Aprašas: C:\Documents and Settings\lipetr\My Documents\Vytis1.gif

 

Lietuvos Respublikos Seimas

 

 

RYTINIO POSĖDŽIO PROTOKOLAS

 

2019-01-12  Nr. SPP-254

Vilnius

 

Posėdžio pirmininkas – Seimo Pirmininkas V. Pranckietis.

 

Užsiregistravo 84 Seimo nariai (9.01 val.)

 

9.01 val.

SVARSTYTA. Seniūnų sueigos patikslinta 2019 m. sausio 12 d. (šeštadienio) posėdžių darbotvarkė.

Pranešėjas – Seimo Pirmininkas V. Pranckietis.

 

Kalbėjo Seimo nariai: A. Nekrošius (dėl projekto Nr. XIIIP-2622(2) ir lydimųjų projektų), J. Olekas (dėl projekto Nr. XIIIP-2893(3) ir lydimųjų projektų), A. Dumbrava (dėl projekto Nr. XIIIP-3073), J. Džiugelis (dėl projekto Nr. XIIIP-3157 ir lydimųjų projektų).

         

Balsuota dėl Lietuvos socialdemokratų partijos frakcijos pasiūlymo išbraukti iš darbotvarkės Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo Nr. I-1367 pakeitimo įstatymo
projektą Nr. XIIIP-2893(3) ir lydimuosius projektus: už – 43, prieš – 25, susilaikė 24. Nepritarta. (Užsiregistravo 92 Seimo nariai (9.04 val.)

 

Balsuota dėl Mišrios Seimo narių grupės pasiūlymo išbraukti iš darbotvarkės Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2018 m. rugsėjo 18 d. nutarimo Nr. XIII-1482 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo V (rudens) sesijos darbų programos“ pakeitimo“ projektą Nr. XIIIP-3157 ir lydimuosius projektus: už – 38, prieš – 33, susilaikė 22. Nepritarta. (Užsiregistravo 94 Seimo nariai (9.05 val.)

 

Balsuota dėl Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijos pasiūlymo išbraukti iš darbotvarkės Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo Nr. VIII-729 5, 6, 10, 12, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 24 straipsnių pakeitimo ir 18 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektą Nr. XIIIP-2622(2) ir lydimuosius projektus: už – 61, prieš – 14, susilaikė 19. Pritarta. (Užsiregistravo 95 Seimo nariai (9.06 val.)

 

Frakcijos „Tvarka ir teisingumas“ pasiūlymui išbraukti iš darbotvarkės Mokslo ir studijų įstatymo Nr. XI-242 77 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą Nr. XIIIP-3073 pritarta bendru sutarimu.

 

NUTARTA. Patvirtinti patikslintą 2019 m. sausio 12 d. (šeštadienio) posėdžių darbotvarkę. Pritarta bendru sutarimu.

 

 

 

9.07 val.

SVARSTYTA. Žvalgybos įstatymo Nr. VIII-1861 41 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-3143 (teikėjai – V. Bakas / 3 Seimo nariai / 29 Seimo nariai) (pateikimo tęsinys).

Pranešėjas – Seimo narys V. Bakas.

 

Klausė Seimo nariai: S. Jovaiša, V. Juozapaitis, A. Anušauskas, G. Landsbergis.

 

Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo nariai: A. Anušauskas, K. Masiulis.

 

NUTARTA:

1. Pritarti šiam projektui po pateikimo ir pradėti jo svarstymo procedūrą. Balsavimo rezultatai: už 89, prieš 0, susilaikė 11. (Užsiregistravo 100 Seimo narių (9.22 val.)

2. Paskirti Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetą pagrindiniu komitetu šiam projektui svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

3. Svarstyti šį projektą ypatingos skubos tvarka. Pritarta bendru sutarimu.

4. Paskirti šio projekto priėmimą po 3 val. pertraukos (pagal Seimo statuto 164 straipsnio 4 dalį).

 

9.23 val.

SVARSTYTA:

1. Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo Nr. I-1367 pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-2893(3).

2. Sveikatos sistemos įstatymo Nr. I-552 3, 11, 12, 29, 42, 51, 53, 60, 61, 63, 64 straipsnių pakeitimo, 73, 74 straipsnių pripažinimo netekusiais galios ir Įstatymo papildymo 621 straipsniu įstatymo projektas Nr. XIIIP-2894(2).

3. Visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo Nr. IX-886 7 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-2895(2).

4. Vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 20 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-2896(2).

5. Medicinos praktikos įstatymo Nr. I-1555 6 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-2897(2).

6. Viešųjų įstaigų įstatymo Nr. I-1428 1 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-2898(2).

7. Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymo Nr. XI-1425 5 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-3032.

8. Bibliotekų įstatymo Nr. I-920 7 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-3033

(teikėjai – A. Veryga / 5 Seimo nariai / 29 Seimo nariai) (pateikimo tęsinys).

Pranešėjas – Seimo narys A. Veryga.

 

Klausė Seimo nariai: R. Martinėlis, J. Olekas, I. Šimonytė, J. Sabatauskas.

 

Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo narys A. Kubilius.

 

Posėdžio pirmininko pasiūlymui pratęsti klausimams skirtą laiką ir leisti paklausti visiems užsirašiusiems Seimo nariams, pritarta bendru sutarimu.

 

Klausė Seimo nariai: I. Degutienė, S. Jovaiša, A. Anušauskas, A. Kubilius.

 

Posėdžio pirmininkas paskelbė Nepriklausomybės Akto signataro Z. Vaišvilos prašymą suteikti jam žodį Seimo posėdyje dėl Bibliotekų įstatymo Nr. I-920 7 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-3033 (pagal Seimo statuto 100 straipsnio 1 dalies 8 punktą).

 

Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo nariai: A. Širinskienė, E. Gentvilas, P. Urbšys, R. Karbauskis, A. Maldeikienė, K. Masiulis.

 

Balsuota, ar suteikti žodį Seimo posėdyje Nepriklausomybės Akto signatarui  Z. Vaišvilai: už – 104, prieš – 0, susilaikė 2. Pritarta. (Užsiregistravo 108 Seimo nariai (10.00 val.)

 

Kalbėjo Nepriklausomybės Akto signataras Z. Vaišvila.

 

Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo nariai: A. Kubilienė, J. Olekas, J. Sabatauskas, K. Masiulis.

 

Balsuota, ar pritarti projektams Nr. XIIIP-2893(3), Nr. XIIIP-2894(2), Nr. XIIIP-2895(2), Nr. XIIIP-2896(2), Nr. XIIIP-2897(2), Nr. XIIIP-2898(2) ir Nr. XIIIP-3032 po pateikimo: už – 53, prieš – 34, susilaikė 22. Nepritarta. (Užsiregistravo 109 Seimo nariai (10.18 val.)

 

Alternatyvus balsavimas: už pasiūlymą grąžinti šiuos projektus iniciatoriams tobulinti balsavo 70, už pasiūlymą juos atmesti – 36. Pritarta pirmam pasiūlymui. (Užsiregistravo 109 Seimo nariai (10.20 val.)

 

NUTARTA. Grąžinti projektus Nr. XIIIP-2893(3), Nr. XIIIP-2894(2), Nr. XIIIP-2895(2), Nr. XIIIP-2896(2), Nr. XIIIP-2897(2), Nr. XIIIP-2898(2), Nr. XIIIP-3032 ir Nr. XIIIP-3033 iniciatoriams tobulinti.

 

Replikavo Seimo narys A. Kubilius.

 

10.21 val.

SVARSTYTA:

1. Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo Nr. I-1562 1, 2, 7, 8, 13, 20 straipsnių ir V skyriaus pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-3083.

2. Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo Nr. I-1367 5 ir 33 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-3084.

3. Medicinos praktikos įstatymo Nr. I-1555 6 ir 8 straipsnių pakeitimo  įstatymo projektas Nr. XIIIP-3085.

4. Slaugos praktikos ir akušerijos praktikos įstatymo Nr. IX-413 7 ir 8 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-3086.

5. Biomedicininių tyrimų etikos įstatymo Nr. VIII-1679 5 ir 12 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-3087

(pateikimas).

Pranešėjas – sveikatos apsaugos ministras A. Veryga.

 

Klausė Seimo nariai: R. Martinėlis, J. Džiugelis, J. Olekas, A. Armonaitė.

 

Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo nariai: A. Kubilienė, J. Olekas, K. Mažeika, K. Masiulis.

