Aprašas: C:\Documents and Settings\lipetr\My Documents\Vytis1.gif

 

Lietuvos Respublikos Seimas

 

 

RYTINIO POSĖDŽIO PROTOKOLAS

 

2023-03-10  Nr. SPP-243

Vilnius

 

Posėdžio pirmininkė – Seimo Pirmininkė V. Čmilytė-Nielsen.

 

Giedamas Lietuvos valstybės himnas

 

Seimo posėdyje dalyvauja: Lenkijos Respublikos Seimo Maršalka E. Vitek (E. Witek) ir Lenkijos Respublikos Seimo delegacija, Lietuvos Respublikoje reziduojantys užsienio šalių ambasadoriai, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nariai, kiti svečiai.

 

 

            10.02 val.

Seimo Pirmininkės Viktorijos Čmilytės-Nielsen kalba

 

 

            10.04 val.

            Lenkijos Respublikos Seimo Maršalkos Elžbietos Vitek kalba

 

 

            10.19 val.

            Respublikos Prezidento Gitano Nausėdos sveikinimas Seimo VI (pavasario) sesijos proga

 

            Respublikos Prezidento G. Nausėdos sveikinimą perskaitė Respublikos Prezidento patarėjas P. Baltokas.

 

 

            10.23 val.

            Seimo nario Viliaus Semeškos priesaika

           

            L. e. Konstitucinio Teismo pirmininko pareigas Konstitucinio Teismo teisėjas G. Goda paskelbė Vyriausiosios rinkimų komisijos 2023 m. sausio 24 d. sprendimą Nr. SP-19 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo nario Kristijono Bartoševičiaus įgaliojimų pripažinimo nutrūkusiais nesuėjus terminui ir Lietuvos Respublikos Seimo nario mandato pripažinimo Viliui Semeškai“, paaiškino prisaikdinimo procedūrą ir priėmė Seimo nario priesaiką.

 

Prisiekė Seimo narys V. Semeška.

 

L. e. Konstitucinio Teismo pirmininko pareigas Konstitucinio Teismo teisėjas G. Goda paskelbė, kad prisiekęs Seimo narys V. Semeška įgijo visas Tautos atstovo teises.

 

            Seimo Pirmininkė V. Čmilytė-Nielsen pasveikino Seimo narius V. Giraitytę-Juškevičienę, S. Šedbarą ir A. Lydeką jų jubiliejų proga.

 

 

10.31 val.

Informaciniai pranešimai

 

            Seimo Pirmininkė V. Čmilytė-Nielsen paskelbė Seimo nario V. Semeškos prašymą priimti jį į Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakciją ir šios frakcijos pritarimą.

 

Seimo Pirmininkė V. Čmilytė-Nielsen paskelbė devynių Mišrios Seimo narių grupės pranešimą, kad Mišrios Seimo narių grupės seniūne išrinkta A. Širinskienė, seniūno pavaduotoja – R. Tamašunienė, į Seniūnų sueigą paskirta A. Širinskienė.

 

Seimo Pirmininkė V. Čmilytė-Nielsen pranešė, kad sudaroma nauja balsų skaičiavimo grupė, kuri dirbs nuo 2023-03-10 iki 2023-04-10.

 

NUTARTA. Paskirti tokią balsų skaičiavimo grupę:

G. Burokienė (Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcija);

V. Gapšys (Darbo partijos frakcija);

            S. Lengvinienė (Laisvės frakcija);

E. Sabutis (Lietuvos socialdemokratų partijos frakcija);

M. Skritulskas (Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcija);

A. Širinskienė (Mišri Seimo narių grupė);

V. Targamadzė (Demokratų frakcija „Vardan Lietuvos“);

R. Vaitkus (Liberalų sąjūdžio frakcija).

 

Užsiregistravo 121 Seimo narys (10.32 val.)

 

 

            10.33 val.

SVARSTYTA. Seimo 2023 m. kovo 10 d. (penktadienio) posėdžių darbotvarkė.

Pranešėja – Seimo Pirmininkė V. Čmilytė-Nielsen.

