2017-12-06

 

PASIŪLYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS 2018 METŲ VALSTYBĖS BIUDŽETO IR

SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETŲ FINANSINIŲ RODIKLIŲ PATVIRTINIMO

ĮSTATYMO PROJEKTO

NR. XIIIP-1227(2)

 

Siūloma keisti

 

 

Pasiūlymo turinys

 

 

Straipsnis

Straipsnio dalis

Punktas

 

 

 

Esama teisinė padėtis:

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PLANAS

I PRIORITETAS.

1.1. Kryptis. Skurdo, socialinės atskirties ir pajamų nelygybės mažinimas, užimtumo skatinimas

1.1.3. Darbas. Lanksčių ir saugių darbo santykių sukūrimas ir gyventojų pajamų didinimas;

V PRIORITETAS.

5.4. Kryptis. Viešojo saugumo stiprinimas ir bausmių vykdymo sistemos modernizavimas.

5.4.1. Darbas. Vidaus reikalų statutinių įstaigų pajėgumų stiprinimas. 1 Vidaus tarnybos pareigūnų nuoseklus kasmetinis darbo užmokesčio didinimas (iki 2020 m. iki 30 proc.).

 

Argumentai:

1. Departamento pirminės grandies pareigūnų atlyginimai yra mažiausi ne tik Vidaus reikalų ministerijoje, bet ir visoje valstybės tarnyboje. Šiuo metu vidutinė tokio pareigūno pareiginė alga be priedų yra 483 eurai (policininkų – 558 eur., karių ir kitų statutinių pareigūnų – virš 500 eur.).  Departamentas, vykdydamas pertvarką per 2017 metus iš savo biudžeto sutaupė 900 tūkst. eurų, kurie panaudojami Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimui – eilinių pareigūnų darbo užmokesčio didinimui.

Pagal realų departamento pareigūnų darbo užmokesčio nuoseklaus didinimo poreikį, kad eilinio ugniagesio atlyginimas padidėtų bent 100 eurų kasmet (2020 metais jų atlyginimas nepasiektų žadėto 1000 eurų), būtina skirti papildomai 3 600 tūkst. eurų. Atėmus sutaupomus 900 tūkst. eurų, papildomas poreikis šiam tikslui yra – 2 700 tūkst. eurų.

Vyriausybė skyrė papildomai tik 523 tūkst. eurų pareigūnų darbo užmokesčiui didinti (iš jų: DU - 401 tūkst. eurų, soc. draudimo įmokoms - 122 tūkst. eurų). Vidaus reikalų ministerija komitetuose svarstymo metu žadėjo iš savo asignavimų departamentui skirti 700 tūkst. eurų, tačiau po biudžeto grąžinimo, jie neatsispindi projekte.

Įvertinus visa tai, ir kad Seimo SRDK komitetas 2017-11-13 posėdyje pritarė šiam tikslui papildomai skirti 2 000 tūkst. eurų, siūlau prie jau LRV skirtų 523 tūkst. eurų šiam tikslui skirti dar 2 000 tūkst. eurų.

2. Šiuo metu statutinių ugniagesių gelbėtojų nekomplektas yra apie 13 procentų. Taupant DU lėšas, ugniagesiams, vietoj apmokėjimo už viršvalandinį darbą, suteikiamos išeiginės dienos. Todėl šiuo metu viename gaisriniame automobilyje vietoj 6 ugniagesių į incidentus vyksta dažniausiai 3-4. Dažnai ugniagesiai gelbėtojai pastatomi prieš faktą, kai reikia rinktis, ar gelbėti žmones ir pažeisti darbo saugos reikalavimus, ar laukti papildomų pajėgų iš kitos komandos ir nelįsti į uždūmintas patalpas. Dėl to gali nukentėti tiek gelbėtojai, tiek eiliniai piliečiai, laukiantys pagalbos.

Būtina užtikrinti Vyriausybės patvirtintuose Priešgaisrinės saugos užtikrinimo standartuose numatytą budinčių pareigūnų skaičių. Tam reikalingos papildomos lėšos viršvalandžiams apmokėti (ugniagesiai neprieštarauja dirbti daugiau valandų) ir nekomplektui mažinti. Kad būtų užtikrinta parengtis, šiuo metu reikia, kad budintys pareigūnai galėtų padirbėti vidutiniškai 15 val. viršvalandžių per mėnesį. Paraleliai būtina mažinti nekomplektą. Būtina biudžete numatyti ir skirti papildomai 1700 tūkst. eurų apmokėjimui už viršvalandinį darbą ir nekomplekto mažinimui (etatų užpildymui).

 

Pasiūlymas:

Papildomai skirti Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui 3700 tūkst. eurų budinčių pareigūnų ir darbuotojų pareigūnų darbo užmokesčiui didinti bei apmokėjimui už viršvalandinį darbą ir nekomplekto mažinimui (etatų užpildymui).

 

Lėšų šaltinis:

Viršplaninės valstybės biudžeto įplaukos.

 

Teikia

Seimo nariai:                                                                                                            Valerijus Simulik

Stasys Tumėnas