 

Dėl komitetų kalbėjo Seimo narys V. Simulikas.

 

 

 

NUTARTA:

1. Pritarti šiems projektams po pateikimo ir pradėti jų svarstymo procedūrą. Balsavimo rezultatai: už 67, prieš 0, susilaikė 35. (Užsiregistravo 102 Seimo nariai (10.41 val.)

2. Paskirti Sveikatos reikalų komitetą pagrindiniu komitetu šiems projektams svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

3. Paskirti Biudžeto ir finansų komitetą papildomu komitetu projektui Nr. XIIIP-3083 svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

4. Paskirti Žmogaus teisių komitetą papildomu komitetu šiems projektams svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

5. Paskirti šių projektų svarstymą Seimo posėdyje VI (pavasario) sesijoje. Pritarta bendru sutarimu.

 

Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo narys J. Razma.

 

10.44 val.

SVARSTYTA. Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2018 m. rugsėjo 18 d. nutarimo Nr. XIII-1482 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo V (rudens) sesijos darbų programos“ pakeitimo“ projektas Nr. XIIIP-3157 (pateikimas).

 

Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo narys E. Gentvilas (opozicinės Liberalų sąjūdžio frakcijos vardu prašė daryti pertrauką iki kito posėdžio).

 

Balsuota dėl opozicinės Liberalų sąjūdžio frakcijos pasiūlymo daryti pertrauką iki kito posėdžio: už – 44. Pritarta. (Užsiregistravo 100 Seimo narių (10.45 val.)

 

NUTARTA. Daryti pertrauką iki kito posėdžio.

 

10.46 val.

SVARSTYTA. Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2018 m. rugsėjo 18 d. nutarimo Nr. XIII-1482 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo V (rudens) sesijos darbų programos“ pakeitimo“ projektas Nr. XIIIP-3151 (pateikimas).

 

Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo narė A. Širinskienė (Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijos vardu prašė daryti pusvalandžio pertrauką).

 

Balsuota dėl Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijos pasiūlymo daryti pusvalandžio pertrauką: už – 61, prieš – 26, susilaikė 13. Pritarta. (Užsiregistravo 100 Seimo narių (10.47 val.)

 

NUTARTA. Daryti pusvalandžio pertrauką.

 

Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo narys J. Olekas.

 

10.49 val.

SVARSTYTA. Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2018 m. rugsėjo 18 d. nutarimo Nr. XIII-1482 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo V (rudens) sesijos darbų programos“ pakeitimo“ projektas Nr. XIIIP-3146 (pateikimas, svarstymas ir priėmimas).

Pranešėja – Seimo narė R. Morkūnaitė-Mikulėnienė.

 

NUTARTA. Pritarti šiam projektui po pateikimo. Pritarta bendru sutarimu.

         

NUTARTA. Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Pritarta bendru sutarimu.

 

Posėdžio pirmininko pasiūlymui pradėti priėmimo procedūrą pritarta bendru sutarimu.

 

NUTARTA. Priimti Seimo nutarimą „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2018 m. rugsėjo 18 d. nutarimo Nr. XIII-1482 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo V (rudens) sesijos darbų programos“ pakeitimo“. Balsavimo rezultatai: už 52, prieš 2, susilaikė 47. (Užsiregistravo 103 Seimo nariai (10.49 val.)

 

Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo narys P. Urbšys.

 

PERTRAUKA

(10.52 11.30 val.)

 

 

Posėdžio pirmininkė – Seimo Pirmininko pirmoji pavaduotoja R. Baškienė.

 

11.30 val.

Informaciniai pranešimai.

 

Posėdžio pirmininkė  paskelbė, kad Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija 2018 m. gruodžio 21 d. įregistravo 17 Lietuvos piliečių, turinčių rinkimų teisę, iniciatyvinę grupę konsultaciniams (patariamiesiems) referendumams paskelbti.

 

11.31 val.

SVARSTYTA. Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2018 m. rugsėjo 18 d. nutarimo Nr. XIII-1482 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo V (rudens) sesijos darbų programos“ pakeitimo“ projektas Nr. XIIIP-3151 (pateikimo tęsinys, svarstymas ir priėmimas).

Pranešėjas – Seimo narys R. Karbauskis.

