2018-12-06

 

PASIŪLYMAS

DĖL 2019 METŲ VALSTYBĖS BIUDŽETO IR SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETŲ

FINANSINIŲ RODIKLIŲ PATVIRTINIMO

ĮSTATYMO PROJEKTO

Nr. XIIIP-2715 (2)

 

 

Siūloma keisti

 

Pasiūlymo turinys

 

 

Straipsnis

Straipsnio dalis

Punktas

 

 

 

Argumentai: Siekiama plėtoti bendruomenėje socialinių paslaugų įstaigų infrastruktūrą, kurioje būtų teikiamos kokybiškos socialinės, švietimo, kultūros ir kt. paslaugos, kurios užtikrintų asmenų galimybę gyventi bendruomenėje ir gauti joje specializuotą pagalbą, atitinkančią individualius asmens ar šeimos poreikius bei skatintų paslaugos gavėjų savarankiškumą, visapusišką dalyvavimą bendruomenėje ir socialinę įtrauktį.

 

Pasiūlymas:

Siūloma skirti 300 tūkst. eurų socialinių paslaugų infrastruktūros bendruomenėje plėtrai Plungės rajone.

 

 

Lėšų šaltinis:

Skirti iš gautų viršplaninių pajamų arba iš valstybės skolos aptarnavimui numatomų skirti lėšų.

 

PRIDEDAMAS: 2018-11-05 Plungės rajono savivaldybės mero raštas, 2 l.

 

Teikia

 

Seimo nariai:

 

Jonas Varkalys