2018-12-20

PASIŪLYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS TRĘŠIAMŲJŲ PRODUKTŲ ĮSTATYMO PROJEKTO Nr. XIIIP-2426(2)

 

Siūloma keisti

 

Pasiūlymo turinys

Straipsnis

Straipsnio dalis

Punktas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

ARGUMENTAI:

Ne visi žemdirbiai turės galimybę kvalifikuotai pasitikrinti ar jam tiekėjo atvežti tręšiamieji produktai tikrai yra įrašyti į Identifikavimo sąrašą, todėl būtų tikslinga įstatyme nustatyti, kad platintojo pateiktame tręšiamojo produkto lydimajame dokumente būtų nurodyta, kad pateiktas tręšiamasis produktas yra įrašytas į Identifikavimo sąrašą.

 

PASIŪLYMAI:

1.      Siūlau pakeisti 7 straipsnio 1 punktą ir jį

išdėstyti taip:

„1) užtikrinti, kad prie tręšiamųjų produktų būtų pridėti techniniai dokumentai, lydimajame dokumente būtų nurodyta, kad tiekiamas tręšiamasis produktas yra įrašytas į Identifikavimo sąrašą ir įvykdytas šio įstatymo 4 straipsnio 1 dalyje nustatytas reikalavimas“

 

2.      Siūlau pakeisti įstatymo projekto 9 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

„1. Naudotojas privalo naudoti tik tuos tręšiamuosius produktus, kurie įrašyti į Identifikavimo sąrašą ir (arba) EB trąšas, kurios įrašytos į Reglamento (EB) Nr.2003/2003 I priedą,  tai turi būti nurodyta platintojo pateiktame tręšiamojo produkto lydimajame dokumente.“

 

 

 

 

 

Teikia:

Seimo nariai                                                                       

Andriejus Stančikas

Kazys Starkevičius

Edmundas Pupinis