 

Klausė Seimo nariai: K. Masiulis, J. Razma.

         

Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo narys K. Masiulis.

 

NUTARTA. Pritarti šiam projektui po pateikimo. Pritarta bendru sutarimu.

         

NUTARTA. Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Pritarta bendru sutarimu.

 

Posėdžio pirmininkės pasiūlymui pradėti priėmimo procedūrą pritarta bendru sutarimu.

 

Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo nariai: J. Razma, P. Gražulis, A. Gelūnas, J. Džiugelis, M. Adomėnas.

 

NUTARTA. Priimti Seimo nutarimą „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2018 m. rugsėjo 18 d. nutarimo Nr. XIII-1482 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo V (rudens) sesijos darbų programos“ pakeitimo“. Balsavimo rezultatai: už 56, prieš 12, susilaikė 22. (Užsiregistravo 90 Seimo narių (11.40 val.)

 

 

11.41 val.

SVARSTYTA. Visuomenės informavimo įstatymo Nr. I-1418 19, 31, 341, 48 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-3118 (teikėjai – R. Karbauskis / 3 Seimo nariai / 29 Seimo nariai) (pateikimas).

Pranešėjas – Seimo narys R. Karbauskis.

 

Klausė Seimo nariai: S. Gentvilas, V. Čmilytė-Nielsen, S. Tumėnas, E. Gentvilas, T. Tomilinas.

 

Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo nariai: S. Tumėnas, P. Urbšys.

 

Dėl komitetų kalbėjo Seimo nariai: V. Bakas, V. Simulikas.

 

NUTARTA:

1. Pritarti šiam projektui po pateikimo ir pradėti jo svarstymo procedūrą. Balsavimo rezultatai: už 53, prieš 20, susilaikė 18. (Užsiregistravo 92 Seimo nariai (11.58 val.)

2. Paskirti Kultūros komitetą pagrindiniu komitetu šiam projektui svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

3. Paskirti Nacionalinio saugumo ir gynybos ir Žmogaus teisių komitetus papildomais komitetais šiam projektui svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

4. Paskirti šio projekto svarstymą Seimo posėdyje VI (pavasario) sesijoje. Pritarta bendru sutarimu.

 

Replikavo Seimo narys P. Gražulis.

 

12.00 val.

SVARSTYTA. Visuomenės informavimo įstatymo Nr. I-1418 19, 31, 341, 48 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-3139 (teikėjai – R. Morkūnaitė-Mikulėnienė / 3 Seimo nariai / 29 Seimo nariai) (pateikimas).

Pranešėja – Seimo narė R. Morkūnaitė-Mikulėnienė.

 

Klausė Seimo nariai: S. Tumėnas, P. Gražulis, K. Masiulis, E. Pupinis, S. Jovaiša, A. Gelūnas.

 

Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo nariai: V. Kernagis, P. Urbšys.

 

NUTARTA:

1. Pritarti šiam projektui po pateikimo ir pradėti jo svarstymo procedūrą. Balsavimo rezultatai: už 77, prieš 0, susilaikė 14. (Užsiregistravo 91 Seimo narys (12.15 val.)

2. Paskirti Kultūros komitetą pagrindiniu komitetu šiam projektui svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

3. Paskirti Nacionalinio saugumo ir gynybos ir Žmogaus teisių komitetus papildomais komitetais šiam projektui svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

4. Paskirti šio projekto svarstymą Seimo posėdyje VI (pavasario) sesijoje. Pritarta bendru sutarimu.

 

12.16 val.

SVARSTYTA. Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2018 m. rugsėjo 18 d. nutarimo Nr. XIII-1482 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo V (rudens) sesijos darbų programos“ pakeitimo“ projektas Nr. XIIIP-3162 (pateikimas, svarstymas ir priėmimas).

Pranešėja – Seimo narė A. Širinskienė.

 

Klausė Seimo narys J. Liesys.

         

NUTARTA. Pritarti šiam projektui po pateikimo. Pritarta bendru sutarimu.

         

NUTARTA. Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Pritarta bendru sutarimu.

 

Posėdžio pirmininkės pasiūlymui pradėti priėmimo procedūrą pritarta bendru sutarimu.

