Aprašas: C:\Documents and Settings\lipetr\My Documents\Vytis1.gif

 

Lietuvos Respublikos Seimas

 

 

RYTINIO POSĖDŽIO PROTOKOLAS

 

2020-09-15  Nr. SPP-435

Vilnius

 

Posėdžio pirmininkas – Seimo Pirmininkas V. Pranckietis.

 

            Seimo Pirmininkas V. Pranckietis pasveikino Seimo narį J. Rimkų jubiliejaus proga.

 

Užsiregistravo 107 Seimo nariai (10.01 val.)

 

10.02 val.

SVARSTYTA. Seniūnų sueigos patikslinta 2020 m. rugsėjo 15 d. (antradienio) posėdžių darbotvarkė.

Pranešėjas – Seimo Pirmininkas V. Pranckietis.

 

            Kalbėjo Seimo nariai: E. Gentvilas (dėl projekto Nr. XIIIP-5108), V. Ąžuolas (dėl projekto Nr. XIIIP-5136), B. Bradauskas (dėl projekto Nr. XIIIP-5136), P. Gražulis (dėl projekto Nr. XIIIP-5108).

 

Balsuota dėl Liberalų sąjūdžio frakcijos pasiūlymo išbraukti iš darbotvarkės projektą Nr. XIIIP-5108: už – 59, prieš – 5, susilaikė 39. Pritarta. (Užsiregistravo 104 Seimo nariai (10.04 val.)

 

Balsuota dėl Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijos pasiūlymo išbraukti iš darbotvarkės projektą Nr. XIIIP-5136: už – 55, prieš – 21, susilaikė 34. Sprendimas nepriimtas. (Užsiregistravo 111 Seimo narių (10.05 val.)

 

            Posėdžio pirmininkas paskelbė pakartotinį balsavimą.

 

Pakartotinai balsuota dėl Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijos pasiūlymo išbraukti iš darbotvarkės projektą Nr. XIIIP-5136: už – 55, prieš – 23, susilaikė 32. Sprendimas nepriimtas. (Užsiregistravo 110 Seimo narių (10.06 val.)

 

            Posėdžio pirmininkas paskelbė pakartotinį balsavimą.

 

Pakartotinai balsuota dėl Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijos pasiūlymo išbraukti iš darbotvarkės projektą Nr. XIIIP-5136: už – 55, prieš – 25, susilaikė 32. Nepritarta. (Užsiregistravo 112 Seimo narių (10.07 val.)

 

NUTARTA. Patvirtinti patikslintą 2020 m. rugsėjo 15 d. (antradienio) posėdžių darbotvarkę. Pritarta bendru sutarimu.

 

 

 

10.08 val.

            SVARSTYTAŽuvininkystės įstatymo Nr. VIII-1756 pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-3873GR (Respublikos Prezidento grąžintas Seimui pakartotinai svarstyti) (pateikimas).

            Pranešėjas – Respublikos Prezidento vyriausiasis patarėjas J. Neverovičius.

 

            Klausė Seimo nariai: M. Majauskas, A. Skardžius, E. Pupinis, P. Čimbaras, A. Anušauskas, V. Kamblevičius, K. Starkevičius.

 

Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo narys M. Majauskas.

 

            Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo nariai: P. Čimbaras, A. Palionis, M. Majauskas, K. Starkevičius.

 

            Alternatyvus balsavimas: už pasiūlymą grąžintą įstatymą svarstyti iš naujo balsavo 39, už pasiūlymą laikyti šį įstatymą nepriimtu – 74. Pritarta antram pasiūlymui. (Užsiregistravo 116 Seimo nariai (10.38 val.)

 

NUTARTA. Laikyti Žuvininkystės įstatymo Nr. VIII-1756 pakeitimo įstatymą nepriimtu.

 

 

10.39 val.

            SVARSTYTA:

1. Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo Nr. IX-1132 15 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-4240GR.

2. Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo Nr. VIII-729 23 straipsnio pakeitimo ir Įstatymo papildymo 231 straipsniu įstatymo projektas Nr. XIIIP-4573GR (Respublikos Prezidento grąžinti Seimui pakartotinai svarstyti) (pateikimas).

Pranešėjas – Respublikos Prezidento vyriausiasis patarėjas S. Krėpšta.

 

            Klausė Seimo nariai (dėl Nr. XIIIP-4240GR): M. Majauskas, A. Skardžius, V. Ąžuolas, T. Tomilinas, V. Bakas, V. Poderys.

 

            Dėl balsavimo motyvų (dėl Nr. XIIIP-4240GR) kalbėjo Seimo nariai: M. Majauskas, P. Urbšys, A. Skardžius, P. Gražulis.

