PASIŪLYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS

2022 METŲ VALSTYBĖS BIUDŽETO IR SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETŲ FINANSINIŲ RODIKLIŲ PATVIRTINIMO

ĮSTATYMO PROJEKTO Nr. XIVP-966

 

2021-10-19

Vilnius

 

 

Siūloma keisti

 

Pasiūlymo turinys

 

 

Straipsnis

Straipsnio dalis

Punktas

 

 

 

Argumentai:

2018 metais Palangos miesto savivaldybei, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 29 d. nutarimu Nr. 857 „Dėl turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Palangos miesto savivaldybei“, iš VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos buvo perduotas valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise, valstybei nuosavybės teise priklausantis turtas - Šventosios jūrų uostas.

Šventosios jūrų uosto rekonstrukcija numatyta vykdyti etapais, viso objekto statybos skaičiuojamoji kaina yra beveik 80 mln. Eur.

Palangos miesto savivaldybės administracija, siekdama kaip galima greičiau įveiklinti Šventosios jūrų uostą, 2018 m. pateikė projekto „Žvejybos infrastruktūros plėtra Šventosios jūrų uoste“ paraišką ES finansavimui gauti, o 2019 m. spalio 30 d. buvo pasirašyta Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014-2020 m. veiksmų programos pirmojo Europos Sąjungos prioriteto „Aplinkosaugos požiūriu tvarios efektyviai išteklius naudojančios, inovacinės, konkurencingos ir žiniomis grindžiamos žvejybos skatinimas“ priemonės „Žvejybos uostai, iškrovimo vietos, aukcionų patalpos ir priedangos. Investicijos į žvejybos uostų ir aukcionų patalpų arba iškrovimo vietų ir priedangų gerinimą“ paramos sutartį su Nacionaline mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos. Projekto įgyvendinimui yra skirta 1,7 mln. Eur suma, o 2021 m. kovo 16 d. Palangos miesto savivaldybės administracija pasirašė rangos sutartį dėl minėto projekto rangos darbų įgyvendinimo, rangos sutartyje numatyta darbų kaina - 3,387 mln. Eur. Savivaldybei skirtumo suma daugiau negu 1,6 mln. Eur yra didelė finansinė našta, tačiau nepaisant to, planuojama paskolų ir savivaldybės biudžeto pagalba šį skirtumą padengti.

Taip pat Palangos miesto savivaldybės administracija siekdama sugeneruoti taip trūkstamas lėšas Šventosios jūrų uosto finansavimui 2021 m. rugsėjo 17 d. pateikė paraišką LR Ekonomikos ir inovacijų ministerijai pagal priemonę „Viešosios turizmo ir poilsio infrastruktūros turistų lankytinose vietose projektų finansavimo sąlygų tvarkos aprašas“, su prašymu iki 2021 m. gruodžio 10 d. skirti 415.315,37 Eur automobilių stovėjimo aikštelės įrengimui Šventosios jūrų uoste, tačiau finansavimo negavo.

Šventosios jūrų uosto rekonstrukcija yra svarbi ne tik Vakarų Lietuvos regiono ekonominei plėtrai, bet ir reikšminga Lietuvos kaip jūrinės valstybės įvaizdžio formavimui, taip pat Vakarų Lietuvos regionui šis objektas yra itin svarbus ne tik ekonominiu, bet ir socialiniu, turizmo plėtros požiūriu. Pažymėtina ir tai, kad Šventosios jūrų uostas yra įtrauktas į aštuonioliktos Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo priemonių planą.

Šiuo metu planuojamas Šventosios jūrų uosto statybos etapas - molų įrengimo darbai (2014 m. kainomis sąmata yra virš 37 mln. Eur), 2022 metais reikalinga 12 mln. Eur suma, likusi suma tolygiomis dalimis iki 2024 m.

Atkreiptinas dėmesys, kad prašomas finansavimas tik vienam iš Šventosios jūrų uosto rekonstrukcijos etapų, tačiau yra pats reikšmingiausias uosto rekonstrukcijos užbaigimui, ir jo įveiklinimui bei sprendžiant Baltijos pajūrio žemyninės dalies aplinkosaugines problemas. Nacionalinės svarbos objektas reikalauja didelių investicijų, kurių Savivaldybė vien tik savo ištekliais nėra pajėgi užtikrinti. Be to spartus statybos darbų kainų augimas rinkose, ilgesnis projekto įveiklinimo tęstinumas būtų nuostolingas ir valstybei, ir savivaldybei.

 

Pasiūlymas:

Atsižvelgiant į valstybės finansines galimybes, 2022 metais skirti 12 mln. Eur sumą vienam iš Šventosios jūrų uosto rekonstrukcijos etapų - molų įrengimo darbams.

 

Lėšų šaltinis:

Viršplaninių biudžeto pajamų ir pajamų gautų iš akcizų už alkoholinius gėrimus ir tabako gaminius panaudojimas.

 

 

Teikia

Seimo narys                                                                                                              Saulius Skvernelis