LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KANCELIARIJOS

TEISĖS DEPARTAMENTAS

 

IŠVADA

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ KODEKSO 93, 544 IR 589 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO

 

2019-11-22 Nr. XIIIP-3130(2)

Vilnius

 

 

Įvertinę projekto atitiktį Konstitucijai, įstatymams, teisėkūros principams ir teisės technikos taisyklėms, teikiame šias pastabas:

1.    Projekto 1 straipsniu keičiamą Administracinių nusižengimų kodekso (toliau – ANK) 93 straipsnį papildant nauja 4 dalimi ir pakeitus buvusių šio straipsnio dalių numeraciją, atitinkamai turėtų būti keičiama šio straipsnio 6 dalies nuostatoje vartojama nuoroda „Šio straipsnio 4 dalyje <...>“.

2.    Projekto 2 straipsniu keičiamą ANK 544 straipsnį papildant nauja 3 dalimi ir pakeitus buvusių šio straipsnio dalių numeraciją, atitinkamai turėtų būti pildomos šio straipsnio 4 dalyje dėstomos nuorodos „<...> šio straipsnio 1, 2 dalyse <...>“.

 

 

Departamento direktorius                                                                                         Andrius Kabišaitis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O. Buišienė, tel. (8 5) 239 6160, el. p. [email protected]

S. Zamara, tel. (85) 239 6895, el. p. [email protected]