Projekto

lyginamasis variantas

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

 SLAUGOS PRAKTIKOS IR AKUŠERIJOS PRAKTIKOS ĮSTATYMO NR. IX-413

2 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2020 m.                      d.

Vilnius

 

 

1 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 2 straipsnio 7 dalį ir ją išdėstyti taip:

„7. Šiurkšti slaugos ar akušerijos praktikos klaida – slaugytojo, ar akušerio veika arba pagal slaugos ar akušerijos studijų programą studijuojančio asmens veika, padaryta atliekant klinikinę praktiką asmens sveikatos priežiūros įstaigoje prižiūrint slaugytojui ar akušeriui, kai dėl slaugytojo ar akušerio kaltės paciento sveikatai buvo padaryta žala, sukėlusi paciento neįgalumą arba mirtį.“

2. Pakeisti 2 straipsnio 8 dalį ir ją išdėstyti taip:

8. Slaugos ar akušerijos praktikos klaida – slaugytojo, ar akušerio veika arba pagal slaugos ar akušerijos studijų programą studijuojančio asmens veika, padaryta atliekant klinikinę praktiką asmens sveikatos priežiūros įstaigoje prižiūrint slaugytojui ar akušeriui, kai dėl slaugytojo ar akušerio kaltės kyla pavojus arba padaroma žala paciento sveikatai.

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2020 m. birželio 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

Respublikos Prezidentas

 

 

Teikia

Seimo narys                        Aurelijus Veryga