Aprašas: C:\Documents and Settings\lipetr\My Documents\Vytis1.gif

 

Lietuvos Respublikos Seimas

 

 

POSĖDŽIO PROTOKOLAS

 

2020-10-15  Nr. SPP-449

Vilnius

 

Posėdžio pirmininkas – Seimo Pirmininkas V. Pranckietis.

 

Užsiregistravo 88 Seimo nariai (10.00 val.)

 

10.01 val.

SVARSTYTA. Seniūnų sueigos patikslinta 2020 m. spalio 15 d. (ketvirtadienio) posėdžių darbotvarkė.

Pranešėjas – Seimo Pirmininkas V. Pranckietis.

 

            Kalbėjo Seimo narys J. Razma (Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos vardu prašė iš darbotvarkės išbraukti projektą Nr. XIIIP-4923(2).

 

Balsuota dėl Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos pasiūlymo išbraukti iš darbotvarkės projektą Nr. XIIIP-4923(2): už – 42, prieš – 28, susilaikė 22. Nepritarta. (Užsiregistravo 92 Seimo nariai (10.01 val.)

 

            Kalbėjo Seimo narys V. Bakas (prašė įtraukti į darbotvarkę projektą Nr. XIIIP-4816).

Posėdžio pirmininkas pranešė, kad nėra pagrindinio komiteto išvados dėl projekto Nr. XIIIP-4816.

 

NUTARTA. Patvirtinti Seniūnų sueigos patikslintą 2020 m. spalio 15 d. (ketvirtadienio) posėdžių darbotvarkę. Balsavimo rezultatai: už 71, prieš 0, susilaikė 25. (Užsiregistravo 97 Seimo nariai (10.03 val.)

 

 

10.04 val.

            SVARSTYTAAsmenų delegavimo į tarptautines ir Europos Sąjungos institucijas ar užsienio valstybių institucijas įstatymo Nr. X-1262 10, 18 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-4944(2) (teikėjai – Vyriausybė / užsienio reikalų ministras L. A. Linkevičius) (priėmimas).

 

1–4 straipsniai priimti bendru sutarimu.         

 

NUTARTA. Priimti Asmenų delegavimo į tarptautines ir Europos Sąjungos institucijas ar užsienio valstybių institucijas įstatymo Nr. X-1262 10, 18 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 86, prieš – 0, susilaikė 0. (Užsiregistravo 86 Seimo nariai (10.04 val.)

 

 

 

10.05 val.

            SVARSTYTAVietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 24, 31, 33 ir 35 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-4847(2) (teikėjai – A. Strelčiūnas / 8 Seimo nariai) (priėmimas).

 

1–5 straipsniai priimti bendru sutarimu.         

 

            Dėl balsavimo motyvų dėl viso įstatymo kalbėjo Seimo nariai: A. Strelčiūnas, E. Gentvilas, P. Urbšys, A. Sysas, G. Burokienė, K. Masiulis, J. Razma.

 

NUTARTA. Priimti Vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 24, 31, 33 ir 35 straipsnių pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 69, prieš – 15, susilaikė 11. (Užsiregistravo 96 Seimo nariai (10.17 val.)

 

 

10.17 val.

            SVARSTYTAVietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 4, 7, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 24, 26, 27, 29, 32, 321, 33, 351, 53 straipsnių ir devintojo skirsnio pakeitimo ir Įstatymo papildymo 151 straipsniu įstatymo projektas Nr. XIIIP-2834(3) (sujungti Nr. XIIIP-2834(2), Nr. XIIIP-4128, Nr. XIIIP-4159, Nr. XIIIP-4452, XIIIP-4476) (teikėjai – Vyriausybė / vidaus reikalų ministras) (priėmimas).

Pranešėja – Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto pirmininkė G. Burokienė.

 

Dėl E. Pupinio pataisos, kuriai nepritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Seimo narys E. Pupinis.

Balsuota, ar pritarti pasiūlymui svarstyti E. Pupinio pataisą, kuriai nepritarė pagrindinis komitetas: už – 36. Pritarta. (Užsiregistravo 51 Seimo narys (10.20 val.)

