Aprašas: C:\Documents and Settings\lipetr\My Documents\Vytis1.gif

 

Lietuvos Respublikos Seimas

 

 

VAKARINIO POSĖDŽIO PROTOKOLAS

 

2023-11-21  Nr. SPP-325

Vilnius

 

 

Posėdžio pirmininkas – Seimo Pirmininko pavaduotojas P. Saudargas.

 

Užsiregistravo 59 Seimo nariai (14.00 val.)

 

 

14.01 val.

SVARSTYTA. Seimo nutarimo „Dėl apkaltos Lietuvos Respublikos Seimo nariui Petrui Gražuliui pradžios“ projektas Nr. XIVP-3321 (teikėja – Seimo Pirmininkė V. Čmilytė-Nielsen) (pateikimo tęsinys ir svarstymas).

Pranešėja – Seimo Pirmininkė V. Čmilytė-Nielsen.

 

Klausė Seimo narys P. Gražulis.

Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo nariai: A. Gedvilas, D. Kepenis.

 

Diskusijoje kalbėjo Seimo narys P. Gražulis.

 

Balsavimas dėl šio projekto – darbotvarkėje numatytu balsavimo laiku.

 

 

14.16 val.

SVARSTYTA. Seimo nutarimo „Dėl apkaltos Lietuvos Respublikos Seimo nariui Remigijui Žemaitaičiui pradžios ir kreipimosi į Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą“ projektas Nr. XIVP-3289 (teikėjas – A. Valinskas) (pateikimo tęsinys, svarstymas ir priėmimas).

Pranešėjas – Specialiosios tyrimo komisijos pirmininkas A. Valinskas.

 

Diskusijoje kalbėjo Seimo nariai: R. Žemaitaitis, P. Gražulis.

 

Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo nariai: R. Žemaitaitis, P. Gražulis.

 

1 straipsnis priimtas bendru sutarimu.

2 straipsnis (su Teisės departamento pastaba) priimtas bendru sutarimu.

 

Balsavimas dėl šio Seimo nutarimo priėmimo – darbotvarkėje numatytu balsavimo laiku.

 

 

14.35 val.

SVARSTYTA. Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo Nr. IX-705 13, 17 ir 30 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-2654(2) (teikėjai – L. Kasčiūnas / 29 Seimo nariai) (priėmimas).

 

Kalbėjo Seimo narys L. Jonaitis (pranešė, kad Seime vieši Pakruojo „Atžalyno“ progimnazijos jaunimas su mokytojais).

 

Posėdžio pirmininkas informavo apie Teisės departamento pastabą dėl 4 straipsnio, kuriai pritarė pagrindinis komitetas.

1–4 straipsniai priimti bendru sutarimu.

 

Dėl balsavimo motyvų dėl viso įstatymo projekto kalbėjo Seimo nariai: L. Kasčiūnas, R. Žemaitaitis.

Replikavo Seimo narys L. Kasčiūnas.

Dėl balsavimo motyvų dėl viso įstatymo projekto kalbėjo Seimo nariai: A. Pocius, A. Mazuronis, K. Vilkauskas, V. Semeška.

 

Balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo – darbotvarkėje numatytu balsavimo laiku.

 

 

14.46 val.

SVARSTYTA. Atmintinų dienų įstatymo Nr. VIII-397 1 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-2995(2) (sujungti Nr. XIVP-2881, Nr. XIVP-2918, Nr. XIVP-2979, Nr. XIVP-2995) (teikėjai – P. Kuzmickienė / 3 Seimo nariai / 29 Seimo nariai) (priėmimas).

 

1 straipsnis priimtas bendru sutarimu.

 

Dėl balsavimo motyvų dėl viso įstatymo projekto kalbėjo Seimo nariai: S. Tumėnas, R. Žemaitaitis, R. Šarknickas.

 

Balsavimas dėl šio įstatymo priėmimo – darbotvarkėje numatytu balsavimo laiku.

 

 

14.50 val.

SVARSTYTA. Elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 19, 221, 222, 33, 48, 51 ir 611 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-3291(2) (teikėjai – Vyriausybė / energetikos ministras D. Kreivys) (svarstymas) (taikoma skubos tvarka).

 

Pagrindinio – Ekonomikos komiteto išvadą pateikė šio komiteto atstovas A. Bagdonas.

Energetikos ir darnios plėtros komisijos išvadą pateikė šios komisijos pirmininkas J. Urbanavičius.

 

Balsavimas dėl šio projekto – darbotvarkėje numatytu balsavimo laiku.

 

 

14.52 val.

SVARSTYTA: 

1. Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo Nr. VIII-2032 2, 6, 9 straipsnių ir 2, 5 priedų pakeitimo ir Įstatymo papildymo 61 straipsniu įstatymo Nr. XIII-3420 7 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-3135(2) (susijęs su biudžeto projektu).