 

NUTARTA. Priimti Seimo nutarimą „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2018 m. rugsėjo 18 d. nutarimo Nr. XIII-1482 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo V (rudens) sesijos darbų programos“ pakeitimo“. Balsavimo rezultatai: už 85, prieš 1, susilaikė 4. (Užsiregistravo 90 Seimo narių (12.19 val.)

 

12.20 val.

SVARSTYTA. Teismo ekspertizės įstatymo Nr. IX-1161 6 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-3144 (pateikimas).

Pranešėja – Seimo narė A. Širinskienė.

 

Klausė Seimo nariai: E. Gentvilas, V. Bakas, J. Razma, V. Čmilytė-Nielsen, A. Palionis.

 

Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo nariai: S. Jovaiša, K. Masiulis.

 

NUTARTA:

1. Pritarti šiam projektui po pateikimo ir pradėti jo svarstymo procedūrą. Balsavimo rezultatai: už 75, prieš 0, susilaikė 5. (Užsiregistravo 80 Seimo narių (12.37 val.)

2. Paskirti Teisės ir teisėtvarkos komitetą pagrindiniu komitetu šiam projektui svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

3. Paskirti šio projekto svarstymą Seimo posėdyje VI (pavasario) sesijoje. Pritarta bendru sutarimu.

                              

12.38 val.

SVARSTYTA:

1. Asmenų perkėlimo į Lietuvos Respubliką įstatymo projektas Nr. XIIIP-3023.

2. Įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ Nr. IX-2206 1 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-3024.

3. Administracinių bylų teisenos įstatymo Nr. VIII-1029 17 ir 20 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-3025.

4. Biudžeto sandaros įstatymo Nr. I-430 15 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-3026.

5. Sveikatos draudimo įstatymo Nr. I-1343 2 ir 6 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-3027.

6. Užimtumo įstatymo Nr. XII-2470 1 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-3028

(pateikimas).

Pranešėjas – užsienio reikalų ministras L. A. Linkevičius.

 

Klausė Seimo nariai: A. Palionis, E. Gentvilas.

 

Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo narys K. Masiulis.

 

Dėl Migracijos komisijos kalbėjo Seimo narys B. Markauskas.

 

NUTARTA:

1. Pritarti šiems projektams po pateikimo ir pradėti jų svarstymo procedūrą. Pritarta bendru sutarimu.

2. Paskirti Užsienio reikalų komitetą pagrindiniu komitetu projektams Nr. XIIIP-3023 ir Nr. XIIIP-3024 svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

3. Paskirti Teisės ir teisėtvarkos komitetą pagrindiniu komitetu projektui Nr. XIIIP-3025 svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

4. Paskirti Biudžeto ir finansų komitetą pagrindiniu komitetu projektui Nr. XIIIP-3026 svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

5. Paskirti Sveikatos reikalų komitetą pagrindiniu komitetu projektui Nr. XIIIP-3027 svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

6. Paskirti Socialinių reikalų ir darbo komitetą pagrindiniu komitetu projektui Nr. XIIIP-3028 svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

7. Paskirti Socialinių reikalų ir darbo komitetą papildomu komitetu projektui Nr. XIIIP-3023 svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

8. Paskirti Žmogaus teisių komitetą papildomu komitetu projektams Nr. XIIIP-3023 ir Nr. XIIIP-3024 svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

9. Pavesti Migracijos komisijai apsvarstyti šiuos projektus. Pritarta bendru sutarimu.

10. Paskirti šių projektų svarstymą Seimo posėdyje VI (pavasario) sesijoje. Pritarta bendru sutarimu.

 

Replikavo Seimo narys A. Gumuliauskas.

 

12.47 val.

SVARSTYTA. Azartinių lošimų įstatymo Nr. IX-325 2, 10, 15, 16, 29 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 151, 161 straipsniais įstatymo Nr. XIII-771 3 ir 8 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-1969(2) (teikėjai – A. Palionis / 8 Seimo nariai) (priėmimo tęsinys).

 

Posėdžio pirmininkė paskelbė balsavimą dėl šio projekto priėmimo.

 

Užsiregistravo 51 Seimo narys (12.47 val.)

 

NUTARTA. Atidėti balsavimą dėl šio projekto priėmimo, nes nėra reikiamo Seimo narių skaičiaus.