Dėl balsavimo motyvų dėl šios pataisos kalbėjo Seimo narys A. Kupčinskas.

Balsuota dėl E. Pupinio pataisos, kuriai nepritarė pagrindinis komitetas: už – 38, prieš – 13, susilaikė 29. Nepriimta. (Užsiregistravo 87 Seimo nariai (10.21 val.)

 

1–5 straipsniai priimti bendru sutarimu.         

 

6 straipsnio R. Juškos pataisa, kuriai pritarė pagrindinis komitetas, priimta bendru sutarimu.

 

            6 straipsnis priimtas bendru sutarimu.

 

7–10 straipsniai priimti bendru sutarimu.       

 

11 straipsnio G. Burokienės pataisa, kuriai pritarė pagrindinis komitetas, priimta bendru sutarimu.

 

            11 straipsnis priimtas bendru sutarimu.

 

12–21 straipsniai priimti bendru sutarimu.     

 

            Pranešėja informavo apie pagrindinio komiteto nuomonę dėl Teisės departamento pastabų.

Pagrindinio komiteto nuomonei dėl visų Teisės departamento pastabų pritarta bendru sutarimu.

 

            Dėl balsavimo motyvų dėl viso įstatymo kalbėjo Seimo nariai: P. Urbšys, G. Burokienė, E. Pupinis.

 

NUTARTA. Priimti Vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 4, 7, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 24, 26, 27, 29, 32, 321, 33, 351, 53 straipsnių ir devintojo skirsnio pakeitimo ir Įstatymo papildymo 151 straipsniu įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 75, prieš – 0, susilaikė 2. (Užsiregistravo 77 Seimo nariai (10.31 val.)

 

 

10.32 val.

            SVARSTYTAViešojo administravimo įstatymo Nr. VIII-1234 pakeitimo įstatymo Nr. XIII-2987 1 ir 2 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-4065(3) (teikėjai – Vyriausybė / susisiekimo ministras J. Narkevičius) (priėmimas).

Pranešėjas – Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto atstovas V. Bukauskas.

 

            Pranešėjas informavo apie pagrindinio komiteto nuomonę dėl Teisės departamento pastabų.

Pagrindinio komiteto nuomonei dėl Teisės departamento pastabų pritarta bendru sutarimu.

 

            1 straipsnis priimtas bendru sutarimu.

 

Dėl 2 straipsnio P. Urbšio pataisos, kuriai pritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Seimo narys P. Urbšys

Pasiūlymui svarstyti šią pataisą pritarta bendru sutarimu.

 

2 straipsnio P. Urbšio pataisa, kuriai pritarė pagrindinis komitetas, priimta bendru sutarimu.

 

            2 straipsnis priimtas bendru sutarimu.

 

NUTARTA. Priimti Viešojo administravimo įstatymo Nr. VIII-1234 pakeitimo įstatymo Nr. XIII-2987 1 ir 2 straipsnių pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 80, prieš – 0, susilaikė 1. (Užsiregistravo 81 Seimo narys (10.34 val.)

 

 

10.35 val.

            SVARSTYTAŽemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros įstatymo Nr. IX-987 2, 4, 7, 9 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-3536(3) (sujungti Nr. XIIIP-3536(2), Nr. XIIP-4223) (teikėjai – Vyriausybė / žemės ūkio ministras) (priėmimas).

Pranešėjas – Kaimo reikalų komiteto pirmininkas A. Stančikas.

 

1–3 straipsniai priimti bendru sutarimu.         

 

            4 straipsnis (su Teisės departamento pastaba, kuriai pritarė pagrindinis komitetas) priimtas bendru sutarimu.

 

5, 6 straipsniai priimti bendru sutarimu.         

 

NUTARTA. Priimti Žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros įstatymo Nr. IX-987 2, 4, 7, 9 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 73, prieš – 0, susilaikė 0. (Užsiregistravo 73 Seimo nariai (10.36 val.)

 

 

 

 

 

10.37 val.

            SVARSTYTASpecialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo Nr. XIII-2166 19 ir 22 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-4506(2) (teikėja – G. Burokienė) (priėmimas).

