LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KANCELIARIJOS

TEISĖS DEPARTAMENTAS

 

IŠVADA

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO NUTARIMO „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO LAIKINOSIOS TYRIMO KOMISIJOS GALIMO NETEISĖTO INFORMACIJOS APIE ASMENIS RINKIMO IR PANAUDOJIMO, GALIMO NETEISĖTO POVEIKIO ŽVALGYBOS IR KITŲ TEISĖSAUGOS INSTITUCIJŲ VEIKLAI, GALIMO KIŠIMOSI Į 2019 METŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO RINKIMŲ PROCESĄ, GALIMOS NETEISĖTOS PARAMOS ŠIAI RINKIMŲ POLITINEI KAMPANIJAI, GALIMŲ PRANEŠĖJŲ TEISIŲ PAŽEIDIMŲ, GALIMOS NETEISĖTOS ĮTAKOS ĮVEDANT SANKCIJAS BALTARUSIJOS RESPUBLIKAI PARLAMENTINIAM TYRIMUI ATLIKTI SUDARYMO PROJEKTO

 

2023-10-31 Nr. XIVP-3116(2)

Vilnius

 

Įvertinę projekto atitiktį Konstitucijai, įstatymams, teisėkūros principams ir teisės technikos taisyklėms, teikiame šias pastabas.

1.    Derinant projekto terminiją tarpusavyje, projekto preambulės septintoje pastraipoje vietoj žodžio „Baltarusijai“ įrašytini žodžiai „Baltarusijos Respublikai“.

2.         Formuluojant projekto 5 straipsnio 1 dalyje esamą pavedimą užtikrinti komisijos posėdžių ir apklausų viešumą, reikėtų aiškiai nurodyti tokio pavedimo adresatą, t. y. koks subjektas tai turi užtikrinti. Taip pat reikėtų įvertinti tai, kad tyrimo objektas gali būti ir įslaptinta informacija (tokios informacijos svarstymas komisijos posėdyje negalėtų būti viešas - Seimo laikinųjų tyrimo komisijų įstatymo 7 straipsnio 6 dalis).

3.         Projekto 5 straipsnio 1 dalyje siūlome išbraukti perteklinius ir šiek tiek klaidinančius žodžius „ir apklausų”, nes vienintelė laikinosios tyrimo komisijos darbo forma yra komisijos posėdžiai, todėl ir apklausos bus vykdomos būtent komisijos posėdžių metu.

 

 

 

Departamento direktorius                                                                                           Dainius Zebleckis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E. Mušinskis, tel. +370 5 209 6356, el. p. [email protected]