2. Kelių įstatymo Nr. I-891 17 straipsnio pakeitimo įstatymo Nr. XIII-3421 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-3136(2) (susijęs su biudžeto projektu) (teikėjai – Vyriausybė / susisiekimo ministras M. Skuodis) (svarstymas).

 

Pagrindinio – Ekonomikos komiteto išvadas pateikė šio komiteto atstovas J. Pinskus.

Papildomo – Biudžeto ir finansų komiteto išvadas pateikė šio komiteto atstovas A. Čepononis.

 

Posėdžio pirmininkas pranešė, kad Seimo nario A. Dumbravos pasiūlymas dėl priedo keitimo nebus svarstomas, nes pasiūlymas nėra susijęs su įstatymo projekto tikslais ir uždaviniais ir išeina už įstatymo projekto svarstymo ribų.

 

Diskusijoje kalbėjo Seimo narys A. Dumbrava.

 

Posėdžio pirmininkas pasiūlė palaukti 2 min. iki balsavimo laikotarpio pradžios.

 

NUTARTA. Pritarti šiems projektams po svarstymo Seimo posėdyje. Balsavimo rezultatai: už – 82, prieš – 3, susilaikė 33. Užsiregistravo 119 Seimo narių (15.00 val.).

 

 

15.00 val.

SVARSTYTA. Seimo nutarimo „Dėl apkaltos Lietuvos Respublikos Seimo nariui Petrui Gražuliui pradžios“ projektas Nr. XIVP-3321 (teikėja – Seimo Pirmininkė V. Čmilytė-Nielsen) (pateikimo ir svarstymo tęsinys ir priėmimas).

 

NUTARTA. Pritarti šiam projektui po pateikimo. Balsavimo rezultatai: už – 81, prieš – 1, susilaikė 1. Užsiregistravo 85 Seimo nariai (15.01 val.).

 

NUTARTA. Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Balsavimo rezultatai: už – 82, prieš – 1, susilaikė 0. Užsiregistravo 84 Seimo nariai (15.02 val.).

 

1, 2 straipsniai priimti bendru sutarimu.

 

Dėl balsavimo motyvų dėl viso nutarimo projekto kalbėjo Seimo nariai: V. Semeška, P. Gražulis, E. Gentvilas, M. Puidokas, L. Slušnys, J. Razma.

 

Posėdžio pirmininkas paskelbė balsavimą dėl šio Seimo nutarimo priėmimo.

 

NUTARTA. Priimti Seimo nutarimą „Dėl apkaltos Lietuvos Respublikos Seimo nariui Petrui Gražuliui pradžios“. Balsavimo rezultatai: už – 87, prieš – 1, susilaikė 1. Užsiregistravo 90 Seimo narių (15.13 val.).

 

Replikavo Seimo nariai: P. Gražulis, A. Petrošius.

Dėl balsavimo rezultatų kalbėjo Seimo narė A. Jakavonytė (prašė patikslinti balsavimo rezultatus: ji – už).

 

 

15.15 val.

SVARSTYTA. Seimo nutarimo „Dėl apkaltos Lietuvos Respublikos Seimo nariui Remigijui Žemaitaičiui pradžios ir kreipimosi į Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą“ projektas Nr. XIVP-3289 (teikėjas – A. Valinskas) (priėmimo tęsinys).

 

Posėdžio pirmininkas paskelbė balsavimą dėl šio Seimo nutarimo priėmimo.

 

NUTARTA. Priimti Seimo nutarimą „Dėl apkaltos Lietuvos Respublikos Seimo nariui Remigijui Žemaitaičiui pradžios ir kreipimosi į Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą“. Balsavimo rezultatai: už – 82, prieš – 0, susilaikė 0. Užsiregistravo 84 Seimo nariai (15.15 val.).

 

 

15.16 val.

SVARSTYTA. Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo Nr. IX-705 13, 17 ir 30 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-2654(2) (teikėjai – L. Kasčiūnas / 29 Seimo nariai) (priėmimo tęsinys).

 

Posėdžio pirmininkas paskelbė balsavimą dėl šio įstatymo priėmimo.

 

NUTARTA. Priimti Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo Nr. IX-705 13, 17 ir 30 straipsnių pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 108, prieš – 1, susilaikė 15. Užsiregistravo 125 Seimo nariai (15.16 val.).

 

 

15.17 val.

SVARSTYTA. Atmintinų dienų įstatymo Nr. VIII-397 1 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-2995(2) (sujungti Nr. XIVP-2881, Nr. XIVP-2918, Nr. XIVP-2979, Nr. XIVP-2995) (teikėjai – P. Kuzmickienė / 3 Seimo nariai / 29 Seimo nariai) (priėmimo tęsinys).