Pranešėjas – Aplinkos apsaugos komiteto atstovas K. Bacvinka.

 

            Pranešėjas informavo apie pagrindinio komiteto nuomonę dėl Teisės departamento pastabų.

Pagrindinio komiteto nuomonei dėl visų Teisės departamento pastabų pritarta bendru sutarimu.

 

1–3 straipsniai priimti bendru sutarimu.         

 

NUTARTA. Priimti Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo Nr. XIII-2166 19 ir 22 straipsnių pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 71, prieš – 0, susilaikė 0. (Užsiregistravo 71 Seimo narys (10.38 val.)

 

 

10.39 val.

            SVARSTYTABranduolinės saugos įstatymo Nr. XI-1539 5, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 32, 36, 391  straipsnių ir 2 priedo pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-5130(2) (teikėjai – Vyriausybė / energetikos ministras Ž. Vaičiūnas) (priėmimas).

 

1–12 straipsniai priimti bendru sutarimu.       

 

   Posėdžio pirmininkas paskelbė balsavimą dėl šio įstatymo priėmimo.

 

Užsiregistravo 70 Seimo narių (10.40 val.)

 

               Posėdžio pirmininkas paskelbė balsavimą dėl šio įstatymo priėmimo.

 

NUTARTA. Priimti Branduolinės saugos įstatymo Nr. XI-1539 5, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 32, 36, 391  straipsnių ir 2 priedo pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 78, prieš – 0, susilaikė 0. (Užsiregistravo 79 Seimo nariai (10.41 val.)

 

 

10.42 val.

            SVARSTYTAMuitinės įstatymo Nr. IX-2183 15 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-4923(2) (teikėjai – D. Gaižauskas / 6 Seimo nariai) (priėmimas).

 

1, 2 straipsniai priimti bendru sutarimu.         

 

            Dėl balsavimo motyvų dėl viso įstatymo kalbėjo Seimo nariai: E. Gentvilas, J. Razma, P. Urbšys, A. Matulas, G. Burokienė.

 

               Posėdžio pirmininkas paskelbė balsavimą dėl šio įstatymo priėmimo.

 

Užsiregistravo 50 Seimo narių (10.49 val.)

 

            NUTARTA. Atidėti balsavimą dėl šio įstatymo priėmimo, nes nėra reikiamo Seimo narių skaičiaus.

 

Replikavo Seimo narys P. Urbšys.

 

 

10.50 val.

            SVARSTYTATransporto lengvatų įstatymo Nr. VIII-1605 5 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-4083(4) (teikėja – R. Petrauskienė) (priėmimas).

Pranešėjas – Biudžeto ir finansų komiteto atstovas V. Rinkevičius.

 

            Pranešėjas informavo apie pagrindinio komiteto nuomonę dėl Teisės departamento pastabų.

Pagrindinio komiteto nuomonei dėl visų Teisės departamento pastabų pritarta bendru sutarimu.

 

Pagrindinio komiteto nuomonei dėl V. Aleknaitės-Abramikienės pataisos, kuriai iš dalies pritarė pagrindinis komitetas, pritarta bendru sutarimu.

 

1–3 straipsniai priimti bendru sutarimu.         

 

            Dėl balsavimo motyvų dėl viso įstatymo kalbėjo Seimo nariai: R. Petrauskienė, S. Gentvilas.

 

NUTARTA. Priimti Transporto lengvatų įstatymo Nr. VIII-1605 5 ir 8 straipsnių straipsnio pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 64, prieš – 0, susilaikė 22. (Užsiregistravo 86 Seimo nariai (10.56 val.)

 

 

10.56 val.

            SVARSTYTADarbo kodekso 179 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-4925(2) (teikėja – A. Papirtienė) (priėmimas).

Pranešėja – Socialinių reikalų ir darbo komiteto pirmininkė R. Šalaševičiūtė.

 

Pagrindinio komiteto nuomonei dėl Teisės departamento pastabos dėl 1 straipsnio, kuriai pritarė pagrindinis komitetas,  pritarta bendru sutarimu.

