LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KANCELIARIJOS

TEISĖS DEPARTAMENTAS

 

 

IŠVADA

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SLAUGOS PRAKTIKOS IR AKUŠERIJOS PRAKTIKOS ĮSTATYMO NR. IX-413 2 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO

 

2020-05-05 Nr. XIIIP-4784

Vilnius

 

Įvertinę įstatymo projekto atitiktį Konstitucijos, įstatymų ir teisės technikos taisyklių reikalavimams, teikiame šias pastabą:

Projekto 1 straipsniu keičiamo įstatymo 2 straipsnio 7 dalyje vietoj žodžių „pagal slaugos ar akušerijos studijų programą studijuojančio asmens“ įrašytini žodžiai „slaugos ir akušerijos studijų krypties studento“. Atitinkamai tikslintina ir keičiamo įstatymo 2 straipsnio 8 dalis. 

 

 

Departamento direktorius                                                                                         Andrius Kabišaitis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E. Mušinskis, tel. (8 5) 239 6356, el. p. [email protected]

D. Zebleckis, tel. (8 5) 239 6906, el. p. [email protected]