 

Posėdžio pirmininkas paskelbė balsavimą dėl šio įstatymo priėmimo.

 

NUTARTA. Priimti Atmintinų dienų įstatymo Nr. VIII-397 1 straipsnio pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 103, prieš – 2, susilaikė 17. Užsiregistravo 123 Seimo nariai (15.17 val.).

 

 

15.18 val.

SVARSTYTA. Elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 19, 221, 222, 33, 48, 51 ir 611 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-3291(2) (teikėjai – Vyriausybė / energetikos ministras D. Kreivys) (svarstymo tęsinys) (taikoma skubos tvarka).

 

NUTARTA. Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Balsavimo rezultatai: už – 127, prieš – 0, susilaikė 1. Užsiregistravo 128 Seimo nariai (15.18 val.).

 

Posėdžio pirmininkas pranešė, kad bus balsuojama, kol tęsis darbotvarkėje numatytas balsavimo laikotarpis (iki 15.35 val.).

 

 

15.19 val.

SVARSTYTA: 

1. Diplomatinės tarnybos įstatymo Nr. VIII-1012 pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-3181(2).

2. Asmenų delegavimo į tarptautines ir Europos Sąjungos institucijas ar užsienio valstybių institucijas įstatymo Nr. X-1262 pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-3182(2) (teikėjai – Vyriausybė / užsienio reikalų ministras G. Landsbergis) (svarstymas).

 

Pagrindinio – Užsienio reikalų komiteto išvadas pateikė šio komiteto pirmininkas Ž. Pavilionis.

Papildomo – Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto išvadas pateikė šio komiteto atstovė G. Burokienė.

 

Diskusijoje kalbėjo Seimo narys A. Sysas.

 

Projekto Nr. XIVP-3181(2) pataisų svarstymas

Pranešėjas – pagrindinio komiteto pirmininkas Ž. Pavilionis

 

Dėl A. Syso pasiūlymo dėl 17 straipsnio, kuriam nepritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Seimo narys A. Sysas.

Balsuota dėl A. Syso pasiūlymo dėl 17 straipsnio, kuriam nepritarė pagrindinis komitetas: už – 38, prieš – 41, susilaikė 30. Nepritarta. Užsiregistravo 112 Seimo narių (15.26 val.).

 

Dėl A. Syso pasiūlymo dėl 20 straipsnio, kuriam nepritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Seimo narys A. Sysas.

 

Dėl balsavimo rezultatų kalbėjo Seimo narys P. Saudargas (prašė patikslinti prieš tai buvusio balsavimo rezultatus: jis – prieš).

 

Balsuota dėl A. Syso pasiūlymo dėl 20 straipsnio, kuriam nepritarė pagrindinis komitetas: už – 36, prieš – 37, susilaikė 35. Nepritarta. Užsiregistravo 110 Seimo narių (15.30 val.).

 

NUTARTA. Pritarti šiems projektams po svarstymo Seimo posėdyje. Balsavimo rezultatai: už – 102, prieš – 1, susilaikė 12. Užsiregistravo 117 Seimo narių (15.30 val.).

 

 

15.31 val.

SVARSTYTA. Seimo nutarimo „Dėl 2023 metų Laisvės premijų paskyrimo Petrui Plumpai ir Europos Parlamentui“ projektas Nr. XIVP-3310 (teikėja – Seimo Pirmininkė V. Čmilytė-Nielsen) (svarstymas).

 

Diskusijoje kalbėjo Seimo narys A. Gedvilas.

 

Posėdžio pirmininkas pranešė, kad balsavimas keliamas į kitą darbotvarkėje numatytą balsavimo laikotarpį (nuo 17.00 val.).

 

 

Toliau posėdžiui pirmininkavo Seimo Pirmininko pavaduotojas J. Sabatauskas.

 

 

Dėl balsavimo rezultatų kalbėjo Seimo narys E. Zingeris (prašė patikslinti balsavimo dėl Atmintinų dienų sąrašo (projekto Nr. XIVP-2995(2) rezultatus: jis – už).

 

 

15.35 val.

SVARSTYTA. Krizių valdymo ir civilinės saugos įstatymo Nr. VIII-971 40 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-2375(2) (teikėjai – L. Kasčiūnas, T. Tomilinas) (svarstymas).

 

Pagrindinio – Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto išvadą pateikė šio komiteto pirmininkas L. Kasčiūnas.

 

Diskusijoje kalbėjo Seimo narys T. Tomilinas.

 

Posėdžio pirmininkas pranešė, kad pasiūlymai bus svarstomi ir balsuojama darbotvarkėje numatytu balsavimo laiku.