 

            1 straipsnis priimtas bendru sutarimu.

 

            2 straipsnis priimtas bendru sutarimu.

 

            Dėl balsavimo motyvų dėl viso įstatymo kalbėjo Seimo nariai: J. Razma, R. Šalaševičiūtė, I. Haase, P. Urbšys.

 

NUTARTA. Priimti Darbo kodekso 179 straipsnio pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 49, prieš – 4, susilaikė 19. (Užsiregistravo 74 Seimo nariai (11.02 val.)

 

 

11.03 val.

            SVARSTYTAValstybės apdovanojimų įstatymo Nr. IX-957 37 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-4932(2) (teikėjas – Respublikos Prezidentas) (priėmimas).

 

1 straipsnis priimtas bendru sutarimu.

 

NUTARTA. Priimti Valstybės apdovanojimų įstatymo Nr. IX-957 37 straipsnio pakeitimo įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 71, prieš – 0, susilaikė 1. (Užsiregistravo 73 Seimo nariai (11.04 val.)

 

 

11.05 val.

            SVARSTYTAAlkoholio kontrolės įstatymo Nr. I-857 18 straipsnio pakeitimo įstatymo Nr. XIII-2446 1 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-5235(2) (teikėjai – Vyriausybė ekonomikos ir inovacijų ministras R. Sinkevičius) (svarstymas).

 

            Pagrindinio – Sveikatos reikalų komiteto išvadą pateikė šio komiteto atstovė L. Matkevičienė.

 

            Dėl balsavimo motyvų dėl viso projekto kalbėjo Seimo nariai: A. Vinkus, A. Mazuronis.

 

            NUTARTA. Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Balsavimo rezultatai: už 49, prieš 1, susilaikė 4. (Užsiregistravo 54 Seimo nariai (11.09 val.)

 

 

11.10 val.

SVARSTYTA:

            1. Asmens sveikatos priežiūros praktikos įstatymo Nr. XIII-3222 14 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-5066.

            2. Sveikatos sistemos įstatymo Nr. I-552 2, 3, 6, 11, 14, 15, 16, 50, 52 ir 86 straipsniu pakeitimo įstatymo Nr. XIII-2772 papildymo 61 ir 71 straipsniais ir 11 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-5067.

            3. Sveikatos sistemos įstatymo Nr. I-552 16 ir 50 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XIII-3223 3 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-5068 (teikėjas – A. Veryga) (pateikimas).

            Pranešėjas – Seimo narys A. Veryga.

 

NUTARTA:

1. Pritarti šiems projektams po pateikimo ir pradėti jų svarstymo procedūrą. Balsavimo rezultatai: už 57, prieš 0, susilaikė 2. (Užsiregistravo 59 Seimo nariai (11.14 val.)

2. Paskirti Sveikatos reikalų komitetą pagrindiniu komitetu šiems projektams svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

3. Paskirti šių projektų preliminarią svarstymo Seimo posėdyje datą – 2020-11-05. Pritarta bendru sutarimu.

 

 

11.16 val.

            SVARSTYTANotariato įstatymo Nr. I-2882 2, 3, 19, 20, 202, 22, 24, 26, 37, 38, 44 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 203 straipsniu įstatymo projektas Nr. XIIIP-5107(2) (teikėjai – Vyriausybė teisingumo ministras E. Jankevičius) (svarstymas).

 

            Pagrindinio – Teisės ir teisėtvarkos komiteto išvadą pateikė šio komiteto atstovas A. Nekrošius.

 

Projekto Nr. XIIIP-5107(2) pataisų svarstymas

Pranešėjas – pagrindinio komiteto atstovas A. Nekrošius

 

Dėl 5 straipsnio J. Razmos pataisos, kuriai nepritarė pagrindinis komitetas, kalbėjo Seimo narys J. Razma  (nereikalavo balsuoti dėl šios ir kitų jo pataisų).

           

 

           

 

 

Toliau posėdžiui pirmininkavo Seimo Pirmininko pirmoji pavaduotoja R. Baškienė.

