Aprašas: C:\Documents and Settings\lipetr\My Documents\Vytis1.gif

 

Lietuvos Respublikos Seimas

 

 

VAKARINIO POSĖDŽIO PROTOKOLAS

 

2019-10-10  Nr. SPP-335

Vilnius

 

Posėdžio pirmininkas – Seimo Pirmininko pavaduotojas R. Žemaitaitis.

 

Užsiregistravo 50 Seimo narių (14.00 val.)

 

14.01 val.

            SVARSTYTASeimo nutarimo „Dėl Valstybinės kultūros paveldo komisijos narių“ projektas Nr. XIIIP-3860(2) (teikėjai – R. Karbauskis / Kultūros komitetas) (priėmimas).

 

1, 2 straipsniai priimti bendru sutarimu.         

 

NUTARTA. Priimti Seimo nutarimą „Dėl Valstybinės kultūros paveldo komisijos narių“. Balsavimo rezultatai: už – 54, prieš – 0, susilaikė 3. (Užsiregistravo 58 Seimo nariai (14.01 val.)

 

 

14.02 val.

            SVARSTYTASeimo nutarimo „Dėl 2020 metų paskelbimo Čiunės Sugiharos metais“ projektas Nr. XIIIP-3793(2) (teikėjai – I. Šiaulienė / 35 Seimo nariai) (priėmimas).

 

1, 2 straipsniai priimti bendru sutarimu.         

 

NUTARTA. Priimti Seimo nutarimą „Dėl 2020 metų paskelbimo Čiunės Sugiharos metais“. Balsavimo rezultatai: už – 57, prieš – 0, susilaikė 0. (Užsiregistravo 57 Seimo nariai (14.02 val.)

 

            Dėl balsavimo rezultatų kalbėjo Seimo narys E. Zingeris (prašė patikslinti balsavimo rezultatus: jis – už).

 

 

14.03 val.

            SVARSTYTASeimo nutarimo „Dėl 2021 metų paskelbimo Lietuvos totorių istorijos ir kultūros metais“ projektas Nr. XIIIP-3503(3) (teikėjas – A. Gumuliauskas) (priėmimas).

 

1, 2 straipsniai priimti bendru sutarimu.         

 

            Dėl balsavimo motyvų dėl viso nutarimo kalbėjo Seimo nariai: V. Juozapaitis, V. Kamblevičius.

 

NUTARTA. Priimti Seimo nutarimą „Dėl 2021 metų paskelbimo Lietuvos totorių istorijos ir kultūros metais“. Balsavimo rezultatai: už – 60, prieš – 0, susilaikė 0. (Užsiregistravo 60 Seimo narių (14.04 val.)

 

            Kalbėjo Seimo narys E. Zingeris.

 

 

14.05 val.

            SVARSTYTASeimo nutarimo „Dėl 2021 metų paskelbimo Archyvų metais“ projektas Nr. XIIIP-3427(3) (teikėjai – A. Gumuliauskas / 9 Seimo nariai) (priėmimas).

 

1, 2 straipsniai priimti bendru sutarimu.         

 

NUTARTA. Priimti Seimo nutarimą „Dėl 2021 metų paskelbimo Archyvų metais“. Balsavimo rezultatai: už – 57, prieš – 0, susilaikė 4. (Užsiregistravo 61 Seimo narys (14.06 val.)

 

 

14.07 val.

            SVARSTYTADokumentų ir archyvų įstatymo Nr. I-1115 10, 11, 12 ir 14 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-3558(2) (teikėjai – Vyriausybė / kultūros ministras M. Kvietkauskas) (priėmimas).

Pranešėjas – Kultūros komiteto atstovas R. Šarknickas.

 

1, 2 straipsniai priimti bendru sutarimu.         

 

Pagrindinio komiteto nuomonei dėl Teisės departamento pastabos dėl 3 straipsnio, kuriai pritarė pagrindinis komitetas, pritarta bendru sutarimu.

