PASIŪLYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS 2019 METŲ VALSTYBĖS BIUDŽETO IR SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETŲ FINANSINIŲ RODIKLIŲ PATVIRTINIMO  ĮSTATYMO PROJEKTO NR. XIIIP-2715

 

2018-11-14

Vilnius

 

Eil. Nr.

Siūloma keisti

Pasiūlymo turinys

str.

str. d.

p.

 

 

 

 

    Argumentai:

2019 metais bus  didinami atlyginimai kai kurių  sričių darbuotojų, todėl kultūros darbuotojų atlyginimų didėjimas neproporcingas kai kurių kitų sričių darbuotojų atlyginimų didėjimui,

kultūros sritis buvo ir yra įvardinama kaip viena iš prioritetinių sričių,

savivaldybių galimybės didinti kultūros darbuotojų atlyginimus yra labai ribotos,

siūlome numatytus Valstybės biudžete asignavimus 2160 tūkst. eurų kultūros srities,  darbuotojų darbo užmokesčiui sumą padidinti  12000 tūkst. Eur.

     Pasiūlymas:

Skirti 2160 14160 tūkst. eurų  kultūros darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti;

Lėšų šaltinis:

Gautos  viršplaninės Valstybės biudžeto pajamos arba pajamos iš Valstybės įmonių padidintų dividendų.

 

 

Teikia:

 

Seimo nariai:

 

Juozas Olekas

 

Rasa Budbergytė

 

Julius Sabatauskas

 

Raminta Popovienė 2018-11-15