 

            NUTARTA. Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Pritarta bendru sutarimu.

 

 

11.19 val.

            SVARSTYTANotariato įstatymo Nr. I-2882 27 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-5194(2) (teikėjai – Vyriausybė teisingumo ministras E. Jankevičius) (svarstymas).

 

            Pagrindinio – Teisės ir teisėtvarkos komiteto išvadą pateikė šio komiteto atstovas A. Nekrošius.

 

            NUTARTA. Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Pritarta bendru sutarimu.

 

 

11.20 val.

SVARSTYTA:

            1. Baudžiamojo kodekso 42, 67 straipsnių pakeitimo ir Kodekso papildymo 724 straipsniu įstatymo projektas Nr. XIIIP-3250(2).

            2. Baudžiamojo proceso kodekso 342 ir 357 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-3251(2) (teikėjai – Vyriausybė vidaus reikalų ministras) (svarstymas).

 

            Pagrindinio – Teisės ir teisėtvarkos komiteto išvadas pateikė šio komiteto atstovas A. Nekrošius.

 

Papildomo – Žmogaus teisių komiteto išvadas pateikė šio komiteto atstovas S. Jovaiša.

 

            NUTARTA. Pritarti šiems projektams po svarstymo Seimo posėdyje. Pritarta bendru sutarimu.

 

 

11.23 val.

            SVARSTYTAAdministracinių nusižengimų kodekso 48 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-3826(2) (teikėjai – M. Majauskas / 29 Seimo nariai) (svarstymas).

 

Pagrindinio – Teisės ir teisėtvarkos komiteto išvadą pateikė šio komiteto pirmininko pavaduotojas S. Šedbaras.

 

            NUTARTA. Pritarti šiam projektui po svarstymo Seimo posėdyje. Pritarta bendru sutarimu.

 

 

11.24 val.

            SVARSTYTASeimo nutarimo „Dėl Vilniaus metropoliteno projekto“ projektas Nr. XIIIP-4688 (teikėjai – D. Kepenis / 32 Seimo nariai / 48 Seimo nariai) (pateikimas).

            Pranešėjas – Seimo narys J. Imbrasas. 

 

Klausė Seimo nariai: S. Tumėnas, E. Pupinis.

            Dėl balsavimo motyvų kalbėjo Seimo narys K. Glaveckas.

 

           NUTARTA:

            1. Pritarti šiam projektui po pateikimo ir pradėti jo svarstymo procedūrą. Balsavimo rezultatai: už 26, prieš 3, susilaikė 14. (Užsiregistravo 46 Seimo nariai (11.33 val.)

            2. Paskirti Ekonomikos komitetą pagrindiniu komitetu šiam projektui svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

            3. Paskirti šio projekto svarstymą Seimo posėdyje, kai pagrindinis komitetas pateiks savo išvadą. Pritarta bendru sutarimu.

 

 

            Toliau posėdžiui pirmininkavo Seimo Pirmininko pavaduotojas A. Nekrošius.

 

 

11.34 val.

SVARSTYTA. 2020 m. spalio 20 d. (antradienio) posėdžių darbotvarkė.

Pranešėja – Seimo Pirmininko pirmoji pavaduotoja R. Baškienė.

 

            Klausė Seimo nariai: K. Glaveckas, M. Majauskas.

 

NUTARTA. Patvirtinti 2020 m. spalio 20 d. (antradienio) posėdžių darbotvarkę. Balsavimo rezultatai: už 58, prieš 2, susilaikė 1. (Užsiregistravo 61 Seimo narys (11.40 val.)

 

 

11.41 val.

            SVARSTYTASeimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2019 m. gruodžio 19 d. nutarimo Nr. XIII-2710 „Dėl Lietuvos Respublikos karinių vienetų dalyvavimo tarptautinėse operacijose“ pakeitimo“ projektas Nr. XIIIP-5271 (teikėjai – Respublikos Prezidentas  krašto apsaugos ministras R. Karoblis) (pateikimas).

            Pranešėjas – krašto apsaugos ministras R. Karoblis.

 

Klausė Seimo narys S. Tumėnas.