 

            3 straipsnis priimtas bendru sutarimu.

 

Pagrindinio komiteto nuomonei dėl Teisės departamento pastabos dėl 4 straipsnio, kuriai pritarė pagrindinis komitetas, pritarta bendru sutarimu.

 

            4 straipsnis priimtas bendru sutarimu.

 

            5 straipsnis priimtas bendru sutarimu.

 

Posėdžio pirmininkas paskelbė balsavimą dėl šio įstatymo priėmimo.

 

Užsiregistravo 69 Seimo nariai (14.08 val.)

 

            Posėdžio pirmininkas paskelbė pakartotinį balsavimą dėl šio įstatymo priėmimo.

 

NUTARTA. Priimti Dokumentų ir archyvų įstatymo Nr. I-1115 10, 11, 12 ir 14 straipsnių pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 72, prieš – 0, susilaikė 3. (Užsiregistravo 75 Seimo nariai (14.09 val.)

 

 

14.10 val.

            SVARSTYTAPotencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymo Nr. I-1324 pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-3499(2) (teikėjai – Vyriausybė / socialinės apsaugos ir darbo ministras L. Kukuraitis) (priėmimas).

 

            1 straipsnis (Įstatymo nauja redakcija: 1–12 straipsniai) priimtas bendru sutarimu.

 

            2 straipsnis priimtas bendru sutarimu.

 

NUTARTA. Priimti Potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymo Nr. I-1324 pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 71, prieš – 0, susilaikė 1. (Užsiregistravo 72 Seimo nariai (14.10 val.)

 

 

14.11 val.

            SVARSTYTADarbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo Nr. IX-1672 2 ir 27 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-3500(2) (teikėjai – Vyriausybė / socialinės apsaugos ir darbo ministras L. Kukuraitis) (priėmimas).

 

1–3 straipsniai priimti bendru sutarimu.         

 

NUTARTA. Priimti Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo Nr. IX-1672 2 ir 27 straipsnių pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 69, prieš – 0, susilaikė 1. (Užsiregistravo 71 Seimo narys (14.11 val.)

 

 

14.12 val.

            SVARSTYTAAdministracinių nusižengimų kodekso papildymo 471 straipsniu  ir 589 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-3501(2) (teikėjai – Vyriausybė / socialinės apsaugos ir darbo ministras L. Kukuraitis) (priėmimas).

 

1–3 straipsniai priimti bendru sutarimu.         

 

NUTARTA. Priimti Administracinių nusižengimų kodekso papildymo 471 straipsniu  ir 589 straipsnio pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 73, prieš – 0, susilaikė 2. (Užsiregistravo 75 Seimo nariai (14.12 val.)

 

 

14.13 val.

            SVARSTYTARinkliavų įstatymo Nr. VIII-1725 7 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-1726(2) (teikėjai – R. Tamašunienė / 8 Seimo nariai) (priėmimas).

 

1, 2 straipsniai priimti bendru sutarimu.         

 

NUTARTA. Priimti Rinkliavų įstatymo Nr. VIII-1725 7 straipsnio pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 74, prieš – 1, susilaikė 2. (Užsiregistravo 77 Seimo nariai (14.13 val.)

 

 

14.14 val.

            SVARSTYTARinkliavų įstatymo Nr. VIII-1725 11 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-2377(2) (teikėjai – A. Butkevičius, A. Gaidžiūnas) (priėmimas).

 

1, 2 straipsniai priimti bendru sutarimu.         

 

NUTARTA. Priimti Rinkliavų įstatymo Nr. VIII-1725 11 straipsnio pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 74, prieš – 0, susilaikė 5. (Užsiregistravo 79 Seimo nariai (14.14 val.)

 

 

14.15 val.

