Projekto Nr. XIVP-2470(2)

lyginamasis variantas

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PRAKTIKOS ĮSTATYMO NR. XIII-3222 3 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2023 m.           d. Nr.

Vilnius

 

 

1 straipsnis. 3 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 3 straipsnio 6 dalį ir ją išdėstyti taip:

6. Gydomojo masažo specialisto profesinė kvalifikacija įgyjama baigus masažuotojo  gydomojo masažo specialisto formaliojo profesinio mokymo programą ir papildomą gydomojo masažo profesinio mokymo modulį.“

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2023 m. liepos 1 d.

2. Sveikatos apsaugos ministras iki 2023 m. birželio 30 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

Respublikos Prezidentas                                                                                                                    

 

 

 

Teikia

Seimo Sveikatos reikalų komiteto vardu

komiteto pirmininkas                                                                          Antanas Matulas