įvykiams Jurbarke įvertinti sudarymo) atsakė Ministras Pirmininkas S. Skvernelis.

Į Seimo nario J. Varkalio klausimą (dėl priemonių, kurios paskatintų verslą prisidėti prie socialinių problemų sprendimo) atsakė finansų ministras V. Šapoka.

 

            Kalbėjo Seimo narys K. Glaveckas.

 

 

Posėdis baigtas

 (12.49 val.)

 

 

 

 

 

Seimo Pirmininkas                                                                                      Viktoras Pranckietis

 

 

 

 

                                                                                                                   

Seimo Pirmininko pirmoji pavaduotoja                                                      Rima Baškienė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokolą rašė

Dokumentų departamento

Stenogramų skyriaus

vyriausioji specialistė                                                                                  Tatjana Juršėnienė