            SVARSTYTARinkliavų įstatymo Nr. VIII-1725 10, 12 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 132 straipsniu įstatymo projektas Nr. XIIIP-2481(2) (teikėjai – K. Mažeika / 3 Seimo nariai  /  29 Seimo nariai) (svarstymas).

 

Pagrindinio – Biudžeto ir finansų komiteto išvadą pateikė šio komiteto atstovas J. Varžgalys.

Papildomo – Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto išvadą pateikė šio komiteto atstovas G. Kindurys.

 

Projekto Nr. XIIIP-2481(2) pataisų svarstymas

Pranešėjas – pagrindinio komiteto atstovas J. Varžgalys

 

Dėl 1 straipsnio Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto pataisos, kuriai nepritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Seimo narys G. Kindurys.

Balsuota dėl 1 straipsnio Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto pataisos, kuriai nepritarė pagrindinis komitetas: už – 36, prieš – 0, susilaikė 29. (Užsiregistravo 66 Seimo nariai (14.20 val.)

 

Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo narys P. Gražulis (prašė pakartoti balsavimą).

Posėdžio pirmininkas paskelbė pakartotinį balsavimą.

 

Pakartotinai balsuota dėl 1 straipsnio Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto pataisos, kuriai nepritarė pagrindinis komitetas: už – 37, prieš – 4, susilaikė 33. Sprendimas nepriimtas. (Užsiregistravo 74 Seimo nariai (14.22 val.)

 

Posėdžio pirmininkas paskelbė pakartotinį balsavimą.

 

Pakartotinai balsuota dėl 1 straipsnio Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto pataisos, kuriai nepritarė pagrindinis komitetas: už – 31, prieš – 5, susilaikė 36. Nepriimta. (Užsiregistravo 73 Seimo nariai (14.22 val.)

 

Dėl 2 straipsnio Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto pataisos, kuriai nepritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Seimo narys G. Kindurys (nereikalavo balsuoti dėl šios pataisos).

 

Dėl 3 straipsnio Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto pataisos, kuriai nepritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Seimo narys G. Kindurys (atsiėmė šią pataisą).

 

            NUTARTA. Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Balsavimo rezultatai: už 58, prieš 0, susilaikė 12. (Užsiregistravo 71 Seimo narys (14.24 val.)

 

 

NUTARTA. Pavesti Dokumentų departamentui sujungti šiandien priimtus Rinkliavų įstatymo Nr. VIII-1725 7 straipsnio pakeitimo įstatymą (projektas Nr. XIIIP-1726(2) ir Rinkliavų įstatymo Nr. VIII-1725 11 straipsnio pakeitimo įstatymą (projektas Nr. XIIIP-2377(2). Pritarta bendru sutarimu.

 

 

14.25 val.

            SVARSTYTAVietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 39, 40 ir 41 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-3538(3) (teikėjai – G. Skaistė, G. Burokienė / 29 Seimo nariai) (svarstymas).

 

Pagrindinio – Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto išvadą pateikė šio komiteto atstovas G. Kindurys.

 

Projekto Nr. XIIIP-3538(3) pataisų svarstymas

Pranešėjas – pagrindinio komiteto atstovas G. Kindurys

 

Dėl 1 straipsnio G. Skaistės pataisos kalbėjo Seimo narė G. Skaistė.

Pasiūlymui svarstyti šią pataisą pritarta bendru sutarimu.

Dėl balsavimo motyvų dėl šios pataisos kalbėjo Seimo nariai: E. Pupinis, P. Urbšys.

Balsuota dėl 1 straipsnio G. Skaistės pataisos, kuriai nepritarė pagrindinis komitetas: už – 30, prieš – 7, susilaikė 35. Nepriimta. (Užsiregistravo 74 Seimo nariai (14.31 val.)

 

Dėl likusių G. Skaistės pataisų, kurioms nepritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Seimo narė G. Skaistė (nereikalavo balsuoti dėl šių pataisų).

 

            NUTARTA. Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Balsavimo rezultatai: už 71, prieš 0, susilaikė 4. (Užsiregistravo 76 Seimo nariai (14.33 val.)