 

            Alternatyvus balsavimas (dėl Nr. XIIIP-4240GR): už pasiūlymą grąžintą įstatymą svarstyti iš naujo balsavo 107, už pasiūlymą laikyti šį įstatymą nepriimtu – 2. Pritarta pirmam pasiūlymui. (Užsiregistravo 109 Seimo nariai (11.05 val.)

 

            NUTARTA. Svarstyti šį grąžintą įstatymą iš naujo.

 

Replikavo Seimo nariai: E. Gentvilas, P. Gražulis.

 

            Klausė Seimo nariai (dėl Nr. XIIIP-4573GR): A. Skardžius, S. Gentvilas, E. Pupinis, V. Ąžuolas, P. Gražulis.

 

            Dėl balsavimo motyvų (dėl Nr. XIIIP-4573GR) kalbėjo Seimo nariai: S. Gentvilas, A. Skardžius, P. Urbšys, P. Gražulis.

 

            Alternatyvus balsavimas (dėl Nr. XIIIP-4573GR): už pasiūlymą grąžintą įstatymą svarstyti iš naujo balsavo 103, už pasiūlymą laikyti šį įstatymą nepriimtu – 1. Pritarta pirmam pasiūlymui. (Užsiregistravo 104 Seimo nariai (11.21 val.)

 

            NUTARTA. Svarstyti šį grąžintą įstatymą iš naujo.

 

            Dėl balsavimo rezultatų kalbėjo Seimo narys Ž. Pavilionis (prašė patikslinti balsavimo rezultatus).

 

NUTARTA:

            1. Paskirti Ekonomikos komitetą pagrindiniu komitetu šiems grąžintiems įstatymams svarstyti. Pritarta bendru sutarimu. (11.23 val.)

            2. Paskirti šių grąžintų įstatymų svarstymą Seimo posėdyje 2020-09-17. Pritarta bendru sutarimu. (11.23 val.)

 

 

11.22 val.

            SVARSTYTASeimo rezoliucijos „Dėl Lietuvos Didžiojo kunigaikščio ir Lenkijos karaliaus Žygimanto Augusto 500-ųjų gimimo metinių“ projektas Nr. XIIIP-5159 (teikėjai – A. Gumuliauskas / 7 Seimo nariai)  (pateikimas, svarstymas ir priėmimas).

Pranešėjas – Seimo narys A. Gumuliauskas.

 

Klausė Seimo nariai: A. Ažubalis, A. Anušauskas, Ž. Pavilionis, V. Juozapaitis.

 

Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo nariai: A. Matulas, M. Adomėnas.

 

Balsuota, ar priimti šią Seimo rezoliuciją (be pataisų): už – 65, prieš – 0, susilaikė 1. Pritarta. (Užsiregistravo 67 Seimo nariai (11.36 val.)

 

            NUTARTA. Priimti Seimo rezoliuciją „Dėl Lietuvos Didžiojo kunigaikščio ir Lenkijos karaliaus Žygimanto Augusto 500-ųjų gimimo metinių“.

 

PERTRAUKA

(11.37 – 11.51 val.)

 

Posėdžio pirmininkė – Seimo Pirmininko pirmoji pavaduotoja R. Baškienė.

 

11.51 val.

            SVARSTYTAAleksandro Stulginskio žvaigždės įstatymo projektas Nr. XIIIP-5024 (teikėjai – A. Gumuliauskas / Laisvės kovų ir valstybės istorinės atminties komisija, V. Pranckietis) (pateikimas).

            Pranešėjas – Laisvės kovų ir valstybės istorinės atminties komisijos pirmininkas A. Gumuliauskas.

 

Klausė Seimo nariai: A. Anušauskas, R. Šarknickas.

            Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo nariai: P. Gražulis, S. Jovaiša.

 

           NUTARTA:

            1. Pritarti šiam projektui po pateikimo ir pradėti jo svarstymo procedūrą. Balsavimo rezultatai: už 46, prieš 0, susilaikė 1. (Užsiregistravo 49 Seimo nariai (11.58 val.)

            2. Paskirti Švietimo ir mokslo komitetą pagrindiniu komitetu šiam projektui svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

            3. Paskirti šio projekto preliminarią svarstymo Seimo posėdyje datą – 2020-10-13. Pritarta bendru sutarimu.

 

Replikavo Seimo nariai: P. Urbšys, P. Saudargas, P. Gražulis, S. Jovaiša.

 

 

12.01 val.

SVARSTYTA:

            1. Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo Nr. X-1238 pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-3899(2).

            2. Vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 7 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-3900(2) (teikėjai – R. Šalaševičiūtė, A. Papirtienė / 29 Seimo nariai) (svarstymas).

