LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KANCELIARIJOS

TEISĖS DEPARTAMENTAS

 

IŠVADA

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ALKOHOLIO KONTROLĖS ĮSTATYMO NR. I-857 29 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO

 

2022-12-20 Nr. XIVP-2347

Vilnius

 

Įvertinę projekto atitiktį Konstitucijai, įstatymams, teisėkūros principams ir teisės technikos taisyklėms, teikiame šias pastabas.

1.    Siekiant teisinio aiškumo, projekto 1 straipsniu keičiamo įstatymo 29 straipsnio 4 dalyje vietoj žodžių „turi teisę duoti privalomus nurodymus pašalinti ar panaikinti galimybę pasiekti informaciją Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 891 straipsnyje nustatyta tvarka“ siūlome įrašyti žodžius „turi teisę Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 891 straipsnyje nustatyta tvarka duoti privalomus nurodymus pašalinti saugomą informaciją, kuri naudojama skleidžiant alkoholio reklamą, arba panaikinti galimybę pasiekti alkoholio reklamą“ (t.y. taip, kaip nustatyta nuo 2023 m. sausio 1 d. įsigaliosiančioje keičiamo įstatymo 29 straipsnio 4 dalyje).

2.    Pažymėtina, kad projekto lyginamasis variantas parengtas ne aktualios Alkoholio kontrolės įstatymo 29 straipsnio redakcijos (galiosiančios projekto įsigaliojimo metu) pagrindu.

3.    Atkreiptinas dėmesys, kad 2022 m. lapkričio 24 d. Seimas priėmė Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo Nr. I-857 29 straipsnio pakeitimo įstatymą Nr. XIV-1575, kuriuo taip pat yra siūloma pakeisti keičiamo įstatymo 29 straipsnį, ir kurio įsigaliojimas numatytas 2024 m. sausio 1 d. Atsižvelgiant į tai, projekte siūlomi pakeitimai turėtų būti derinami su Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo Nr. I-857 29 straipsnio pakeitimo įstatymu Nr. XIV-1575, antraip 2024 m. sausio 1 d. įsigaliosiančiu teisiniu reguliavimu būtų paneigtas projekte nustatytas reguliavimas ir taip sukurtos prielaidos teisinio reguliavimo spragoms.

 

 

 

Privatinės teisės skyriaus vyresnysis patarėjas,

laikinai atliekantis departamento direktoriaus funkcijas                                           Dainius Zebleckis

 

 

 

M. Masteikienė, tel. (8 5) 239 6843, el. p. [email protected]

E. Mušinskis, tel. (8 5) 239 6356, el. p. [email protected]