 

Kalbėjo Seimo nariai: T. Tomilinas (Demokratų frakcijos „Vardan Lietuvos“ vardu prašė išbraukti iš darbotvarkės jų teikiamus projektus Nr. XIVP-2465 ir Nr. XIVP-2466), J. Sabatauskas (prašė darbotvarkėje sukeisti vietomis projektus Nr. XIVP-2489 ir Nr. XIVP-2523).

 

Pasiūlymui išbraukti iš darbotvarkės projektus Nr. XIVP-2465 ir Nr. XIVP-2466 pritarta bendru sutarimu.

 

Pasiūlymui darbotvarkėje sukeisti vietomis projektus Nr. XIVP-2489 ir Nr. XIVP-2523 pritarta bendru sutarimu.

 

NUTARTA. Patvirtinti patikslintą Seimo 2023 m. kovo 10 d. (penktadienio) posėdžių darbotvarkę. Pritarta bendru sutarimu.

 

 

 

 

 

Toliau posėdžiui pirmininkavo Seimo Pirmininko pavaduotojas P. Saudargas.

 

 

10.35 val.

           SVARSTYTA. Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo VI (pavasario) sesijos darbų programos patvirtinimo“ projektas Nr. XIVP-2486(2) (teikėjai – Seimo Pirmininkė V. Čmilytė-Nielsen, Ministrė Pirmininkė I. Šimonytė, frakcijų atstovai) (pateikimas).

           

Pranešėjai – Seimo Pirmininkė V. Čmilytė-Nielsen, Ministrė Pirmininkė I. Šimonytė, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijos seniūnė A. Norkienė, Laisvės frakcijos seniūnas V. Mitalas, Demokratų frakcijos „Vardan Lietuvos“ atstovas L. Kukuraitis, Lietuvos socialdemokratų partijos frakcijos seniūnė O. Leiputė, Darbo partijos frakcijos seniūnas V. Fiodorovas, Mišrios Seimo narių grupės seniūnė A. Širinskienė, Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos seniūnė R. Morkūnaitė-Mikulėnienė.

 

             Klausė Seimo nariai: A. Gedvilas (atsakė Seimo Pirmininkė V. Čmilytė-Nielsen ir Ministrė Pirmininkė I. Šimonytė), A. Širinskienė (atsakė Ministrė Pirmininkė I. Šimonytė), T. Tomilinas (atsakė Ministrė Pirmininkė I. Šimonytė), A. Butkevičius (atsakė Ministrė Pirmininkė I. Šimonytė), V. Bakas (atsakė Seimo Pirmininkė V. Čmilytė-Nielsen).

 

            Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo nariai: A. Širinskienė, J. Razma.

 

            Balsavimas dėl šio projekto vyks numatytu laiku.

 

 

 

11.53 val.

SVARSTYTASeimo rezoliucijos „Dėl Rusijos Federacijos ir Baltarusijos Respublikos sportininkų dalyvavimo olimpinėse žaidynėse ir kitose tarptautinėse varžybose uždraudimo“ projektas Nr. XIVP-2461 (teikėjai – V. Čmilytė-Nielsen / 56 Seimo nariai) (pateikimas, svarstymas ir priėmimas).

Pranešėja – Seimo Pirmininkė V. Čmilytė-Nielsen.

 

Klausė Seimo nariai: S. Tumėnas, D. Griškevičius, A. Lydeka, D. Kepenis.

 

Diskusijoje kalbėjo Seimo narys S. Tumėnas (Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijos vardu).

 

Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo nariai: S. Tumėnas, A. Bagdonas, Ž. Pavilionis, J. Jarutis.

 

            Balsavimas dėl šio projekto vyks numatytu laiku.

 

 

 

12.20 val.

SVARSTYTA. Seimo nutarimo „Dėl Tomo Davulio paskyrimo Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo teisėju“ projektas Nr. XIVP-2344 (teikėjas – Respublikos Prezidentas G. Nausėda) (pateikimas).

Pranešėjas – Respublikos Prezidento vyriausiasis patarėjas A. Kabišaitis.

 

            Kalbėjo ir į Seimo narių klausimus atsakė kandidatas į Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo teisėjo pareigas T. Davulis.

 

            Klausė Seimo nariai: T. Tomilinas, V. Bakas, A. Mazuronis, D. Kepenis, J. Sejonienė.

