LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

Ekonomikos komitetas

 

 

PAGRINDINIO KOMITETO PAPILDOMA IŠVADA

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS ĮSTATYMO NR. IX-884 15 STRAIPSNIO PAKEITIMO

 ĮSTATYMO PROJEKTO Nr. XIIIP-5033(2)

 

2020-10-20  Nr. 108-P-40

Vilnius

 

1. Komiteto posėdyje (nuotoliniu būdu) dalyvavo:  Komiteto pirmininko pavaduotojas Dainius Kreivys,  Komiteto nariai: Antanas Baura, Zbignev Jedinskij, Andrius Kupčinskas,  Bronislovas Matelis, Rūta Miliūtė,  Virgilijus Poderys, Jurgis Razma.

Komiteto biuro vedėja Rima Petkūnienė, patarėjai: Raimonda Danė,  Rasa Ona Duburaitė, Laura Jasiukėnienė, Irina Jurkšuvienė,  Žilvinas Klimka, Darius Šaltmeris, padėjėja Zita Jodkonienė.

Kviestieji asmenys: Respublikos Prezidento patarėjas Tomas Lukoševičius.

2. Seimo kanceliarijos Teisės departamento išvados ir kitų ekspertų pasiūlymai:

 

Eil.

Nr.

Pasiūlymo teikėjas, data

Siūloma keisti

Pastabos

Pasiūlymo turinys

Komiteto nuomonė

Argumentai,

pagrindžiantys nuomonę

str.

str. d.

p.

1.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas,

2020-10-14

2

 

 

 

Įvertinę projekto atitiktį Konstitucijai, įstatymams, teisėkūros principams ir teisės technikos taisyklėms, teikiame šią pastabą:

Projekto 2 straipsnyje nurodyta įstatymo įsigaliojimo data - 2020 m. lapkričio 1 d. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad projektas neįtrauktas į spalio 15 d. darbotvarkę, o kitas Seimo posėdis numatomas spalio 20 d. Atsižvelgiant į Seimo statuto 29 straipsnio 1 dalies 2 punkte nurodytus terminus, siūlytina projekto 2 straipsnio atsisakyti.

Nepritarti

Siekiant teisinio aiškumo ir nuoseklumo bei  viso įstatymų projekto (Nr.XIIIP-5032 – XIIIP- 5034) paketo įsigaliojimo datų suderinimo, neatsisakyti įstatymo projekto 2 straipsnio.

3. Subjektų, turinčių įstatymų leidybos iniciatyvos teisę, pasiūlymai: -

4. Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

 

 

Komiteto pirmininko pavaduotojas                                                                                                                            Dainius Kreivys                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komiteto biuro vedėja Rima Petkūnienė

Komiteto biuro patarėja (ES) Rasa Ona Duburaitė