LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KANCELIARIJOS

TEISĖS DEPARTAMENTAS

 

IŠVADA

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO NUTARIMO „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO JŪRINIŲ REIKALŲ KOMISIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
PROJEKTO

 

2023-03-16 Nr. XIVP-2289(2)

Vilnius

 

Įvertinę projekto atitiktį Konstitucijai, įstatymams, teisėkūros principams ir teisės technikos taisyklėms, teikiame šią pastabą.

Projekto 1 straipsniu tvirtinamų Seimo Jūrinių reikalų komisijos nuostatų 11 punkte nurodoma, kad į šios komisijos posėdžius gali būti kviečiami Vyriausybės, ministerijų, kitų valstybės ir nevyriausybinių organizacijų, įstaigų ar organizacijų atstovai. Aptariamo punkto redakcija tikslintina šiais aspektais. Pirma, atsisakytina ministerijų, kurios yra valstybės įstaigos, išskyrimo iš kitų valstybės įstaigų tarpo, nes aptariamos nuostatos turinys nesuponuoja poreikio ar būtinybės ministerijas įvardyti atskirai. Antra, čia vartojama samprata „valstybės ir nevyriausybinių organizacijų“ suponuoja, kad egzistuoja valstybės organizacijos, tačiau tokių subjektų galiojantys teisės aktai nenumato, todėl neaiškus sąvokos „valstybės organizacijos“ turinys. Trečia, neaišku, koks subjektas turimas mintyje nurodant tiesiog „organizacijas“. Jei aptariamos 11 punkto nuostatos tikslas yra nustatyti, kad į Seimo Jūrinių reikalų komisijos posėdžius gali būti kviečiami Vyriausybės, kitų valstybės institucijų ir įstaigų, nevyriausybinių organizacijų atstovai, siūlytina taip ir nurodyti 11 punkto tekste.

 

 

 

Departamento direktorius                                                                                      Dainius Zebleckis

 

 

 

 

J. Meškienė, tel. (8 5) 239 6089, el. p. [email protected]

A. Ožiūnienė, tel. (8 5) 239 6168, el. p. [email protected]