 

 

15.42 val.

SVARSTYTA. Administracinių nusižengimų kodekso 247, 589, 608 straipsnių ir priedo pakeitimo ir Kodekso papildymo 2481, 2482, 2483 straipsniais įstatymo Nr. XIV-598 5 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-3208(2) (teikėjai – I. Haase / 29 Seimo nariai) (svarstymas).

 

Pagrindinio – Teisės ir teisėtvarkos komiteto išvadą pateikė šio komiteto pirmininkė I. Haase.

 

Balsavimas dėl šio projekto – darbotvarkėje numatytu balsavimo laiku.

 

 

15.44 val.

SVARSTYTA. Administracinių nusižengimų kodekso 12, 211, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 380, 381, 382, 421, 484, 576, 577, 579, 581, 584, 587, 588, 589, 594, 608, 609, 616, 617, 619, 620, 621, 627, 644, 666, 671, 673, 675, 676, 678 straipsnių ir priedo pakeitimo, Kodekso papildymo 4221, 5651, 5741 straipsniais ir 591, 677 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymo Nr. XIV-1947 27 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-3209(2) (teikėjai – I. Haase / 29 Seimo nariai) (svarstymas).

 

Pagrindinio – Teisės ir teisėtvarkos komiteto išvadą pateikė šio komiteto pirmininkė I. Haase.

 

Balsavimas dėl šio projekto – darbotvarkėje numatytu balsavimo laiku.

 

 

15.44 val.

SVARSTYTA. Vandens įstatymo Nr. VIII-474 3, 8, 9, 14, 15, 18, 20, 21, 25 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymo Nr. XIV-1280 11 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-2859(2) (teikėjai – J. Urbanavičius / 6 Seimo nariai) (svarstymas).

 

Pagrindinio – Aplinkos apsaugos komiteto išvadą pateikė šio komiteto atstovas L. Jonauskas.

Papildomo – Kaimo reikalų komiteto išvadą pateikė šio komiteto pirmininkas V. Pranckietis.

 

Diskusijoje kalbėjo Seimo narys A. Vinkus.

Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo narys J. Urbanavičius.

 

Balsavimas dėl šio projekto – darbotvarkėje numatytu balsavimo laiku.

 

 

15.49 val.

SVARSTYTA. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo Nr. X-764 9, 14, 15, 16, 17, 27, 39 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 141 straipsniu įstatymo projektas Nr. XIVP-3165(2) (teikėjai – A. Vyšniauskas / 4 Seimo nariai) (svarstymas).

 

Pagrindinio – Aplinkos apsaugos komiteto išvadą pateikė šio komiteto atstovė L. Girskienė.

 

Posėdžio pirmininkas pranešė, kad Seimo narį S. Gentvilą tenkina pagrindinio komiteto išvada dėl jo pasiūlymų.

Pagrindinio komiteto nuomonei dėl visų S. Gentvilo pasiūlymų pritarta bendru sutarimu.

 

Balsavimas dėl šio projekto – darbotvarkėje numatytu balsavimo laiku.

 

 

15.52 val.

SVARSTYTA. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo Nr. X-764 3 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-3073 (teikėja – L. Girskienė) (svarstymas).

 

Pagrindinio – Aplinkos apsaugos komiteto išvadą pateikė šio komiteto pirmininko pavaduotojas A. Gedvilas (pagrindinis komitetas pasiūlė atmesti šį projektą).

 

Balsavimas dėl šio projekto – darbotvarkėje numatytu balsavimo laiku.

 

 

15.53 val.

SVARSTYTA. Mokslo ir studijų įstatymo Nr. XI-242 4, 10, 11, 15, 27, 28, 35, 38, 39, 48, 52, 53, 56, 58, 60, 65, 66, 67, 69, 71, 72, 721, 73, 753, 77, 85 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 641 straipsniu įstatymo Nr. XIV-1257 18 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-3206(2) (prie Nr. XIVP-2954(2) (teikėjai – A. Žukauskas / Švietimo ir mokslo komitetas) (svarstymas).

 

Pagrindinio – Švietimo ir mokslo komiteto išvadą pateikė šio komiteto pirmininkas A. Žukauskas.

 

Balsavimas dėl šio projekto – darbotvarkėje numatytu balsavimo laiku.

 

 

15.55 val.

SVARSTYTA. Mokslo ir studijų įstatymo Nr. XI-242 46, 59, 74, 75, 751, 752, 753, 76, 77, 82, 83 straipsnių pakeitimo, 9 straipsnio pripažinimo netekusiu galios ir Įstatymo papildymo 761, 762, 831 straipsniais įstatymo Nr. XIV-654 8 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-2559(2) (teikėjai – A. Žukauskas / 29 Seimo nariai) (svarstymas).

