PASIŪLYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS

VIETOS SAVIVALDOS ĮSTATYMO

NR. I-533 20, 31, 37 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR

ĮSTATYMO PAPILDYMO 31(1) STRAIPSNIU

ĮSTATYMO PROJEKTO

 NR. XIIIP-1669(3)

 

2018-06-14

Vilnius

 

Eil. Nr.

Siūloma keisti

Pasiūlymo turinys

str.

str. d.

p.

 

3

2

 

Argumentai:

Pasiūlymu siekiama nustatyti, jog antrajame konkurso į seniūno – biudžetinės įstaigos vadovo – pareigas etape galėtų dalyvauti ne du pretendentų į seniūno pareigas konkurso komisijos atrinkti kandidatai, o visi konkurso metu keliamus, Valstybės tarnybos įstatyme numatytus išsilavinimo, darbo patirties ir kompetencijų reikalavimus pareigoms užimti atitinkantys pretendentai.

 

Tiesiogiai seniūno priėmimo į pareigas procese dalyvaujantiems ir apklausų metu savo nuomonę reiškiantiems gyventojams padidėtų pasirinkimo galimybė, o visų kandidatų tinkamumas eiti seniūno pareigas labiau priklausytų nuo seniūnijoje gyvenančių asmenų, o ne nuo pretendentų atrankos vertinimo komisijos, kuri atrinktų tik du kandidatus.

 

Pasiūlymas:

Pakeisti įstatymo projekto 3 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

 

„2. Konkurso į seniūno – biudžetinės įstaigos vadovo – pareigas metu yra tikrinamas pretendento tinkamumas eiti šias valstybės tarnautojo pareigas ir vykdoma seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyventojų apklausa, siekiant sužinoti, kurį iš dviejų teisės aktų nustatyta tvarka atrinktų pretendentų jie pripažįsta tinkamesniu tinkamiausiu eiti seniūno – biudžetinės įstaigos vadovo – pareigas.“

 

 

3

3

 

Pasiūlymas:

Pakeisti įstatymo projekto 3 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

 

3. Pretendentų tinkamumą eiti seniūno – biudžetinės įstaigos vadovo – pareigas, atsižvelgdama į Valstybės tarnybos įstatymo reikalavimus,  tikrina pretendentų į seniūno pareigas konkurso komisija. Ši komisija, įvertinusi visų pirmajame konkurso etape dalyvavusių pretendentų tinkamumą eiti seniūno pareigas, teikia savivaldybės administracijos direktoriui išvadą, kurioje nurodo du geriausiai įvertintus atrinktus pretendentus. Du geriausiai įvertinti Atrinkti pretendentai į seniūno pareigas dalyvauja konkurso į seniūno – biudžetinės įstaigos vadovo – pareigas antrajame etape. Jeigu konkurso komisija, įvertinusi visų pirmajame konkurso etape dalyvavusių pretendentų tinkamumą eiti seniūno pareigas, tinkamu eiti šias pareigas pripažįsta tik vieną pretendentą, konkursas skelbiamas neįvykusiu ir skelbiamas naujas konkursas į seniūno – biudžetinės įstaigos vadovo – pareigas.“

 

 

3

5

 

Pasiūlymas:

Pakeisti įstatymo projekto 3 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti taip:


„5. Per seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyventojų apklausą daugiausia kaip pusę visų apklausoje dalyvavusių gyventojų balsų surinkęs pretendentas skiriamas į seniūno – biudžetinės įstaigos vadovo – pareigas. Jeigu konkurso į seniūno – biudžetinės įstaigos vadovo – pareigas antrajame etape dalyvauja daugiau kaip du pretendentai ir nė vienas iš jų nesurenka daugiau kaip pusės visų apklausoje dalyvavusių gyventojų balsų, organizuojamas antrasis apklausos turas,
į kurį patenka du daugiausiai balsų gavę pretendentai. Jeigu per gyventojų apklausą abu pretendentai surenka vienodą balsų skaičių, konkursas skelbiamas neįvykusiu ir skelbiamas naujas konkursas į seniūno – biudžetinės įstaigos vadovo – pareigas.“


 

 

 

Teikia

Seimo nariai                                                                                                   

Edmundas Pupinis                                  

                                                                                           Jurgis Razma

Kazys Starkevičius

Algis Strelčiūnas