 

 

14.33 val.

            SVARSTYTAAviacijos įstatymo Nr. VIII-2066 41 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-2910 (teikėjas – A. Palionis / 29 Seimo nariai) (svarstymas).

 

            Pagrindinio – Ekonomikos komiteto išvadą pateikė šio komiteto atstovas A. Baura (pagrindinis komitetas siūlo atmesti šį projektą).

 

            NUTARTA. Atmesti projektą Nr. XIIIP-2910. Pritarta bendru sutarimu.

 

 

14.35 val.

SVARSTYTA:

            1. Vidaus tarnybos statuto 61 straipsnio 3 dalies pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-3840.

            2. Valstybės tarnybos įstatymo Nr. VIII-1316 6 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-3841 (teikėjai – A. Papirtienė / 29 Seimo nariai) (pateikimas).

            Pranešėja – Seimo narė A. Papirtienė. 

 

Klausė Seimo nariai: G. Vasiliauskas, V. Rinkevičius, V. Bakas.

 

           NUTARTA:

1. Pritarti šiems projektams po pateikimo ir pradėti jų svarstymo procedūrą. Pritarta bendru sutarimu.

            2. Paskirti Teisės ir teisėtvarkos komitetą pagrindiniu komitetu projektui Nr. XIIIP-3840 svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

            3. Paskirti Socialinių reikalų ir darbo  komitetą papildomu komitetu projektui Nr. XIIIP-3840 svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

            4. Paskirti Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetą pagrindiniu komitetu projektui Nr. XIIIP-3841 svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

            5. Paskirti Socialinių reikalų ir darbo komitetą papildomu komitetu projektui Nr. XIIIP-3841 svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

            6. Paskirti šių projektų preliminarią svarstymo Seimo posėdyje datą – 2019-11-28. Pritarta bendru sutarimu.

 

            Posėdžio pirmininkas pranešė, kad nėra Valstybės tarnybos įstatymo Nr. XIII-1370 48 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-3798 pranešėjo.

 

 

14.45 val.

SVARSTYTA:

            1. Vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 31 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-3588.

            2. Valstybės tarnybos įstatymo Nr. VIII-1316 5 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-3589 (teikėjai – J. Liesys / 6 Seimo nariai / 29 Seimo nariai) (pateikimas).

            Pranešėjas – Seimo narys J. Liesys.

 

Klausė Seimo nariai: A. Strelčiūnas, K. Masiulis.

 

NUTARTA:

1. Pritarti šiems projektams po pateikimo ir pradėti jų svarstymo procedūrą. Balsavimo rezultatai: už 53, prieš 8, susilaikė 19. (Užsiregistravo 80 Seimo narių (14.49 val.)

2. Paskirti Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetą pagrindiniu komitetu šiems projektams svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

3. Paskirti šių projektų preliminarią svarstymo Seimo posėdyje datą – 2019-11-28. Pritarta bendru sutarimu.

 

 

14.50 val.

            SVARSTYTAŠvietimo įstatymo Nr. I-1489 231 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-3608 (teikėjai – R. Šarknickas / 29 Seimo nariai) (pateikimas).

            Pranešėjas – Seimo narys R. Šarknickas.  

 

Klausė Seimo nariai: E. Pupinis, V. Vingrienė, I. Haase, G. Steponavičius.

 

           NUTARTA:

            1. Pritarti šiam projektui po pateikimo ir pradėti jo svarstymo procedūrą. Balsavimo rezultatai: už 64, prieš 0, susilaikė 6. (Užsiregistravo 74 Seimo nariai (15.03 val.)

            2. Paskirti Švietimo ir mokslo  komitetą pagrindiniu komitetu šiam projektui svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

            3. Paskirti šio projekto preliminarią svarstymo Seimo posėdyje datą – 2019-11-14. Pritarta bendru sutarimu.

 

 

            Posėdžio pirmininkas pranešė, kad nėra Asmenų, nukentėjusių nuo 1939–1990 metų okupacijų, teisinio statuso įstatymo Nr. VIII-342 5 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-3565  pranešėjo.