 

Pagrindinio – Švietimo ir mokslo komiteto išvadą pateikė šio komiteto atstovas E. Pupinis.

 

Balsavimas dėl šio projekto – darbotvarkėje numatytu balsavimo laiku.

 

 

15.56 val.

SVARSTYTA. Švietimo įstatymo Nr. I-1489 41 ir 67 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-3117(2) (teikėjai – A. Žukauskas / 29 Seimo nariai) (svarstymas).

 

Pagrindinio – Švietimo ir mokslo komiteto išvadą pateikė šio komiteto atstovė L. Nagienė.

 

Balsavimas dėl šio projekto – darbotvarkėje numatytu balsavimo laiku.

 

 

15.57 val.

SVARSTYTA. Vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 20, 35, 67 ir 68 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XIV-2006 5 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-3112(2) (teikėjai – P. Saudargas / 4 Seimo nariai / 29 Seimo nariai) (svarstymas).

 

Pagrindinio – Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto išvadą pateikė šio komiteto atstovas E. Sabutis.

 

Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo narys A. Vinkus.

 

Balsavimas dėl šio projekto – darbotvarkėje numatytu balsavimo laiku.

 

 

16.00 val.

SVARSTYTA. Valstybės vėliavos ir kitų vėliavų įstatymo Nr. I-1497 2 ir 10 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-3017(2) (teikėjai – A. Kupčinskas / 4 Seimo nariai) (svarstymas).

 

Pagrindinio – Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto išvadą pateikė šio komiteto atstovas D. Griškevičius.

 

Balsavimas dėl šio projekto – darbotvarkėje numatytu balsavimo laiku.

 

 

16.02 val.

SVARSTYTA. Seimo statuto „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo statuto Nr. I-399 18015 straipsnio pakeitimo“ projektas Nr. XIVP-3301 (teikėjai – R. Morkūnaitė-Mikulėnienė / 6 Seimo nariai / 29 Seimo nariai) (pateikimas).

Pranešėja – Seimo narė R. Morkūnaitė-Mikulėnienė.

 

Klausė Seimo nariai: E. Sabutis, V. Gapšys, A. Mazuronis, R. Šarknickas.

Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo nariai: A. Mazuronis, E. Pupinis.

Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo ir replikavo Seimo nariai: A. Vinkus, A. Mazuronis, R. Morkūnaitė-Mikulėnienė.

 

Balsavimas dėl šio projekto – darbotvarkėje numatytu balsavimo laiku.

 

 

16.21 val.

SVARSTYTA:

1. Viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 5 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-3298.

2. Viešųjų pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ir pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo Nr. XIII-328 12 ir 13 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-3299.

3. Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo Nr. XI-1491 15 ir 16 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-3300 (teikėjai – V. Semeška / 3 Seimo nariai / 29 Seimo nariai) (pateikimas).

Pranešėjas – Seimo narys V. Semeška.

 

Klausė Seimo narė R. Tamašunienė.

 

Balsavimas dėl šių projektų – darbotvarkėje numatytu balsavimo laiku.

 

 

16.25 val.

SVARSTYTA. Švietimo įstatymo Nr. I-1489 29 straipsnio pakeitimo įstatymo Nr. XIII-2894 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-3304 (teikėjai – J. Šiugždinienė / 29 Seimo nariai) (pateikimas).

Pranešėja – Seimo narė J. Šiugždinienė.

 

Klausė Seimo nariai: I. Kačinskaitė-Urbonienė, R. Tamašunienė, L. Nagienė, E. Pupinis, V. Targamadzė.

Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo nariai: I. Kačinskaitė-Urbonienė, E. Pupinis.

 

Balsavimas dėl šio projekto – darbotvarkėje numatytu balsavimo laiku.

 

 

16.39 val.

SVARSTYTA. Seimo nutarimo „Dėl pavedimo Lietuvos Respublikos valstybės kontrolei atlikti valstybinį auditą“ projektas Nr. XIVP-3312 (teikėjai – A. Mazuronis / 43 Seimo nariai / 49 Seimo nariai) (pateikimas).

Pranešėjas – Seimo narys V. Fiodorovas.

 

Klausė Seimo nariai: V. Targamadzė, E. Pupinis, L. Nagienė, A. Sysas, D. Asanavičiūtė.

Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo nariai: A. Gedvilas, J. Razma.

 

Balsavimas dėl šio projekto – darbotvarkėje numatytu balsavimo laiku.

 

 

16.51 val.

SVARSTYTA. Seimo nutarimo „Dėl pavedimo Lietuvos Respublikos valstybės kontrolei atlikti valstybinį auditą“ projektas Nr. XIVP-3320 (teikėja – J. Šiugždinienė) (pateikimas).

