PASIŪLYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS 2022 METŲ VALSTYBĖS BIUDŽETO IR SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETŲ FINANSINIŲ RODIKLIŲ PATVIRTINIMO  ĮSTATYMO PROJEKTO NR. XIVP-966

 

2021-11-08

Vilnius

 

Eil. Nr.

Siūloma keisti

Pasiūlymo turinys

str.

str. d.

p.

1.

 

 

 

Argumentai:

2022 m. valstybės biudžeto lėšos švietimui, mokslui ir sportui (iš visų šaltinių) sudarys iš viso 2304,5 mln. eurų ir bus 283,7 mln. eurų (14 proc.) didesnis nei 2021 m. Tai akivaizdus ir sveikintinas valstybės biudžeto lėšų švietimui didėjimas. Stebint LRV biudžeto švietimui eilutes bei analizuojant „Susitarimo dėl Lietuvos švietimo politikos (2021-2030)“ išlaidų modeliavimo grafikus, matome didelius atskirų sričių finansavimo netolygumus. Visų pirma tai pasakytina apie mokslinių tyrimų eksperimentinės plėtros programą (MTEP). Susitarimo 18 straipsnio 3 dalis sako, kad „Nuo 2022 metų kasmet tolygiai augant valstybės finansavimui, 2030 metų pabaigoje valstybės biudžeto asignavimai MTEP veiklai aukštajame moksle ir valdžios sektoriuje siekia ne mažiau kaip 1 proc. BVP iki 2024 metų pabaigos – ne mažiau kaip 0,75 proc. BVP“.

Deja dabartiniai rodikliai rodo labai menką MTEP finansavimą. 2018 m. sudarė 0,94 proc. nuo BVP, ES vidurkis iš 2,18 proc. Iš jų valdžios sektorius skyrė vos 0,3 proc. nuo BVP, kai tuo tarpu ES vidurkis buvo 0,65 proc. nuo BVP. MTEP veiklai pagal švietimo susitarimą ŠMSM sumodeliuotas lėšų augimas labai lėtas 2021-2022 metų laikotarpiui ir kyla vos nuo 0,30 proc. iki 0,32 proc. 2022 metais. Tai sudaro 2021 metais skirtus 159,2 mln. ir planuojamas 183,3 mln. 2022 metais.

Siekiant ženkliau suaktyvinti šį sektorių bei mažinti netolygumus tarp švietimo sričių, siūloma MTEP programai papildomai numatyti papildomas lėšas. Tai ženkliai pagerintų mokslinių tyrimų plėtrą, valstybei atneštų didesnę pridėtinę vertę bei skatintų inovacijas ir naujų technologijų diegimą Lietuvos pramonėje. Be to ženkliai sumažintų MTEP lėšų poreikio spaudimą valstybės biudžetui 2023 ir 2024 metais.

Pasiūlymas:

Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veiklos programai papildomai numatyti 40 mln. eurų.

Lėšų šaltinis:

 

pažangos priemonėms įgyvendinti skirstomų lėšų.

 

Teikia

Seimo nariai