LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KANCELIARIJOS

TEISĖS DEPARTAMENTAS

 

IŠVADA

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS LIETUVOS KULTŪROS TARYBOS ĮSTATYMO NR. XI-2218 6, 7, 10 IR 11 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

 ĮSTATYMO PROJEKTO

 

2023-05-15 Nr. XIVP-2077(4)

Vilnius

 

Įvertinę projekto atitiktį Konstitucijai, įstatymams, teisėkūros principams ir teisės technikos taisyklėms, pastabų neturime.

           

 

 

Departamento direktorius                                                                                              Dainius Zebleckis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Ožiūnienė, tel. (8 5) 239 6168, el. p. [email protected]

I. Šambaraitė, tel. (8 5) 239 6850, el. p. [email protected]