 

            Pagrindinio – Švietimo ir mokslo komiteto išvadą pateikė šio komiteto atstovas E. Pupinis.

Papildomų komitetų išvadas pateikė: M. Navickienė (Socialinių reikalų ir darbo komiteto vardu), G. Kindurys (Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto vardu).

 

            Diskusijoje kalbėjo Seimo nariai: A. Vinkus, R. Šalaševičiūtė.

 

            Dėl balsavimo motyvų dėl viso projekto kalbėjo Seimo narys A. Sysas.

 

            NUTARTA. Pritarti šiems projektams po svarstymo Seimo posėdyje. Balsavimo rezultatai: už 66, prieš 0, susilaikė 1. (Užsiregistravo 67 Seimo nariai (12.10 val.)

 

 

12.11 val.

            SVARSTYTAValstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo Nr. VIII-729 14 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-3779(2) (teikėjai – A. Kubilienė / 6 Seimo nariai / 29 Seimo nariai) (svarstymas).

 

Pagrindinio – Audito komiteto išvadą pateikė šio komiteto atstovas P. Gražulis.

Papildomų komitetų išvadas pateikė: R. Martinėlis (Sveikatos reikalų komiteto vardu), G. Kindurys (Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto vardu).

 

Diskusijoje kalbėjo Seimo nariai: S. Gentvilas, A. Kubilienė.

 

Projekto Nr. XIIIP-3779(2) pataisų svarstymas

 

Pagrindinio komiteto nuomonei dėl Vyriausybės pasiūlymų, kuriems nepritarė pagrindinis komitetas, ir Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto pataisos, kuriai iš dalies pritarė pagrindinis komitetas, pritarta bendru sutarimu.

 

            Dėl balsavimo motyvų dėl viso projekto kalbėjo Seimo narys A. Vinkus.

 

            NUTARTA. Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Balsavimo rezultatai: už 73, prieš 0, susilaikė 1. (Užsiregistravo 75 Seimo nariai (12.20 val.)

 

 

12.20 val.

            SVARSTYTANekilnojamojo turto kadastro įstatymo Nr. VIII-1764 1, 2, 6, 8, 11 ir 17 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-4382(2) (teikėjai – Vyriausybė žemės ūkio ministras A. Palionis) (svarstymas).

 

Pagrindinio – Kaimo reikalų komiteto išvadą pateikė šio komiteto atstovė R. Petrauskienė.

 

            NUTARTA. Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Pritarta bendru sutarimu.

 

 

12.22 val.

SVARSTYTA. Įstatymo „Dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Singapūro Respublikos partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo ratifikavimo“ projektas Nr. XIIIP-5035 (teikėjai – Vyriausybė užsienio reikalų ministras L. A. Linkevičius) (pateikimas).

            Pranešėjas – užsienio reikalų viceministras A. Zananavičius.

 

           NUTARTA:

            1. Pritarti šiam projektui po pateikimo ir pradėti jo svarstymo procedūrą. Pritarta bendru sutarimu.

            2. Paskirti Užsienio reikalų komitetą pagrindiniu komitetu šiam projektui svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

            3. Paskirti šio projekto preliminarią svarstymo Seimo posėdyje datą – 2020-10-13. Pritarta bendru sutarimu.

 

 

12.25 val.

SVARSTYTA. Įstatymo „Dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Australijos bendrojo susitarimo ratifikavimo“ projektas Nr. XIIIP-5036 (teikėjai – Vyriausybė užsienio reikalų ministras L. A. Linkevičius) (pateikimas).

            Pranešėjas – užsienio reikalų viceministras A. Zananavičius.

 

           NUTARTA:

            1. Pritarti šiam projektui po pateikimo ir pradėti jo svarstymo procedūrą. Pritarta bendru sutarimu.

            2. Paskirti Užsienio reikalų komitetą pagrindiniu komitetu šiam projektui svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

            3. Paskirti šio projekto preliminarią svarstymo Seimo posėdyje datą – 2020-10-13. Pritarta bendru sutarimu.

 

 

12.28 val.

SVARSTYTA:

            1. Diplomatinės tarnybos įstatymo Nr. VIII-1012 3, 8, 17, 25, 28, 35, 37, 41, 43, 44, 45, 49, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 70, 71, 84, 85, 87, 89, 90, 92, 95, 96, 97 straipsnių, Įstatymo 1 priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 711, 791 ir 831 straipsniais įstatymo projektas Nr. XIIIP-5016.

            2. Asmenų delegavimo į tarptautines ir Europos Sąjungos institucijas ar užsienio valstybių institucijas įstatymo Nr. X-1262 25 straipsnio ir Įstatymo priedo pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-5017.

            3. Krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo Nr. VIII-723 61 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-5018.

