PASIŪLYMAS

DĖL GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO ĮSTATYMO NR. IX-1007 35 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO NR. XIIIP-4017

2019-11-02

Vilnius 

Eil. Nr.

Siūloma keisti

Pasiūlymo turinys

str.

str. d.

p.

 

1.

1

 

 

Argumentai: siekiant užtikrinti galimybę mokesčių mokėtojams prašymus mokesčių administratoriui pervesti dalį pajamų mokesčio, mokėtino pagal metinę pajamų mokesčio deklaraciją, sumos, o jeigu nuolatinis Lietuvos gyventojas metinės pajamų mokesčio deklaracijos neteikia, – dalį mokestį išskaičiuojančio asmens išskaičiuoto pajamų mokesčio sumos (vadovaujantis Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 34 straipsnio 3 ir dalimis), pateikti jiems prieinamu būdu, t. y. paties mokesčių mokėtojo pasirinkimu - raštu arba elektroninėmis priemonėmis, siūloma Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 35 straipsnyje įtvirtinti atitinkamą mokesčių mokėtojo teisę.

Pažymėtina, kad tokio teisinio reguliavimo poreikis įstatymo lygmeniu atsirado dėl mokesčių administratoriaus ketinimų nuo 2020 m. sausio 1 d. įstatymų įgyvendinamaisiais teisės aktais apriboti galimybę mokesčių mokėtojams minėtus prašymus pateikti rašytine forma, numatant galimybę šiuos prašymus teikti tik elektroniniu būdu.

Pasiūlymo autoriaus nuomone, tokiu būdu būtų nepagrįstai ribojamos galimybės mokesčių mokėtojams skirti paramą nevyriausybinėms organizacijoms, politinėms partijoms, profesinėms sąjungoms ir kitiems paramos gavėjams, todėl teikiamas atitinkamas pasiūlymas dėl mokesčių mokėtojo teisės teikti prašymus skirti dalį pajamų mokesčio paramai raštu arba elektroniniu būdu.

 

Pasiūlymas: Pakeisti Įstatymo projekto 1 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

 „1 straipsnis. 35 straipsnio pakeitimas

    1. Pakeisti 35 straipsnio pavadinimą:

    „35 straipsnis. Mokesčių mokėtojo pareigos ir teisės“.

    2. Pripažinti netekusia galios 35 straipsnio 3 dalį.

    3. Papildyti 35 straipsnį 4 dalimi:

   „4. Nuolatinis Lietuvos gyventojas turi teisę šio Įstatymo 34 straipsnio 3 ir 4 dalyse nurodytus prašymus pervesti dalį pajamų mokesčio, mokėtino pagal metinę pajamų mokesčio deklaraciją, sumos, o jeigu nuolatinis Lietuvos gyventojas metinės pajamų mokesčio deklaracijos neteikia, – dalį mokestį išskaičiuojančio asmens išskaičiuoto pajamų mokesčio sumos, mokesčių administratoriui pateikti rašytine ar elektronine forma.

 

Teikia

Seimo nariai                                                                                                             Tomas Tomilinas

Valius Ąžuolas