Pranešėja – Seimo narė J. Šiugždinienė.

 

Klausė Seimo nariai: V. Targamadzė, L. Nagienė, E. Sabutis, A. Sysas, E. Pupinis, R. Tamašunienė.

Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo nariai: E. Pupinis, E. Sabutis.

 

Balsavimas dėl šio projekto – darbotvarkėje numatytu balsavimo laiku.

 

 

17.09 val.

SVARSTYTA. Žemės įstatymo Nr. I-446 25 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-3303 (prie Nr. XIVP-887(4) (teikėjai – J. Baublys / 29 Seimo nariai) (pateikimas).

Pranešėjas – Seimo narys J. Baublys.

 

Klausė Seimo narys A. Sysas.

 

Kalbėjo Seimo narys S. Gentvilas (Liberalų sąjūdžio frakcijos vardu siūlė šiam projektui taikyti skubos tvarką).

 

NUTARTA: 

1. Pritarti šiam projektui po pateikimo ir pradėti jo svarstymo procedūrą. Pritarta bendru sutarimu.

2. Paskirti Aplinkos apsaugos komitetą pagrindiniu komitetu šiam projektui svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

3. Paskirti šio projekto preliminarią svarstymo Seimo posėdyje datą – 2023-12-12. Pritarta bendru sutarimu.

4. Taikyti šiam projektui skubos tvarką. Pritarta bendru sutarimu.

 

 

17.13 val.

SVARSTYTA. Seimo nutarimo „Dėl 2023 metų Laisvės premijų paskyrimo Petrui Plumpai ir Europos Parlamentui“ projektas Nr. XIVP-3310 (teikėja – Seimo Pirmininkė V. Čmilytė-Nielsen) (svarstymo tęsinys).

 

NUTARTA. Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Balsavimo rezultatai: už – 86, prieš – 1, susilaikė 11. Užsiregistravo 99 Seimo nariai (17.14 val.).

 

 

17.14 val.

SVARSTYTA. Krizių valdymo ir civilinės saugos įstatymo Nr. VIII-971 40 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-2375(2) (teikėjai – L. Kasčiūnas, T. Tomilinas) (svarstymo tęsinys).

 

Projekto Nr. XIVP-2375(2) pataisų svarstymas

Pranešėjas – pagrindinio komiteto pirmininkas L. Kasčiūnas

 

Pranešėjas informavo apie pagrindinio komiteto nuomonę dėl R. Žemaitaičio pasiūlymo, kuriam nepritarė pagrindinis komitetas.

Balsuota dėl R. Žemaitaičio pasiūlymo, kuriam nepritarė pagrindinis komitetas: už – 40, prieš – 41, susilaikė 24. Nepritarta. Užsiregistravo 108 Seimo nariai (17.15 val.).

 

NUTARTA. Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Balsavimo rezultatai: už – 110, prieš – 0, susilaikė 2. Užsiregistravo 112 Seimo narių (17.16 val.).

 

 

17.16 val.

SVARSTYTA. Administracinių nusižengimų kodekso 247, 589, 608 straipsnių ir priedo pakeitimo ir Kodekso papildymo 2481, 2482, 2483 straipsniais įstatymo Nr. XIV-598 5 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-3208(2) (teikėjai – I. Haase / 29 Seimo nariai) (svarstymo tęsinys).

 

NUTARTA. Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Pritarta bendru sutarimu.

 

 

17.17 val.

SVARSTYTA. Administracinių nusižengimų kodekso 12, 211, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 380, 381, 382, 421, 484, 576, 577, 579, 581, 584, 587, 588, 589, 594, 608, 609, 616, 617, 619, 620, 621, 627, 644, 666, 671, 673, 675, 676, 678 straipsnių ir priedo pakeitimo, Kodekso papildymo 4221, 5651, 5741 straipsniais ir 591, 677 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymo Nr. XIV-1947 27 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-3209(2) (teikėjai – I. Haase / 29 Seimo nariai) (svarstymo tęsinys).

 

NUTARTA. Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Pritarta bendru sutarimu.

 

 

17.17 val.

SVARSTYTA. Vandens įstatymo Nr. VIII-474 3, 8, 9, 14, 15, 18, 20, 21, 25 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymo Nr. XIV-1280 11 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-2859(2) (teikėjai – J. Urbanavičius / 6 Seimo nariai) (svarstymo tęsinys).

 

NUTARTA. Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Pritarta bendru sutarimu.

 

 

17.17 val.

SVARSTYTA. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo Nr. X-764 9, 14, 15, 16, 17, 27, 39 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 141 straipsniu įstatymo projektas Nr. XIVP-3165(2) (teikėjai – A. Vyšniauskas / 4 Seimo nariai) (svarstymo tęsinys).