 

 

 

15.04 val.

SVARSTYTA:

            1. Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo Nr. VIII-1183 2, 3, 4, 6, 10 straipsnių pakeitimo ir papildymo ir Įstatymo papildymo 71 priedėliu  įstatymo projektas Nr. XIIIP-2425(2).

            2. Atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 34 straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas Nr. XIIIP-3532 (teikėjai – V. Vingrienė / 29 Seimo nariai) (pateikimas).

            Pranešėja – Seimo narė V. Vingrienė.

 

Klausė Seimo nariai: P. Saudargas, S. Gentvilas, A. Skardžius, E. Pupinis, J. Razma.

            Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo nariai: P. Saudargas, J. Razma, M. Puidokas.

 

NUTARTA:

1. Pritarti šiems projektams po pateikimo ir pradėti jų svarstymo procedūrą. Balsavimo rezultatai: už 58, prieš 1, susilaikė 9. (Užsiregistravo 72 Seimo nariai (15.22 val.)

2. Paskirti Aplinkos apsaugos komitetą pagrindiniu komitetu šiems projektams svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

3. Paskirti šių projektų preliminarią svarstymo Seimo posėdyje datą – 2019-12-19. Pritarta bendru sutarimu. (15.36 val.)

 

 

15.23 val.

            SVARSTYTAAtliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 4 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-2917 (teikėjai – V. Vingrienė / 29 Seimo nariai) (pateikimas).

            Pranešėja – Seimo narė V. Vingrienė.

 

Klausė Seimo nariai: P. Saudargas, E. Pupinis, S. Gentvilas, A. Strelčiūnas.

            Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo narys P. Saudargas.

 

           NUTARTA:

            1. Pritarti šiam projektui po pateikimo ir pradėti jo svarstymo procedūrą. Balsavimo rezultatai: už 57, prieš 0, susilaikė 5. (Užsiregistravo 66 Seimo nariai (15.36 val.)

            2. Paskirti Aplinkos apsaugos komitetą pagrindiniu komitetu šiam projektui svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

            3. Paskirti šio projekto preliminarią svarstymo Seimo posėdyje datą – 2019-12-19. Pritarta bendru sutarimu.

 

Replikavo Seimo narys A. Skardžius.

 

 

15.38 val.

            SVARSTYTAAtliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 302 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-3244 (teikėjai – A. Palionis, P. Čimbaras / 29 Seimo nariai) (pateikimas).

            Pranešėjas – Seimo narys A. Palionis.  

 

Klausė Seimo nariai: P. Saudargas, V. Vingrienė, A. Salamakinas, A. Gedvilienė, A. Sysas.

            Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo nariai: P. Saudargas, A. Salamakinas.

 

           NUTARTA. Pritarti šiam projektui po pateikimo ir pradėti jo svarstymo procedūrą. Balsavimo rezultatai: už 45, prieš 5, susilaikė 14. (Užsiregistravo 66 Seimo nariai (15.53 val.)

 

Kalbėjo Seimo nariai: S. Šedbaras, P. Saudargas, S. Gentvilas, A. Skardžius, V. Vingrienė (prašė Vyriausybės išvados dėl šio projekto), J. Sabatauskas (prašė Vyriausybės išvados dėl šio projekto), E. Pupinis.

          

NUTARTA:

            1. Paskirti Aplinkos apsaugos komitetą pagrindiniu komitetu šiam projektui svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

            2. Paskirti šio projekto preliminarią svarstymo Seimo posėdyje datą – 2019-12-19. Pritarta bendru sutarimu.

3. Prašyti Vyriausybės išvados dėl šio projekto. Pritarta bendru sutarimu.

 

 

16.00 val.

            SVARSTYTASeimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2016 m. lapkričio 22 d. nutarimo Nr. XIII-19 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo komitetų pirmininkų ir jų pavaduotojų patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas Nr. XIIIP-3920 (pateikimas, svarstymas ir priėmimas).

            Pranešėja – Seimo Pirmininko pirmoji pavaduotoja R. Baškienė.

 

NUTARTA. Pritarti šiam projektui po pateikimo. Pritarta bendru sutarimu.

 

            NUTARTA. Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Pritarta bendru sutarimu.

 

            1, 2 straipsniai priimti bendru sutarimu.

 

            NUTARTA. Priimti Seimo nutarimą „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2016 m. lapkričio 22 d. nutarimo Nr. XIII-19 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo komitetų pirmininkų ir jų pavaduotojų patvirtinimo“ pakeitimo“. Balsavimo rezultatai: už 58, prieš 0, susilaikė 0. (Užsiregistravo 58 Seimo nariai (16.01 val.)

 

 

16.02 val.

            SVARSTYTASeimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2016 m. lapkričio 22 d. nutarimo Nr. XIII-26 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo Antikorupcijos komisijos sudarymo“ pakeitimo“ projektas Nr. XIIIP-3921 (pateikimas, svarstymas ir priėmimas).

            Pranešėja – Seimo Pirmininko pirmoji pavaduotoja R. Baškienė.

 

NUTARTA. Pritarti šiam projektui po pateikimo. Pritarta bendru sutarimu.

 

            NUTARTA. Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Pritarta bendru sutarimu.

 

            NUTARTA. Priimti Seimo nutarimą „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2016 m. lapkričio 22 d. nutarimo Nr. XIII-26 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo Antikorupcijos komisijos sudarymo“ pakeitimo“. Balsavimo rezultatai: už 58, prieš 1, susilaikė 0. (Užsiregistravo 59 Seimo nariai (16.02 val.)

 

 

16.03 val.

            SVARSTYTASeimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2016 m. lapkričio 22 d. nutarimo Nr. XIII-28 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo Jaunimo ir sporto reikalų komisijos sudarymo“ pakeitimo“ projektas Nr. XIIIP-3922 (pateikimas, svarstymas ir priėmimas).

            Pranešėja – Seimo Pirmininko pirmoji pavaduotoja R. Baškienė.

 

NUTARTA. Pritarti šiam projektui po pateikimo. Pritarta bendru sutarimu.

 

            NUTARTA. Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Pritarta bendru sutarimu.

           

NUTARTA. Priimti Seimo nutarimą „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2016 m. lapkričio 22 d. nutarimo Nr. XIII-28 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo Jaunimo ir sporto reikalų komisijos sudarymo“ pakeitimo“. Balsavimo rezultatai: už 62, prieš 0, susilaikė 0. (Užsiregistravo 63 Seimo nariai (16.04 val.)

 

 

16.04 val.

SVARSTYTA Seimo savaitės (2019-10-14–2019-10-18) – 2019 m. spalio 15 d. (antradienio) ir 17 d. (ketvirtadienio) posėdžių darbotvarkė.

            Pranešėjas – Seimo Pirmininkas V. Pranckietis.

 

            Klausė Seimo narys K. Masiulis.

 

            NUTARTA. Patvirtinti Seimo savaitės (2019-10-14–2019-10-18) – 2019 m. spalio 15 d. (antradienio) ir 17 d. (ketvirtadienio) posėdžių darbotvarkę. Pritarta bendru sutarimu.

 

 

Užsiregistravo 63 Seimo nariai (16.08 val.)

 

 

Posėdis baigtas

 (16.08 val.)

 

 

 

 

 

Seimo Pirmininko pavaduotojas                                                                 Remigijus Žemaitaitis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokolą rašė

Dokumentų departamento

Stenogramų skyriaus

vyriausioji specialistė                                                                                  Tatjana Juršėnienė