2019-06-06 

 

PASIŪLYMAS

 

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PETICIJŲ ĮSTATYMO NR. viii-1313 12 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMo projektui 

NR. XIIIP-3190(2)

 

 

 

Siūloma keisti

Pasiūlymo turinys

Straipsnis

Straipsnio dalis

Punktas

12

4

 

Argumentas: Siūloma vadovautis Lietuvos Respublikos Seimo statuto 151 straipsnio 3 dalies 2 punktu, kuriuo sprendžiama, kokius sprendimus priimti Seimui nepritarus pagrindinio Komiteto išvadai grąžinti projektą iniciatoriams arba atmesti.

Pasiūlymas: Pakeisti Įstatymo projekto 12 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

 

„4. Jeigu Seimas, išnagrinėjęs Peticijų komisijos išvadą, nusprendžia nepritarti Peticijų komisijos išvadai atmesti peticijoje pateiktus pasiūlymus, laikoma, kad Seimas gali paskirti kitą pagrindinį komitetą arba sudaryti specialią Seimo komisiją peticijai išnagrinėti. nusprendžia tenkinti peticijoje išdėstytus pasiūlymus. Tokiu atveju Seimas paveda atitinkamo teisės akto projektą parengti Seimo komitetui, kurio kompetencijai priklauso nagrinėti klausimus, susijusius su peticijoje išdėstytais pasiūlymais.

 

 

 

 

 

Teikia:

Seimo nariai                                                                                                   Julius Sabatauskas      

                                                               

                                                                                                                        Agnė Širinskienė