 

Kalbėjo Seimo narys S. Gentvilas (Liberalų sąjūdžio frakcijos vardu siūlė šiam projektui taikyti skubos tvarką).

 

NUTARTA:

1. Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Balsavimo rezultatai: už – 102, prieš – 0, susilaikė 7. Užsiregistravo 110 Seimo narių (17.17 val.).

2. Taikyti šiam projektui skubos tvarką. Pritarta bendru sutarimu.

 

 

17.18 val.

SVARSTYTA. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo Nr. X-764 3 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-3073 (teikėja – L. Girskienė) (svarstymo tęsinys).

 

NUTARTA. Atmesti projektą Nr. XIVP-3073. Balsavimo rezultatai: už – 81, prieš – 1, susilaikė 29. Užsiregistravo 111 Seimo narių (17.18 val.).

 

 

17.19 val.

SVARSTYTA. Mokslo ir studijų įstatymo Nr. XI-242 4, 10, 11, 15, 27, 28, 35, 38, 39, 48, 52, 53, 56, 58, 60, 65, 66, 67, 69, 71, 72, 721, 73, 753, 77, 85 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 641 straipsniu įstatymo Nr. XIV-1257 18 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-3206(2) (prie Nr. XIVP-2954(2) (teikėjai – A. Žukauskas / Švietimo ir mokslo komitetas) (svarstymo tęsinys).

 

NUTARTA. Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Balsavimo rezultatai: už – 107, prieš – 0, susilaikė 2. Užsiregistravo 109 Seimo nariai (17.19 val.).

 

 

17.19 val.

SVARSTYTA. Mokslo ir studijų įstatymo Nr. XI-242 46, 59, 74, 75, 751, 752, 753, 76, 77, 82, 83 straipsnių pakeitimo, 9 straipsnio pripažinimo netekusiu galios ir Įstatymo papildymo 761, 762, 831 straipsniais įstatymo Nr. XIV-654 8 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-2559(2) (teikėjai – A. Žukauskas / 29 Seimo nariai) (svarstymo tęsinys).

 

NUTARTA. Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Balsavimo rezultatai: už – 105, prieš – 0, susilaikė 3. Užsiregistravo 109 Seimo nariai (17.20 val.).

 

 

17.20 val.

SVARSTYTA. Švietimo įstatymo Nr. I-1489 41 ir 67 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-3117(2) (teikėjai – A. Žukauskas / 29 Seimo nariai) (svarstymo tęsinys).

 

NUTARTA. Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Balsavimo rezultatai: už – 104, prieš – 0, susilaikė 1. Užsiregistravo 107 Seimo nariai (17.20 val.).

 

 

17.20 val.

SVARSTYTA. Vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 20, 35, 67 ir 68 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XIV-2006 5 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-3112(2) (teikėjai – P. Saudargas / 4 Seimo nariai / 29 Seimo nariai) (svarstymo tęsinys).

 

NUTARTA. Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Balsavimo rezultatai: už – 105, prieš – 0, susilaikė 1. Užsiregistravo 106 Seimo nariai (17.20 val.).

 

 

17.21 val.

SVARSTYTA. Valstybės vėliavos ir kitų vėliavų įstatymo Nr. I-1497 2 ir 10 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-3017(2) (teikėjai – A. Kupčinskas / 4 Seimo nariai) (svarstymo tęsinys).

 

NUTARTA. Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Balsavimo rezultatai: už – 94, prieš – 0, susilaikė 7. Užsiregistravo 102 Seimo nariai (17.21 val.).

 

 

17.21 val.

SVARSTYTA:

1. Viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 5 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-3298.

2. Viešųjų pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ir pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo Nr. XIII-328 12 ir 13 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-3299.

3. Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo Nr. XI-1491 15 ir 16 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-3300 (teikėjai – V. Semeška / 3 Seimo nariai / 29 Seimo nariai) (pateikimo tęsinys).

 

NUTARTA:

1. Pritarti šiems projektams po pateikimo ir pradėti jų svarstymo procedūrą. Balsavimo rezultatai: už – 85, prieš – 1, susilaikė 19. Užsiregistravo 106 Seimo nariai (17.21 val.).

2. Paskirti Ekonomikos komitetą pagrindiniu komitetu šiems projektams svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

3. Paskirti šių projektų svarstymą Seimo posėdyje VIII (pavasario) sesijoje. Pritarta bendru sutarimu.

 

 

17.22 val.

SVARSTYTA. Seimo statuto „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo statuto Nr. I-399 18015 straipsnio pakeitimo“ projektas Nr. XIVP-3301 (teikėjai – R. Morkūnaitė-Mikulėnienė / 6 Seimo nariai / 29 Seimo nariai) (pateikimo tęsinys).