 

           NUTARTA:

            1. Pritarti šiam projektui po pateikimo ir pradėti jo svarstymo procedūrą. Pritarta bendru sutarimu.

            2. Paskirti Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetą pagrindiniu komitetu šiam projektui svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

            3. Paskirti Užsienio reikalų komitetą papildomu komitetu šiam projektui svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

            4. Paskirti šio projekto svarstymą Seimo posėdyje 2020 m. lapkričio mėn. Pritarta bendru sutarimu.

 

 

11.47 val.

            SVARSTYTASeimo nutarimo „Dėl NATO greitojo reagavimo pajėgoms, Jungtinėms ekspedicinėms pajėgoms priskirtų Lietuvos Respublikos karinių vienetų ir NATO ir Europos Sąjungos karinėse vadavietėse tarnybą atliekančių Lietuvos karių ir civilių krašto apsaugos sistemos tarnautojų dalyvavimo tarptautinėse operacijose“ projektas Nr. XIIIP-5272 (teikėjai – Respublikos Prezidentas krašto apsaugos ministras R. Karoblis) (pateikimas).

            Pranešėjas – krašto apsaugos ministras R. Karoblis.

 

Klausė Seimo narys S. Tumėnas.

 

           NUTARTA:

            1. Pritarti šiam projektui po pateikimo ir pradėti jo svarstymo procedūrą. Pritarta bendru sutarimu.

            2. Paskirti Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetą pagrindiniu komitetu šiam projektui svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

            3. Paskirti Užsienio reikalų komitetą papildomu komitetu šiam projektui svarstyti. Pritarta bendru sutarimu.

            4. Paskirti šio projekto svarstymą Seimo posėdyje 2020 m. lapkričio mėn. Pritarta bendru sutarimu.

 

Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo narys S. Jovaiša.

 

PERTRAUKA

(11.54 – 12.00 val.)

 

Posėdžio pirmininkė – Seimo Pirmininko pirmoji pavaduotoja R. Baškienė.

 

12.00 val.

Vyriausybės valanda

 

            Posėdžio pirmininkė pranešė apie Seniūnų sueigos sprendimą Vyriausybės valandai skirti 30 min. ir leisti paklausti tik Seimo mažumos atstovams.

 

Seimo posėdyje dalyvavo Vyriausybės nariai:

Ministras Pirmininkas S. Skvernelis,

aplinkos ministras K. Mažeika,

energetikos ministras Ž. Vaičiūnas,

finansų ministras V. Šapoka,

krašto apsaugos ministras R. Karoblis,

kultūros ministras M. Kvietkauskas,

socialinės apsaugos ir darbo ministras L. Kukuraitis,

susisiekimo ministras J. Narkevičius,

sveikatos apsaugos ministras A. Veryga,

švietimo, mokslo ir sporto ministras A. Monkevičius,

užsienio reikalų ministras L. A. Linkevičius,

vidaus reikalų ministrė R. Tamašunienė,

žemės ūkio ministras A. Palionis.

 

Į Seimo narės A. Bilotaitės klausimą (dėl rinkimų agitacijos) atsakė Ministras Pirmininkas S. Skvernelis.

Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo narys A. Nekrošius.

Į Seimo nario S. Gentvilo klausimą (dėl atsakingo biudžeto planavimo) atsakė Ministras Pirmininkas S. Skvernelis.

Į Seimo nario A. Syso klausimą (dėl priedų mokėjimo) atsakė sveikatos apsaugos ministras A. Veryga.

Į Seimo nario A. Mazuronio klausimą (dėl finansų ministro V. Šapokos pareiškimų) atsakė Ministras Pirmininkas S. Skvernelis, atsakymą papildė finansų ministras V. Šapoka.

Į Seimo narės A. Gedvilienės klausimą (dėl VTEK sprendimo) atsakė Ministras Pirmininkas S. Skvernelis.

            Kalbėjo Seimo narys G. Vaičekauskas.

            Kalbėjo Ministras Pirmininkas S. Skvernelis.