            4. Žvalgybos įstatymo Nr. VIII-1861 641 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-5019.

            5. Valstybinio socialinio draudimo įstatymo Nr. I-1336 6 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-5020 (teikėjai – Vyriausybė užsienio reikalų ministras L. A. Linkevičius) (pateikimas).

            Pranešėjas – užsienio reikalų viceministras A. Zananavičius.

 

Klausė Seimo nariai: J. Razma, A. Ažubalis, Ž. Pavilionis, A. Sysas, J. Sabatauskas, K. Masiulis.

 

            Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo nariai: M. Adomėnas, J. Razma.

 

NUTARTA:

1. Pritarti šiems projektams po pateikimo ir pradėti jų svarstymo procedūrą. Balsavimo rezultatai: už 63, prieš 0, susilaikė 10. (Užsiregistravo 73 Seimo nariai (12.48 val.)

2. Paskirti Užsienio reikalų komitetą pagrindiniu komitetu projektams Nr. XIIIP-5016 ir Nr. XIIIP-5017 svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

3. Paskirti Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetą pagrindiniu komitetu projektams Nr. XIIIP-5018 ir Nr. XIIIP-5019 svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

            4. Paskirti Socialinių reikalų ir darbo komitetą pagrindiniu komitetu projektui Nr. XIIIP-5020 svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

5. Paskirti Socialinių reikalų ir darbo komitetą papildomu komitetu projektams Nr. XIIIP-5016, Nr. XIIIP-5017, Nr. XIIIP-5018 ir Nr. XIIIP-5019 svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

6. Paskirti Žmogaus teisių komitetą papildomu komitetu projektui Nr. XIIIP-5016 svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

7. Paskirti šių projektų preliminarią svarstymo Seimo posėdyje datą – 2020-10-20. Pritarta bendru sutarimu.

 

 

12.49 val.

            SVARSTYTAAsmenų delegavimo į tarptautines ir Europos Sąjungos institucijas ar užsienio valstybių institucijas įstatymo Nr. X-1262 10, 18 straipsnių ir Įstatymo priedo pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-4944 (teikėjai – Vyriausybė užsienio reikalų ministras L. A. Linkevičius) (pateikimas).

            Pranešėjas – užsienio reikalų viceministras A. Zananavičius.

 

            Klausė Seimo narys Ž. Pavilionis.

 

           NUTARTA:

            1. Pritarti šiam projektui po pateikimo ir pradėti jo svarstymo procedūrą. Pritarta bendru sutarimu.

            2. Paskirti Užsienio reikalų komitetą pagrindiniu komitetu šiam projektui svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

            3. Paskirti Socialinių reikalų ir darbo komitetą papildomu komitetu šiam projektui svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

            4. Paskirti šio projekto preliminarią svarstymo Seimo posėdyje datą – 2020-09-29. Pritarta bendru sutarimu.

 

 

12.54 val.

            SVARSTYTA. Seimo protokolinio nutarimo „Dėl Aistės Audickaitės ir Dalios Audickienės peticijos“ projektas Nr. PNP-99 (teikėjai – P. Čimbaras / Peticijų komisija).

            Pranešėjas – Peticijų komisijos pirmininkas P. Čimbaras.

 

            NUTARTA. Priimti tokį Seimo protokolinį nutarimą:

Lietuvos Respublikos Seimas, atsižvelgdamas į Seimo Peticijų komisijos išvadą dėl Aistės Audickaitės ir Dalios Audickienės peticijos, n u t a r i a:

Tenkinti Aistės Audickaitės ir Dalios Audickienės peticijoje „Dėl senatvės pensijos apskaičiavimo dirbančiam neįgaliajam“ pateiktą pasiūlymą pakeisti Lietuvos Respublikos socialinio draudimo pensijų įstatyme nustatytą tvarką, pagal kurią apskaičiuojami apskaitos vienetai, skiriant socialinio draudimo senatvės pensiją asmenims, gavusiems iki 2018 m. sausio 1 d. paskirtas socialinio draudimo netekto darbingumo pensijas. Balsavimo rezultatai: už 72, prieš 0, susilaikė 0. (Užsiregistravo 72 Seimo nariai (12.56 val.)

 

Užsiregistravo 61 Seimo narys (12.57 val.)

 

 

Posėdis baigtas

 (12.58 val.)

 

 

 

 

 

Seimo Pirmininkas                                                                                      Viktoras Pranckietis

 

 

 

 

                                                                                                                   

Seimo Pirmininko pirmoji pavaduotoja                                                      Rima Baškienė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokolą rašė

Dokumentų departamento

Stenogramų skyriaus

vyriausioji specialistė                                                                                  Tatjana Juršėnienė