 

NUTARTA: 

1. Pritarti šiam projektui po pateikimo ir pradėti jo svarstymo procedūrą. Balsavimo rezultatai: už – 63, prieš – 25, susilaikė 23. Užsiregistravo 111 Seimo narių (17.22 val.).

2. Paskirti Teisės ir teisėtvarkos komitetą pagrindiniu komitetu šiam projektui svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

3. Paskirti Užsienio reikalų komitetą papildomu komitetu šiam projektui svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

4. Paskirti šio projekto svarstymą Seimo posėdyje VIII (pavasario) sesijoje. Pritarta bendru sutarimu.

 

 

17.23 val.

SVARSTYTA. Švietimo įstatymo Nr. I-1489 29 straipsnio pakeitimo įstatymo Nr. XIII-2894 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIVP-3304 (teikėjai – J. Šiugždinienė / 29 Seimo nariai) (pateikimo tęsinys).

 

Posėdžio pirmininkas informavo, kad šis įstatymo projektas nėra įrašytas į VII (rudens) Seimo sesijos darbų programą ir reikia apsispręsti dėl jo įtraukimo į šią programą.

 

NUTARTA. Įtraukti į VII (rudens) Seimo sesijos darbų programą Švietimo įstatymo Nr. I-1489 29 straipsnio pakeitimo įstatymo Nr. XIII-2894 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą Nr. XIVP-3304. Balsavimo rezultatai: už – 69, prieš – 6, susilaikė 34. Užsiregistravo 109 Seimo nariai (17.24 val.).

 

Kalbėjo Ministrė Pirmininkė I. Šimonytė.

 

NUTARTA: 

1. Pritarti šiam projektui po pateikimo ir pradėti jo svarstymo procedūrą. Balsavimo rezultatai: už – 63, prieš – 5, susilaikė 39. Užsiregistravo 109 Seimo nariai (17.25 val.).

2. Paskirti Švietimo ir mokslo komitetą pagrindiniu komitetu šiam projektui svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

3. Paskirti šio projekto preliminarią svarstymo Seimo posėdyje datą – 2023-12-05. Pritarta bendru sutarimu.

 

 

17.25 val.

SVARSTYTA:

1. Seimo nutarimo „Dėl pavedimo Lietuvos Respublikos valstybės kontrolei atlikti valstybinį auditą“ projektas Nr. XIVP-3312 (teikėjai – A. Mazuronis / 43 Seimo nariai / 49 Seimo nariai).

2. Seimo nutarimo „Dėl pavedimo Lietuvos Respublikos valstybės kontrolei atlikti valstybinį auditą“ projektas Nr. XIVP-3320 (teikėja – J. Šiugždinienė) (pateikimo tęsinys).

 

Dėl komitetų kalbėjo Seimo nariai: J. Razma (siūlė paskirti Biudžeto ir finansų komitetą pagrindiniu komitetu ir siūlė balsuojant apsispręsti dėl pagrindinio komiteto), R. Tamašunienė, Z. Balčytis (siūlė paskirti Audito komitetą pagrindiniu komitetu), J. Razma (dėl Audito komiteto kaip papildomo komiteto), R. Morkūnaitė-Mikulėnienė (dėl Audito komiteto kaip pagrindinio komiteto ir Švietimo ir mokslo komiteto kaip papildomo komiteto), Z. Balčytis.

 

Posėdžio pirmininkas atkreipė dėmesį, kad pagal Seimo statuto 591 straipsnio 10 punktą šie projektai priklauso Audito komiteto veiklos krypčiai.

 

NUTARTA: 

1. Pritarti šiems projektams po pateikimo, pradėti jų svarstymo procedūrą ir pavesti pagrindiniam komitetui sujungti abu projektus. Pritarta bendru sutarimu.

2. Paskirti Audito komitetą pagrindiniu komitetu šiems projektams svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

3. Paskirti Švietimo ir mokslo komitetą papildomu komitetu šiems projektams svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

4. Paskirti šių projektų preliminarią svarstymo Seimo posėdyje datą – 2023-12-12. Pritarta bendru sutarimu.

 

 

Užsiregistravo 84 Seimo nariai (17.31 val.)

 

Posėdis baigtas

 (17.31 val.)

 

 

 

 

Seimo Pirmininko pavaduotojas                                                                     Julius Sabatauskas

 

 

 

Seimo Pirmininko pavaduotojas                                                                     Paulius Saudargas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokolą rašė

Dokumentų departamento

Stenogramų skyriaus

vyriausioji specialistė                                                                                      Rima Staričenkaitė