 

NUTARTA:

            1. Pradėti šio projekto svarstymo procedūrą Seimo statuto nustatyta tvarka.

            2. Pagrindinis komitetas – Teisės ir teisėtvarkos komitetas.

3. Svarstymo Seimo posėdyje data – 2023-03-16. Pritarta bendru sutarimu.

 

 

 

12.35 val.

SVARSTYTA. Seimo nutarimo „Dėl Aurelijaus Gutausko paskyrimo Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo teisėju“ projektas Nr. XIVP-2362 (teikėja – Seimo Pirmininkė V. Čmilytė-Nielsen) (pateikimas).

Pranešėja – Seimo Pirmininkė V. Čmilytė-Nielsen.

 

            Kalbėjo ir į Seimo narių klausimus atsakė kandidatas į Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo teisėjo pareigas A. Gutauskas.

 

            Klausė Seimo nariai: V. Bakas, D. Kepenis, E. Dobrowolska, L. Nagienė.

 

NUTARTA:

            1. Pradėti šio projekto svarstymo procedūrą Seimo statuto nustatyta tvarka.

            2. Pagrindinis komitetas – Teisės ir teisėtvarkos komitetas.

3. Svarstymo Seimo posėdyje data – 2023-03-16. Pritarta bendru sutarimu.

 

 

 

12.51 val.

           SVARSTYTA. Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo VI (pavasario) sesijos darbų programos patvirtinimo“ projektas Nr. XIVP-2486(2) (teikėjai – Seimo Pirmininkė V. Čmilytė-Nielsen, Ministrė Pirmininkė I. Šimonytė, frakcijų atstovai) (pateikimo tęsinys).

           

            NUTARTA:

            1. Pritarti šiam projektui po pateikimo ir pradėti jo svarstymo procedūrą. Balsavimo rezultatai: už 57, prieš 3, susilaikė 35. Užsiregistravo 97 Seimo nariai (12.51 val.).

            2. Pavesti visiems komitetams apsvarstyti šį projektą. Pritarta bendru sutarimu.

            3. Paskirti šio projekto preliminarią svarstymo Seimo posėdyje datą – 2023-03-16. Pritarta bendru sutarimu.

 

 

 

12.52 val.

SVARSTYTASeimo rezoliucijos „Dėl Rusijos Federacijos ir Baltarusijos Respublikos sportininkų dalyvavimo olimpinėse žaidynėse ir kitose tarptautinėse varžybose uždraudimo“ projektas Nr. XIVP-2461 (teikėjai – V. Čmilytė-Nielsen / 56 Seimo nariai) (priėmimo tęsinys).

 

Balsuota, ar priimti šią Seimo rezoliuciją be pataisų: už – 109, prieš – 0, susilaikė 0. Pritarta. Užsiregistravo 109 Seimo nariai (12.52 val.).

 

            NUTARTA. Priimti Seimo rezoliuciją „Dėl Rusijos Federacijos ir Baltarusijos Respublikos sportininkų dalyvavimo olimpinėse žaidynėse ir kitose tarptautinėse varžybose uždraudimo“.

 

 

 

12.53 val.

SVARSTYTA. Seimo nutarimo „Dėl Stasio Šedbaro paskyrimo Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo teisėju“ projektas Nr. XIVP-2374 (teikėjas – Lietuvos Aukščiausiojo Teismo pirmininkas) (pateikimas).

Pranešėja – l. e. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo pirmininko pareigas G. Juodkaitė-Granskienė.

 

            Kalbėjo ir į Seimo narių klausimus atsakė kandidatas į Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo teisėjo pareigas S. Šedbaras.

 

            Klausė Seimo nariai: A. Širinskienė, A. Sysas.

 

Toliau posėdžiui pirmininkavo Seimo Pirmininko pirmasis pavaduotojas J. Razma.

 

Klausė Seimo nariai: G. Surplys, A. Lydeka.

 

NUTARTA:

            1. Pradėti šio projekto svarstymo procedūrą Seimo statuto nustatyta tvarka.

            2. Pagrindinis komitetas – Teisės ir teisėtvarkos komitetas.

3. Svarstymo Seimo posėdyje data – 2023-03-16.

 

Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo narė V. Targamadzė.