Į Seimo nario J. Sabatausko klausimą (dėl kelio Kaunas–Alytus rekonstrukcijos) atsakė susisiekimo ministras J. Narkevičius.

Į Seimo nario Ž. Pavilionio klausimą (dėl Astravo AE) atsakė Ministras Pirmininkas S. Skvernelis, atsakymą papildė energetikos ministras Ž. Vaičiūnas.

Į Seimo nario E. Gentvilo klausimus (dėl biudžeto deficito ir dėl Jūros šventės) atsakė Ministras Pirmininkas S. Skvernelis ir finansų ministras V. Šapoka.

Į Seimo nario V. Juozapaičio klausimą (dėl buvusio Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro direktoriaus G. Kėvišo) atsakė kultūros ministras M. Kvietkauskas, atsakymą papildė Ministras Pirmininkas S. Skvernelis.

Replikavo Seimo narys V. Juozapaitis.

Į Seimo nario A. Matulo klausimą (dėl Panevėžio aplinkkelio) atsakė susisiekimo ministras J. Narkevičius.

Į Seimo nario K. Glavecko klausimą (dėl galimų koalicijų) atsakė Ministras Pirmininkas S. Skvernelis.

Į Seimo nario M. Majausko klausimą (dėl PVM) atsakė finansų ministras V. Šapoka.

 

 

Dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėjo Seimo narys S. Jovaiša (pasiūlė užbaigti visų šios dienos darbotvarkės klausimų svarstymą rytiniame posėdyje ir nerengti vakarinio posėdžio).

 

Pasiūlymui užbaigti visų šios dienos darbotvarkės klausimų svarstymą pratęstame rytiniame posėdyje pritarta bendru sutarimu.

 

 

12.33 val.

            SVARSTYTASeimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos 2019 metų nacionalinio finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo“ projektas Nr. XIIIP-5269 (pateikimas).

            Pranešėjai – finansų ministras V. Šapoka, valstybės kontrolierius M. Macijauskas.

 

            NUTARTA:

1. Pradėti šio projekto svarstymo procedūrą Seimo statuto nustatyta tvarka.

            2. Pagrindinis komitetas – Biudžeto ir finansų komitetas.

            3. Papildomi komitetai – visi kiti Seimo komitetai.

            4. Seimo posėdyje svarstyti 2020 m. lapkričio mėn. (pagal Seimo statuto 226 straipsnį iki 2020 m. lapkričio 20 d.) Pritarta bendru sutarimu.

 

 

12.42 val.

            SVARSTYTASeimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos 2019 metų valstybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio“ projektas Nr. XIIIP-5268 (pateikimas).

            Pranešėjai – finansų ministras V. Šapoka, valstybės kontrolierius M. Macijauskas.

 

            NUTARTA:

1. Pradėti šio projekto svarstymo procedūrą Seimo statuto nustatyta tvarka.

            2. Pagrindinis komitetas – Biudžeto ir finansų komitetas.

            3. Papildomi komitetai – visi kiti Seimo komitetai.

            4. Seimo posėdyje svarstyti 2020 m. lapkričio mėn. Pritarta bendru sutarimu.

 

 

 

 

 

12.50 val.

            SVARSTYTASeimo nutarimo „Dėl Rezervinio (stabilizavimo) fondo 2019 metų metinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo“ projektas Nr. XIIIP-5270  (pateikimas).

            Pranešėjai – finansų ministras V. Šapoka, valstybės kontrolierius M. Macijauskas.

 

            NUTARTA:

1. Pradėti šio projekto svarstymo procedūrą Seimo statuto nustatyta tvarka.

            2. Pagrindinis komitetas – Biudžeto ir finansų komitetas.

            3. Papildomas komitetas – Audito komitetas.

            4. Seimo posėdyje svarstyti 2020 m. lapkričio mėn. Pritarta bendru sutarimu.

 

 

12.54 val.

            SVARSTYTASeimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos 2019 metų Privalomojo sveikatos draudimo fondo metinių konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio patvirtinimo“ projektas Nr. XIIIP-5264 (pateikimas).