 

12.48 val.

SVARSTYTA. Administracinių nusižengimų kodekso 369 ir 589 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-1393(2) (teikėjai – Vyriausybė / aplinkos ministras) (priėmimas).

Pranešėja – Teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininkė A. Širinskienė.

 

1 straipsnis priimtas bendru sutarimu.

 

Dėl 2 straipsnio A. Širinskienės pataisos, kuriai pritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Seimo narė A. Širinskienė.

Posėdžio pirmininkė pranešė, kad yra 29 Seimo nariai, pritariantys pasiūlymui svarstyti šią pataisą.

Pagrindinio komiteto nuomonei dėl 2 straipsnio A. Širinskienės pataisos, kuriai pritarė pagrindinis komitetas, pritarta bendru sutarimu.

 

2 straipsnis priimtas bendru sutarimu.

 

Dėl 3 straipsnio A. Širinskienės pataisos, kuriai pritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Seimo narė A. Širinskienė.

Pagrindinio komiteto nuomonei dėl 3 straipsnio A. Širinskienės pataisos, kuriai pritarė pagrindinis komitetas, pritarta bendru sutarimu.

 

3 straipsnis priimtas bendru sutarimu.

 

Pagrindinio komiteto nuomonei dėl Teisės departamento pastabos pritarta bendru sutarimu.

 

Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo narys S. Gentvilas.

 

NUTARTA. Priimti Administracinių nusižengimų kodekso 369 ir 589 straipsnių pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 75, prieš – 0, susilaikė 0. (Užsiregistravo 75 Seimo nariai (12.51 val.)

 

12.52 val.

SVARSTYTAPolitinių partijų įstatymo Nr. I-606 preambulės, 1, 2, 3, 4, 5, 8 ir 20 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-2107(3)ES (teikėjai – Vyriausybė / teisingumo ministras E. Jankevičius) (priėmimas) (taikoma skubos tvarka).

Pranešėja – Teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininkė A. Širinskienė.

 

Posėdžio pirmininkė pranešė, kad Seimo nario J. Razmos pataisos negalima svarstyti, nes nesuėjo privalomas 24 valandų terminas.

 

Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo narys J. Razma (opozicinės Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos vardu prašė daryti pertrauką iki kito posėdžio).

 

NUTARTA. Daryti pertrauką iki kito posėdžio. Pritarta bendru sutarimu.

 

Posėdžio pirmininkės pasiūlymui projektą Nr. XIIIP-2107(3)ES svarstyti vakariniame posėdyje pritarta bendru sutarimu.

 

12.54 val.

SVARSTYTA. Politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės įstatymo
Nr. IX-2428 2, 3, 4, 5, 8, 13, 14 ir 17 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-3101(2) (teikėjas – R. Karbauskis)
(priėmimas) (taikoma skubos tvarka).

Pranešėjas – Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto atstovas G. Kindurys.

 

Dėl balsavimo motyvų dėl 1 straipsnio kalbėjo Seimo narys J. Razma.

 

Balsuota dėl 1 straipsnio: už – 44, prieš – 16, susilaikė 10. 1 straipsnis priimtas. (Užsiregistravo 71 Seimo narys (12.57 val.)

 

2–8 straipsniai priimti bendru sutarimu.

 

Pagrindinio komiteto nuomonei dėl Teisės departamento pastabų pritarta bendru sutarimu.

 

Dėl balsavimo motyvų dėl viso projekto kalbėjo Seimo nariai: E. Gentvilas, G. Kindurys, J. Razma, K. Masiulis, E. Pupinis.

 

Posėdžio pirmininkė paskelbė balsavimą dėl šio projekto priėmimo.

 

Užsiregistravo 51 Seimo narys (13.05 val.)

 

NUTARTA. Atidėti balsavimą dėl šio projekto priėmimo, nes nėra reikiamo Seimo narių skaičiaus.

 

Posėdis baigtas

(13.06 val.)

 

 

Seimo Pirmininkas                                                                                    Viktoras Pranckietis

 

 

Seimo Pirmininko pirmoji pavaduotoja                                                    Rima Baškienė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokolą rašė

Dokumentų departamento

Stenogramų skyriaus

vyriausioji specialistė                                                                                Rasa Smalinskaitė