LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KANCELIARIJOS

TEISĖS DEPARTAMENTAS

 

IŠVADA

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO NUTARIMO „DĖL 2024 METŲ, 2025 METŲ IR 2026 METŲ VALSTYBĖS BIUDŽETO IR SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETŲ KONSOLIDUOTOS VISUMOS PLANUOJAMŲ RODIKLIŲPROJEKTO

 

2023-11-24 Nr. XIVP-3131(2)

Vilnius

 

Įvertinę projekto atitiktį Konstitucijai, įstatymams, teisėkūros principams ir teisės technikos taisyklėms, pastabų neturime.

 

 

Departamento direktorius                                                                                      Dainius Zebleckis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R. Dirgėlienė, tel. +370 5 209 6350, el. p. [email protected]

A. Dulevičiūtė-Akimovienė, tel. +370 5 209 6164, el. p. [email protected]