            Pranešėjai – sveikatos apsaugos ministras A. Veryga, valstybės kontrolierius M. Macijauskas.

 

            NUTARTA:

1. Pradėti šio projekto svarstymo procedūrą Seimo statuto nustatyta tvarka.

            2. Pagrindinis komitetas – Sveikatos reikalų komitetas.

            3. Papildomi komitetai – Audito ir Biudžeto ir finansų komitetai.

            4. Seimo posėdyje svarstyti 2020 m. lapkričio mėn. Pritarta bendru sutarimu.

 

 

13.03 val.

            SVARSTYTASeimo nutarimo „Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo 2019 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio patvirtinimo“ projektas Nr. XIIIP-5265 (pateikimas).

            Pranešėjai – socialinės apsaugos ir darbo ministras L. Kukuraitis, valstybės kontrolierius M. Macijauskas.

 

            NUTARTA:

1. Pradėti šio projekto svarstymo procedūrą Seimo statuto nustatyta tvarka.

            2. Pagrindinis komitetas – Socialinių reikalų ir darbo komitetas.

            3. Papildomi komitetai – Audito ir Biudžeto ir finansų komitetai.

            4. Seimo posėdyje svarstyti 2020 m. lapkričio mėn. Pritarta bendru sutarimu.

 

 

13.09 val.

            SVARSTYTASeimo nutarimo „Dėl Garantinio fondo 2019 metų ataskaitų rinkinio patvirtinimo“ projektas Nr. XIIIP-5266 (pateikimas).

            Pranešėjai – socialinės apsaugos ir darbo ministras L. Kukuraitis, valstybės kontrolierius M. Macijauskas.

 

            NUTARTA:

1. Pradėti šio projekto svarstymo procedūrą Seimo statuto nustatyta tvarka.

            2. Pagrindinis komitetas – Socialinių reikalų ir darbo komitetas.

            3. Papildomi komitetai – Audito ir Ekonomikos komitetai.

            4. Seimo posėdyje svarstyti 2020 m. lapkričio mėn. Pritarta bendru sutarimu.

 

 

13.11 val.

            SVARSTYTASeimo nutarimo „Dėl Ilgalaikio darbo išmokų fondo 2019 metų ataskaitų rinkinio patvirtinimo“ projektas Nr. XIIIP-5267 (pateikimas).

            Pranešėjai – socialinės apsaugos ir darbo ministras L. Kukuraitis, valstybės kontrolierius M. Macijauskas.

 

            NUTARTA:

1. Pradėti šio projekto svarstymo procedūrą Seimo statuto nustatyta tvarka.

            2. Pagrindinis komitetas – Socialinių reikalų ir darbo komitetas.

            3. Papildomas komitetas – Audito komitetas.

            4. Seimo posėdyje svarstyti 2020 m. lapkričio mėn. Pritarta bendru sutarimu.

 

 

13.13 val.

            SVARSTYTASeimo nutarimo „Dėl Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo fondo 2019 m. metinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo“ projektas Nr. XIIIP-5244 (pateikimas).

            Pranešėjai – energetikos ministras Ž. Vaičiūnas, valstybės kontrolierius M. Macijauskas.

 

            NUTARTA:

1. Pradėti šio projekto svarstymo procedūrą Seimo statuto nustatyta tvarka.

            2. Pagrindinis komitetas – Ekonomikos komitetas.

            3. Papildomas komitetas – Audito komitetas.

            4. Seimo posėdyje svarstyti 2020 m. lapkričio mėn. Pritarta bendru sutarimu.

 

Užsiregistravo 39 Seimo nariai (13.18 val.)

 

Posėdis baigtas

 (13.19 val.)

 

 

Seimo Pirmininkas                                                                                      Viktoras Pranckietis

 

 

                                                                                                                   

Seimo Pirmininko pirmoji pavaduotoja                                                      Rima Baškienė

 

 

 

Seimo Pirmininko pavaduotojas                                                                 Arvydas Nekrošius

 

 

 

 

 

Protokolą rašė

Dokumentų departamento

Stenogramų skyriaus

vyriausioji specialistė                                                                                  Tatjana Juršėnienė