 

 

 

13.19 val.

SVARSTYTA. Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėjos Danguolės Bublienės skyrimo šio teismo pirmininke“ projektas Nr. XIVP-2527 (teikėjas – Respublikos Prezidentas G. Nausėda) (pateikimas).

Pranešėjas – Respublikos Prezidento vyriausiasis patarėjas A. Kabišaitis.

 

            Kalbėjo ir į Seimo narių klausimus atsakė kandidatė į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo pirmininko pareigas D. Bublienė.

 

Posėdžio pirmininko sprendimu Seimo rytinio posėdžio laikas (ir atitinkamai balsavimo intervalas) pusvalandžiu pratęsiamas.

 

            Klausė Seimo nariai: V. Bakas, D. Kepenis, A. Vinkus, A. Lydeka, V. Semeška.

 

NUTARTA:

            1. Pradėti šio projekto svarstymo procedūrą Seimo statuto nustatyta tvarka.

            2. Pagrindinis komitetas – Teisės ir teisėtvarkos komitetas.

            3. Svarstymo Seimo posėdyje data – 2023-03-14.

 

 

13.37 val.

SVARSTYTA. Seimo nutarimo „Dėl nepaprastosios padėties įvedimo“ projektas Nr. XIVP-2492 (teikėjai – Vyriausybė / Vidaus reikalų ministerija) (pateikimas).

            Pranešėja – Ministrė Pirmininkė I. Šimonytė.

 

Klausė Seimo nariai: A. Širinskienė, A. Skardžius, G. Surplys, D. Kepenis.

 

            Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo nariai: L. Kasčiūnas, A. Širinskienė.

 

Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo nariai: T. Tomilinas, L. Kasčiūnas, A. Širinskienė.

Kalbėjo Ministrė Pirmininkė I. Šimonytė.

 

            NUTARTA:

            1. Pritarti šiam projektui po pateikimo ir pradėti jo svarstymo procedūrą. Balsavimo rezultatai: už 58, prieš 9, susilaikė 14. Užsiregistravo 82 Seimo nariai (13.56 val.).

            2. Paskirti Teisės ir teisėtvarkos komitetą pagrindiniu komitetu šiam projektui svarstyti.

            3. Paskirti Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetą papildomu komitetu šiam projektui svarstyti.

            4. Paskirti šio projekto preliminarią svarstymo Seimo posėdyje datą – 2023-03-14. Pritarta bendru sutarimu.

 

 

Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo narė L. Girskienė.

 

 

Kalbėjo Teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininkas S. Šedbaras (prašė leisti surengti Teisės ir teisėtvarkos komiteto posėdį Seimo posėdžio metu (15.00 val.) ir Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas L. Kasčiūnas (prašė leisti surengti Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto posėdį Seimo posėdžio metu (14.15 val.).

 

            NUTARTA. Leisti Nacionalinio saugumo ir gynybos bei Teisės ir teisėtvarkos komitetams surengti posėdžius Seimo posėdžio metu. Pritarta bendru sutarimu.

 

 

            Posėdžio pirmininkas pranešė, kad Seimo vakarinis posėdis prasidės 14.30 val., o likę rytinio posėdžio darbotvarkės klausimai nukeliami į vakarinio posėdžio pradžią.

 

 

 

13.59 val.

Seimo narių pareiškimai

 

 

Seimo narys A. Gedvilas perskaitė pareiškimą.

Seimo narys V. Valkiūnas perskaitė pareiškimą.

Seimo narys V. Ąžuolas perskaitė pareiškimą.

Seimo narys G. Surplys perskaitė pareiškimą.

 

 

 

Posėdis baigtas

 (14.17 val.)

 

 

 

 

 

Seimo Pirmininkė                                                                                     Viktorija Čmilytė-Nielsen

 

 

Seimo Pirmininko pirmasis pavaduotojas                                                Jurgis Razma

 

 

Seimo Pirmininko pavaduotojas                                                              Paulius Saudargas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokolą rašė

Dokumentų departamento

Stenogramų skyriaus

vyriausioji specialistė                                                                               Tatjana Juršėnienė